Jedna z wcześniejszych debat w Oliwskim Ratuszu Kultury

Jedna z wcześniejszych debat w Oliwskim Ratuszu Kultury

Gdańszczanki w pracy. Debata w Oliwskim Ratuszu Kultury

Co charakteryzuje rynek pracy w naszym regionie? Jak odnajdują się w nim gdańszczanki? Jakie są ich postawy wobec szybko zmieniających się warunków rynku pracy? Co sprzyja, a co przeszkadza w karierze zawodowej? W jaki sposób możemy wesprzeć kobiety w ich aktywności zawodowej? Odpowiedzi na te pytania będą szukać uczestniczki i uczestnicy debaty „Gdańszczanki w pracy. Wpływ kulturowych norm na aktywność i pasywność zawodową kobiet”, która odbędzie się 20 września o godz. 18 w Oliwskim Ratuszu Kultury.
Redakcja
Zawsze Pomorze
16.09.2022 / 08:20

Spotkanie poświęcone będzie wspólnej dyskusji uczestniczek i uczestników o tym, czym charakteryzuje się sytuacja gdańszczanek na rynku pracy i jakim przemianom ulega życie zawodowe jako takie. W trakcie debaty dyskutowane będą różne wymiary życia zawodowego. To co organizatorzy chcą poddać szczególnej refleksji, to zderzenie globalnych przemian rynku pracy ze zjawiskami specyficznymi dla Gdańska i Pomorza.

– To, co możemy zauważyć wokół siebie – nie tylko w Polsce – to nieustająca zmiana. Charakteryzuje ona także rynek pracy i zmusza aktywne zawodowo kobiety do ciągłej adaptacji. Rosnąca elastyczność znajduje odzwierciedlenie także w postawach przedstawicieli kolejnych pokoleń wobec pracy zawodowej. Zmieniają się więc nie tylko trajektorie kariery zawodowej, ale też aspiracje i oczekiwania. Czy jednak rynek pracy odpowiada na oczekiwania młodych kobiet? – pyta Dorota Sobieniecka z Gdańskiego Klubu Biznesu, moderatorka debaty.

Debata skierowana jest do aktywistów i aktywistek społecznych, ale także wszystkich zainteresowanych dyskusją nad rynkiem pracy i wykorzystaniem wiedzy płynącej z debaty we własnej działalności, np. działaniach edukacyjnych czy kulturowych. Dyskusja jest w związku z tym otwarta na różne środowiska i różne grupy wiekowe, zarówno osoby, które chcą się czegoś dowiedzieć, jak i te, które chciałyby podzielić się swoimi doświadczeniami. Tak też – na zasadzie jak największej różnorodności – dobrane są uczestniczki debaty.

Uczestnicy debaty będą też starali się odpowiedzieć na pytanie o sens aktywności obywatelskiej w obszarze życia zawodowego. - Pochylimy się nad relacją pomiędzy oddolną działalnością obywatelską a działalnością instytucji publicznych w tym obszarze – zapowiadają. - Zastanowimy się nad tym, w jaki sposób różne podmioty, ale też my same – poprzez samoświadomość oraz indywidualne, ale też zbiorowe działania – możemy zmienić na lepsze rzeczywistość rynku pracy.

Debata odbędzie się w Oliwskim Ratuszu Kultury (ul. Opata Rybińskiego 25, Gdańsk-Oliwa) 20 września o godz. 18.00. Będzie ona także transmitowana online w mediach społecznościowych organizatorów. Udział w debacie jest bezpłatny i nie wymaga rejestracji. W debacie wezmą udział kobiety aktywne społecznie w sferze życia zawodowego.

Spotkanie stanowi trzecią z czterech debat poświęconych charakterystyce aktywności społecznej gdańszczanek, jakie odbędą się w kolejnych miesiącach w Oliwskim Ratuszu Kultury. Równolegle odbywać się będą również debaty poświęcone aktywności mieszkanek Pomorza w różnych miejscowościach Województwa Pomorskiego.

***

Organizator: Instytut Kaszubski, Pomorskie Centrum Badań nad Kulturą

Gdańszczanki w pracy. Oliwski Ratusz Kultury

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze