wrota sztormowe na Tudze

Nowe wrota sztormowe zabezpieczą przed powodzią teren, który zamieszkuje około 18 tysięcy osób

Sztormowe wrota na rzece Tudze są już gotowe do uruchomienia w razie wezbrania wody

Dobiegła końca budowa nowych wrót sztormowych na rzece Tudze. Konstrukcja ma zabezpieczać przed powodzią obszar ponad 100 km kw., zamieszkały przez 18 tysięcy osób, w tym m.in. miasto Nowy Dwór Gdański. Inwestycja kosztowała blisko 33 miliony złotych. Wrota są gotowe do uruchomienia w razie spiętrzenia wód.
Piotr
Piesik
23.11.2022 / 15:53

Wrota sztormowe na Tudze są konieczne z powodu zagrożenia podtapianiem rozległych terenów Żuław Wiślanych przez wody Zalewu Wiślanego, spiętrzone z powodu silnych wiatrów, zwłaszcza z kierunku północnego. Woda napływa wtedy z Zalewu Wiślanego rzeką Szkarpawą i dalej korytem Tugi, która przepływa przez Nowy Dwór Gdański. Nowe wrota powstały w końcowym odcinku Tugi, przed jej ujściem do Szkarpawy na terenie gminy Stegna.

– Żuławy chroni ponad 1800 km obwałowań, 180 pomp oraz 1500 obiektów hydrotechnicznych różnego typu. Dostaliśmy teraz kolejne świetne narzędzie – wrota sztormowe na Tudze – podkreślił wiceminister infrastruktury Grzegorz Witkowski.

– Wrota sztormowe na Tudze to zadanie przeciwpowodziowe, które chroni Nowy Dwór Gdański – miasto położone poniżej poziomu morza i wymagające szczególnej ochrony. To kolejny element inwestycji na Żuławach. Całość projektu to blisko 130 mln zł. Zmodernizowaliśmy bazę lodołamaczy w Przegalinie, tam, gdzie zawsze zaczyna się akcja lodołamania. Zbudowaliśmy też ostrogi dla likwidacji miejsc zatorogennych. Przeprowadziliśmy badania barymetrii dna ujścia Wisły i mamy system monitoringu zagrożenia powodziowego w regionie – powiedział Krzysztof Woś, prezes Wód Polskich.

To nie koniec inwestycji hydrotechnicznych w regionie. Jak zapowiedział dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Andrzej Winiarski, system zabezpieczeń przeciwpowodziowych Żuław, szczególnie okolic Sztutowa i Stegny, będzie uzupełniany. Przygotowywane są dokumenty związane z modernizacją wałów przeciwpowodziowych Szkarpawy oraz Wisły Królewieckiej.

Wrota na rzece Tudze gotowe do uruchomienia

Całość inwestycji to:

  • właściwe wrota sztormowe,
  • budowla przerzutowa,
  • budynek sterowni wraz z instalacjami.

Przeprowadzono też rozbiórkę i wykonanie trzech nowych przepustów na kanale Pryżnik wraz z odbudową toru kolei wąskotorowej nad jednym z przepustów, oraz wykonano około stumetrowy odcinek kanału, łączącego budowlę przerzutową z istniejącym kanałem Pryżnik.

wrota sztormowe na Tudze

To zdjęcie wykonano jeszcze w trakcie budowy oddanych właśnie do użytku wrót sztormowych na Tudze

Same wrota to monolityczna konstrukcja żelbetowa z dwoma światłami w formie stalowych wrót pracujących w płaszczyźnie poziomej, o szerokości 6,5 m w świetle każde, oraz z jednym zamknięciem w postaci zasuwy stalowej płaskiej o świetle 3 m. W związku z budową geologiczną podłoża, budowla została zaprojektowana w otoczeniu ścianek szczelnych stalowych w układzie komorowym. Budowla przerzutowa to żelbetowa wieża przelewowa z 5 światłami o szerokości 1m każde, z zamknięciami ruchomymi.

Między przęsłami wrót umieszczone są grodzie, które zamykają się przy nadejściu fali powodziowej. Zamykanie odbywa się automatyczne lub ręcznie. Nadmiar wody dopływający Tugą, w sytuacji zamkniętych wrót będzie odprowadzany przez przelew boczny do kanału Pryżnik, dalej rzeką Linawą i za pośrednictwem przepompowni w Chłodniewie do Szkarpawy, a następnie do Zalewu Wiślanego. Wrota zamkną się automatycznie, gdy poziom wody w Szkarpawie wyniesie 0,6 m n.p.m. Całkowity czas automatycznego zamykania obu skrzydeł wrót wynosi ok. 24 minut, zaś przy pracy ręcznej – ok. 32 minut. Poza sterowaniem automatycznym, istnieje możliwość sterowania pracą wrót z panelu sterowniczego zainstalowanego w budynku sterowni.

PRZECZYTAJ TEŻ: Wrota sztormowe na Tudze zabezpieczą przed powodzią

Również sterowanie otwieraniem kolejnych świateł budowli przelewowej jest automatyczne. Jeżeli poziom wody w rzece Tudze będzie rósł i osiągnie rzędną 0,65 m n.p.m., przelew boczny do kanału Pryżnik będzie stopniowo się otwierał. Woda przepłynie wówczas przez budowlę przerzutową i dalej przez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo. Przy dalszym wzroście poziomu wody w rzece, automatycznie będą otwierane kolejne światła, aż do osiągnięcia całkowitego przepływu wody do kanału Pryżnik na poziomie 3,5 m3/s.

Gdy poziom wody w Tudze się obniży i nastąpi jego wyrównanie przed i za wrotami, wrota sztormowe zostaną ponownie otwarte.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze