Tor wodny na rzece Elbląg jest częścią drogi z Zatoki Gdańskiej na Zalew Wiślany

Umowa na pogłębienie toru wodnego na rzece Elbląg podpisana

Kolejny, czwarty już etap budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską to prace pogłębiarskie na rzece Elbląg, od ujścia rzeki do zalewu do elbląskiego portu. To 8,6 km toru wodnego, który ma mieć głębokość 5 m. Pogłębianie ma się zakończyć do 20 listopada bieżącego roku. W Urzędzie Morskim w Gdyni podpisano umowę z wykonawcą.
Piotr
Piesik
27.01.2024 / 11:34

Tor wodny i sporny ostatni odcinek do portu w Elblągu

Gwoli wyjaśnienia dla tych, którzy mogli się nieco zagubić w poszczególnych etapach tej inwestycji - zwłaszcza, że kiedy z dużym rozgłosem otwierano kanał żeglugowy przez Mierzeję Wiślaną, można było odnieść wrażenie, że wszystko jest już gotowe. Niestety nie. Urząd Morski w Gdyni w imieniu Skarbu Państwa realizuje inwestycję w takim zakresie, jaki został ustalony w chwili jej projektowania. Stąd poszczególne etapy: przekop mierzei z kanałem żeglugowym, tor wodny na Zalewie Wiślanym, tor wodny na rzece Elbląg. Jeśli wziąć pod uwagę planowany zakres inwestycji w chwili jej rozpoczęcia, podpisana właśnie umowa o pogłębienie rzeki Elbląg kończy całość. Pozostanie jednak jeszcze do wykonania pogłębienie i umocnienie rzeki Elbląg już w samym mieście, łącznie z nabrzeżami portowymi. To odcinek 900 metrów, który był tematem głośnego i opisywanego przez nas często sporu między rządem i władzami Elbląga. Wszystko wskazuje na to, że blisko jest wreszcie do porozumienia w tej sprawie i rząd podejmie się dokończenia całej drogi wodnej.

Trwa pogłębianie toru wodnego na rzece Elbląg

Jak informuje Urząd Morski, w ramach kontraktu na rzece Elbląg wykonany zostanie tor wodny o długości 8,6 km i głębokości 5 m. Na odcinku 6,6 km od ujścia do Zalewu Wiślanego w górę rzeki trzeba rzekę pogłębić, natomiast od ujścia elbląskiej oczyszczalni ścieków do rozwidlenia rzeki i Kanału Jagiellońskiego (punkty P1-P2) prac do wykonania jest znacznie więcej. Przede wszystkim konieczne jest zbadanie dna rzeki, czy nie zalegają tam przeszkody ferromagnetyczne: złom, elementy żelbetowe, pozostałości militarne. Jeśli tam zalegają, muszą zostać wydobyte. Na tym dwukilometrowym odcinku wykonane też zostanie nowe oznakowanie nawigacyjne w postaci 8 pław: 4 walcowanych czerwonych po lewej stronie i 4 stożkowych zielonych po prawej stronie. W trakcie realizacji robót nie będzie wstrzymywana żegluga na tej trasie.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Elbląg zachowa port. Tor wodny wreszcie uda się dokończyć?

- Tor wodny na rzece Elbląg stanowi część drogi wodnej, a odcinek objęty niniejszym kontraktem składa się z brzegów, nowo obudowanych i wzmocnionych w ramach drugiego etapu, natomiast na odcinku od P1 do P2 brzegi nie są umocnione i zgodnie z decyzją środowiskową takie pozostaną. Planowane przedsięwzięcie obejmuje pogłębienie istniejącego toru. Podstawowa szerokość mierzona w dnie wyniesie 60 m, ze względu na zabudowę mieszkaniową wsi Nowakowo na odcinku około 900 m zostanie zawężona do 40m, a na ostatnich dwóch kilometrach wyniesie 20 m – powiedziała Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni. 

Po zawarciu kontraktu na pogłębienie toru wodnego: od lewej Katarzyna Brzózka, główna księgowa Urzędu Morskiego w Gdyni, Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, dyrektorka Urzędu Morskiego w Gdyni, Barbara Olczyk, wicedyrektorka Urzędu Morskiego ds. Inwestycyjnych, Fatih Budan, Prezes Zarządu FABE Polska Sp. z o.o., Zbigniew Barański, prokurent, Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o.

Kubatura prac wyniesie łącznie około 1,5 mln m3 – wydobyty urobek po zbadaniu zostanie przetransportowany i wbudowany w sztuczną wyspę na Zalewie Wiślanym. Prace będą prowadzone zgodnie z decyzjami środowiskowymi, przewidującymi okresy, w których nie mogą być realizowane, np. w okresie migracji zstępującej węgorza (1.09-30.11) prace czerpalne prowadzone będą wyłącznie od wschodu do zachodu słońca, a z uwagi na tarło ciosy, od kwietnia do połowy czerwca, zostaną wstrzymane całkowicie. W czasie robót prowadzony będzie monitoring ichtiologiczny, w tym pomiary zawartości tlenu w wodzie, monitoring czystości akwenu oraz nadzór ornitologiczny nad częścią lądową robót i miejscem odkładu urobku, tj. sztuczną wyspą.

Kontrakt z wykonawcą, którym jest konsorcjum firm FABE Polska (lider) oraz Przedsiębiorstwo Robót Czerpalnych i Podwodnych Sp. z o.o. (partner) opiewa na blisko 114 milionów złotych. Termin zakończenia zadania ustalono na 20 listopada bieżącego roku.

Jak wskazuje Urząd Morski w Gdyni, duża część całości inwestycji, którą jest droga wodna z Zatoki Gdańskiej do portu w Elblągu, została już wykonana. We wrześniu 2022 roku oddano do użytku kanał żeglugowy na Mierzei Wiślanej wraz z całą infrastrukturą portową. Budowę toru wodnego o długości 8,2 km i głębokości 5 m na Zalewie Wiślanym wraz z nowym oznakowaniem nawigacyjnym zakończono w maju 2023 roku. W budowie znajduje się pogłębiarka dedykowana do bieżącego utrzymywania toru wodnego – statek Ursa został zwodowany we wrześniu ubiegłego roku, odbiór jednostki ma nastąpić w II kwartale roku bieżącego. Pozostałe do wykonania prace koncentrują się więc na rzece Elbląg.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze