(Fot. investGDA)

Rośnie zaplecze Portu Gdańsk. Podpisano kolejną umowę

Zaplecze Portu Gdańsk coraz bardziej się rozrasta. W poniedziałek, 28 grudnia podpisano umowę na dofinansowanie drugiego etapu projektu rozwoju Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego. Dzięki niemu przedsiębiorcy w okolicach terminalu DCT Gdańsk zyskają dodatkowe 5 ha uzbrojonego terenu.
Redakcja
Zawsze Pomorze
27.12.2021 / 18:41

Umowę na dofinansowanie drugiego etapu projektu rozwoju Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego podpisali marszałkowie Mieczysław Struk oraz Wiesław Byczkowski, a także przedstawiciele Gdańskiej Agencji Rozwoju Gospodarczego. Kwota dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 opiewa na kwotę 3,3 mln zł. Całkowity koszt prac natomiast to 11 mln zł.

(Fot. Aleksander Olszak/pomorskie.eu)

Pomorskie Centrum Inwestycyjne zostanie rozbudowane. Jakie prace zaplanowano?

W ramach drugiego etapu projektu rozwoju PCI planowane są:

  • podniesienie, wzmocnienie i utwardzenie gruntu,
  • rozbudowa infrastruktury sieciowej (kanalizacji deszczowej),
  • budowa zbiornika retencyjnego,
  • budowa drogi technologicznej,
  • ogrodzenie terenu,
  • prace porządkowe,
  • prace saperskie.

Dzięki projektowi uzbrojony zostanie teren inwestycyjny o powierzchni 5 ha. Jak zapowiada Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, zlokalizowane zostaną tam minimum 2 inwestycje realizowane przez małe i średnie przedsiębiorstwa.

Prace mają zakończyć się na koniec lutego 2022 r.

Pomorskie Centrum Inwestycyjne – zaplecze Portu Gdańsk

Pomorskie Centrum Inwestycyjne stanowi zaplecze logistyczne dla rozwijającego się Portu Gdańsk, w tym głębokowodnego terminalu DCT Gdańsk. Całkowity obszar PCI obejmuje 67 ha, które zostaną przeznaczone na inwestycje o charakterze usługowym i produkcyjnym. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z kompleksowych rozwiązań obejmujących w jednej lokalizacji:

  • place składowe,
  • greenfield,
  • przestrzeń biurową.

W ramach pierwszego etapu uzbrajania terenów inwestycyjnych Pomorskiego Centrum Inwestycyjnego, również dofinansowanego ze środków RPO WP 2014-2020, uzbrajane są tereny o powierzchni 5,29 ha.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze