Michał Osek Dominikanie Gdańsk

(fot. Renata Dąbrowska | gdansk.pl)

O. Michał Osek ponownie wybrany przeorem gdańskich dominikanów

3-letnia kadencja o. Michała Oska jako przeora gdańskiego konwentu dominikanów zakończyła się 19 lutego. O wyborze następcy zadecydowały wybory przeprowadzone wśród członków kapituły wspólnoty. W środę, 23 lutego rano na stronie internetowej zakonu pojawiła się informacja o ponownym wyborze „starego-nowego przeora”.
Karol
Uliczny
22.02.2022 / 13:20
Aktualizacja
23.02.2022 r.

Paweł Koniarek OP, subprzeor in capite, tymczasowo zarządzający sprawami gdańskiego konwentu tuż po godzinie 8:00 rano w środę, 23 lutego umieścił na stronie gdańskich dominikanów komunikat. Czytamy w nim: 

„Z radością informujemy, że kapituła naszego klasztoru podjęła decyzję i wybrała swojego przełożonego. Wybór zatwierdził ojciec prowincjał.

Cieszymy się, że ojciec Michał Osek przez kolejne trzy lata będzie przewodził Mikołajowej wspólnocie.

W najbliższy piątek, 25 lutego br. stary-nowy przeor obejmie swój urząd podczas tzw. instalacji. Polecamy Waszej życzliwości i modlitwie naszego przeora i wszystkich gdańskich kaznodziejów, abyśmy jeszcze bardziej potrafili być z Wami, głosząc Wam nadzieję i radość Ewangelii.

W związku z instalacją przeora, mszę św. konwentualną w piątek odprawi prowincjał polskich dominikanów ojciec Łukasz Wiśniewski OP. Zapraszamy do wspólnej modlitwy!”.

Wcześniej

Minęła kadencja o. Michała Oska, który przewodniczył gdańskiemu konwentowi od stycznia 2019 r. W niedzielę, 20 lutego gdańscy dominikanie poinformowali o tym fakcie na swojej stronie internetowej.

„19 lutego zakończyła się kadencja przeorska o. Michała Oska. W związku z tym kapituła naszej wspólnoty wybierze datę wyborów oraz w najbliższym czasie, zgodnie z tradycją naszego Zakonu, przystąpi do wyboru nowego przełożonego w demokratycznym głosowaniu. Dziękujemy ojcu Michałowi za posługę w Mikołaju. Prosimy Was o modlitwę za nas na czas wyborów nowego przeora”. 

Tymczasowo, sprawami konwentu pokieruje subprzeor klasztoru, o. Paweł Koniarek. Jego głównym zadaniem będzie przygotowanie wyborów i doprowadzenie do sprawnego wskazania następcy, zgodnie z prawem zakonnym. Co ciekawe, subprzeorem w czasie poprzednich wyborów w 2019 r. był o. Michał Osek.

Kościół Św. Mikołaja znów otwarty

Dominikanie to wyjątek wśród wspólnot zakonnych, bowiem jako jedyni mają prawo wyboru swoich przełożonych. Wskazania przeora spośród jednego lub kilku kandydatów, dokona kapituła, czyli zgromadzenie wszystkich gdańskich braci, których jest obecnie dziesięciu. Jeśli nie wystarczy do tego siedmiu głosowań, obowiązek ten przejdzie na prowincjała. W teorii, przeorem może pozostać o. Michał Osek, który ma prawo do dwóch, 3-letnich kadencji. W wyjątkowych przypadkach, przewodnictwo konwentowi może trwać przez trzy kadencje z rzędu. Na razie, były przeor woli mówić o minionych trzech latach, niż rozważać na temat przyszłości. A był to bardzo pracowity czas dla całego konwentu, przede wszystkim z powodu konieczność dalszego zabezpieczania kościoła św. Mikołaja przed negatywnymi skutkami pękania sklepienia oraz osiadania filarów, wywołanych zmianami struktury gruntu.

o. Michał Osek
b. przeor gdańskiego klasztoru dominikanów

Moja kadencja rozpoczęła się w czasie, gdy kościół był zamknięty, a kończy się, gdy jest ponownie do dyspozycji wiernych. Czuję z tego powodu osobistą radość. Co ważne, w tym trudnym czasie udało nam się utrzymać życie duszpasterskie.

Przypomnijmy, że przez kilkanaście miesięcy dominikanie korzystali z gościnności sąsiednich kościołów, m.in. św. Katarzyny oraz św. Jana.

Termin wyboru nowego przeora nie jest jeszcze znany. Zgodnie z prawem zakonnym wybory powinny odbyć się niezwłocznie. Procedura ruszyła 19 lutego i w kilku etapach potrwa do momentu wskazania następcy. O wyniku powiadamiany jest prowincjał, który zdecyduje o zatwierdzeniu woli kapituły. Jak mówią dominikańskie konstytucje, przeor powinien rozwijać w klasztorze braterskie życie zakonne i apostolskie, troszczyć się, by bracia wypełniali swe obowiązki oraz rozbudzać zdolność do odpowiedzialnego działania, a także dbać o współpracę wszystkich dla dobra wspólnoty i zbawienia ludzi.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze