przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

Śluza przekopu Mierzei Wiślanej została już napełniona wodą

Szybko postępują prace przy przekopie Mierzei Wiślanej. Kilkanaście dni temu po raz pierwszy napełniono wodą śluzę kanału żeglugowego, by przeprowadzić wszystkie wymagane testy szczelności oraz sprawności urządzeń. Obecnie śluza została już napełniona do poziomu docelowego. Oznacza to zrealizowanie połączenia Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego. Wykonano też większość prac w porcie osłonowym oraz w rejonie sztucznej wyspy usypywanej z urobku wydobywanego podczas pogłębiania torów wodnych.
Piotr
Piesik
17.06.2022 / 15:37

Kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni podkreśla:

– Inwestycja obejmuje budowę portu osłonowego od strony Zatoki Gdańskiej, kanału żeglugowego ze śluzą i konstrukcją zamknięć wraz ze stanowiskami oczekiwania od strony Zatoki Gdańskiej i Zalewu Wiślanego, oraz nowego układu drogowego z ruchomymi stalowymi mostami o pionowej osi obrotu, które umożliwią przejazd nad kanałem. Poza tym, budowę sztucznej wyspy zlokalizowanej na Zalewie Wiślanym.

Inwestorem całości przedsięwzięcia jest Urząd Morski w Gdyni, a generalnym wykonawcą – konsorcjum złożone z firm: sopockiej NDI i belgijskiej Besix. Termin oddania przekopu do użytku ustalono na wrzesień 2022 roku. Według informacji urzędu morskiego, większość najważniejszych prac już zrealizowano.

Przekop Mierzei Wiślanej prawie gotowy. Jakie prace wykonano?

  • Zalano, m.in., śluzę kanału żeglugowego, która będzie niwelować różnicę poziomu wód w obu zbiornikach i zapobiegać ich mieszaniu się.
  • Dobiegł końca demontaż ścianek technologicznych, które zamykały śluzę od strony północnej i południowej.

Ostateczne usunięcie ścianek oznacza natomiast faktyczne połączenie zalewu z zatoką. Docelowo nowy kanał żeglugowy ma mieć 1 kilometr długości oraz głębokość 5 metrów.

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

W rejonie kanału żeglugowego trwają jeszcze prace wykończeniowe przy montażu wyposażenia hydrotechnicznego oraz testy i próby ruchowe bram, a także mostów obrotowych z nadrzędnego systemu sterowania, który będzie zarządzany z budynku nowo wybudowanego kapitanatu. To jego pracownicy będą odpowiedzialni za generalny nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi, ochronę środowiska i przeciwpożarową oraz właśnie za kontrolę nad przeprawą śluzową.

Kontynuowane są również roboty w porcie osłonowym na Zatoce Gdańskiej. Trwa wykonywanie narzutu z kamienia łamanego i układanie bloków betonowych „x-block +”, które mają zabezpieczać falochron przed działaniem fal. Na Mierzei Wiślanej zastosowano tę technologię po raz pierwszy w Polsce i po raz drugi w Europie. Po stronie zachodniej zamontowano około połowy wyposażenia hydrotechnicznego.

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

Na Zalewie Wiślanym nadal powstaje sztuczna wyspa – proponowane jest nadanie jej nazwy „Wyspa Estyjska” – docelowo o powierzchni 181 hektarów, służąca jako miejsce schronienia i lęgów dla wolno bytującego ptactwa. 

– Prace związane z pogrążaniem i wykonywaniem ściągów są już prawie zrealizowane. Zakończono również roboty czerpalne związane z wyciąganiem namułu z wnętrza grodzy oraz roboty związane z zasypem grodzy – podaje Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix. 

Przekop Mierzei Wiślanej to również skomplikowany system wielu instalacji, od elektrycznej, poprzez teletechniczną, do sanitarnej. Prowadzony jest m.in. montaż kamer systemu telewizji dozorowej (poza falochronami), głośników ostrzegania w rejonie mostów, oświetlenia drogowego czy tablic zmiennej treści toru wodnego. Wciąż prowadzona jest także budowa odwodnienia liniowego.

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

Jakie statki mają wpływać do portu w Elblągu?

Kiedy statki podążające do portu w Elblągu przepłyną z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany, będą jeszcze mieć do pokonania tor wodny do samego portu. W roku 2023 mają tam wpływać statki o:

  • długości do 100 m,
  • szerokości do 20 m,
  • zanurzeniu do 4,5 metra.

Wymaga to przygotowania samego toru wodnego na zalewie (prace wykona konsorcjum Grupa NDI i Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych), ponadto odpowiedniego przygotowania brzegów rzeki Elbląg wraz z nowym mostem w miejscowości Nowakowo (tu wykonawcą jest Budimex).

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

przekop Mierzei Wiślanej

(fot. materiały prasowe NDI/BESIX)

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze