Współpraca miast Polski i Ukrainy jeszcze ściślejsza. Porozumienie podpisano w Kijowie

Deklaracja na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Ukrainy oraz szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej, przy jeszcze ściślejszej niż dotąd współpracy polskich i ukraińskich samorządów, podpisana została w Kijowie. Sygnatariuszami dokumentu są m.in. mer Kijowa Vitalij Klyczko, prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, prezes Unii Metropolii Polskich Tadeusz Truskolaski oraz prezes Związku Miast Polskich Zbigniew Frankiewicz. W delegacji polskich samorządów znaleźli się też wiceprezydent Gdańska oraz Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot.
Piotr
Piesik
10.11.2022 / 16:17

Spotkanie samorządowców z obu krajów odbyło się w Kijowie. W jego trakcie uzgodniono m.in. plan zabezpieczenia infrastruktury krytycznej - sieci wodociągowych i energetycznych - celowo niszczonej przez agresora w toku działań wojennych. 

- To jest działanie wymierzone wprost w ludność cywilną. Gdańsk pomaga ratować prawa człowieka, które próbuje niszczyć Władimir Putin w Ukrainie - mówił wiceprezydent Gdańska, Piotr Grzelak.

- Jako Gdańsk reprezentowaliśmy Związek Miast Polskich i Unię Metropolii. Przekazaliśmy też ufundowany przez naszych mieszkańców oraz wodociągi Gdańska, Gdyni i Malborka samochód asenizacyjny dla Borodzianki, której na początku wojny przekazaliśmy także pompy niezbędne do naprawy zniszczonej oczyszczalni  – powiedziała Aleksandra Dulkiewicz, prezydent Gdańska i szefowa grupy roboczej Komitetu Regionów UE ds. współpracy z Ukrainą. 

  Siły rosyjskie celowo bombardują obiekty miejskiej infrastruktury, szpitale, szkoły, centra handlowe, domy mieszkalne. Rezultatem są przerwy w dopływie energii elektrycznej i dostawach wody. Ataki rakietowe i artyleryjskie skutkują ofiarami wśród ludności cywilnej. Szacuje się, że liczba ludzi którzy opuścili swe domostwa w ucieczce przed działaniami wojennymi sięga 12 milionów. 

  - Każde z polskich z miast przyjęło dziesiątki lub setki tysięcy uchodźców – stwierdził Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku. - Jako burmistrzowie odpowiadamy za dostarczanie wody, ciepła i prądu i inne kluczowe dla życia funkcje, dlatego zrobimy wszystko, aby skutki tych aktów terroru wspólnie naprawić  – zapewnia Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich, współinicjator podpisanego w Kijowie porozumienia.

  Wiceprezydent Gdańska Piotr Grzelak w imieniu polskich samorządów prowadził w Kijowie ustalenia nt. dalszej współpracy z merem Kijowa Vitalijem Klyczko, merami Żytomierza, Łucka, Równego, Borodzianki i Irpienia. 22 listopada nastąpić ma spotkanie Unii Metropolii - na nim zgłoszona zostanie propozycja utworzenia wspólnych, polsko-ukraińskich zespołów roboczych, które umożliwią jeszcze skuteczniejsze działania dla łagodzenia skutków wojny.

  Oto tekst Deklaracji współpracy miast Polski i Ukrainy:

  W imieniu mieszkańców naszych miast i gmin, my, burmistrzowie miast Polski i Ukrainy deklarujemy chęć zawiązania jeszcze ściślejszej współpracy na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa naszych mieszkańców, przywrócenia pokoju w Europie oraz szybkiego potwierdzenia członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. 

  Stanowczo potępiamy zbrodnie putinowskiej Rosji i domagamy się natychmiastowego zakończenia bezprawnej wojny, zaprzestania łamania prawa międzynarodowego oraz praw człowieka przez Federację Rosyjską. W tych czarnych dla historii ludzkości dniach deklarujemy podtrzymanie przyjaźni i ścisłej współpracy naszych miast. Naszym codziennym obowiązkiem jest zapewnienie godnych warunków życia wszystkich mieszkańców, niezależnie od ich pochodzenia, dlatego deklarujemy wzmożone wysiłki, aby tym obowiązkom sprostać. W szczególności dołożymy wszelkich starań, aby nasze miasta pozostały bezpiecznym schronieniem dla kobiet i dzieci, zmuszonych do ucieczki przed okrucieństwami wojny.

  Wyrażając podziw i szacunek dla męstwa bohaterskich obrońców Ukrainy, deklarujemy wolę jeszcze ściślejszej współpracy w celu odbudowy zniszczonej infrastruktury Ukrainy. Jako burmistrzowie każdego dnia odpowiadamy za dostarczanie wody, ciepła i prądu, za gospodarkę odpadami, sprawny transport oraz stan środowiska. To właśnie te obszary gospodarki komunalnej są kluczowe dla życia ludzi w społecznościach lokalnych. Dlatego agresor, chcąc zrównoważyć niepowodzenia militarne, rozpoczął barbarzyńskie niszczenie infrastruktury niezbędnej do życia. Zrobimy wszystko, by skutki tych aktów terroru skierowanego przeciw mieszkańcom wolnego kraju zostały wspólnym wysiłkiem naprawione.

  Dlatego deklarujemy jeszcze ściślejszą współpracę przy odbudowie kluczowej infrastruktury ukraińskich miast oraz dostarczaniu pomocy niezbędnej do zarządzania kryzysowego, zapewniającej godne przetrwanie czasu wojny wszystkim uchodźcom, zarówno przebywającym w miastach ukraińskich jak i polskich. Deklarujemy chęć rozwijania nawiązanej już współpracy, zbudowania takich jej form, które pozwolą burmistrzom Ukrainy i Polski skutecznie dzielić się swoją wiedzą i możliwościami, w tym ramach specjalistycznych grup roboczych, wymian stażowych i wspólnych projektów. Wiemy, że specjaliści z polskich i ukraińskich miast mogą się wiele wzajemnie nauczyć, a wiedza ta zaprocentuje w czasie budowania dobrobytu rozszerzonej Unii Europejskiej.

  Myśląc o wspólnej przyszłości, podkreślamy priorytet dnia dzisiejszego. Ukraina potrzebuje więcej wsparcia umożliwiającego skuteczną obronę. Burmistrzowie naszych miast zobowiązują się zrobić wszystko, co w ich mocy, aby utrzymać i zdynamizować wsparcie wszystkich państw Europy. Ukraina nigdy nie zostanie sama!

  Podpisali:

  • Tadeusz Truskolaski, prezes Unii Metropolii Polskich, prezydent Białegostoku
  • Zygmunt Frankiewicz, prezes Związku Miast Polskich
  • Aleksandra Dulkiewicz, przewodnicząca grupy roboczej Komitetu Regionów UE ds. współpracy z Ukrainą, prezydent Gdańska
  • Piotr Grzelak, pełnomocnik Związku Miast Polskich ds. współpracy z miastami Ukrainy, pierwszy zastępca prezydenta Gdańska
  • Michał Glaser, prezes zarządu Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot
  • Witalij Klyczko, przewodniczący Związku Miast Ukrainy, mer Kijowa
  • Pawel Kozyriew, przewodniczący Związku Małych Miast Ukrainy
  • Sergij Suchomlin, mer Żytomierza
  • Anatolij Kinach, prezydent Ukraińskiego Związku Przemysłowców Przedsiębiorców
  • Oleksandr Tretiakom, mer Równego
  • Igor Poliszczuk, mer Łucka

  Wesprzyj nas,

  aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
  BEZ PROPAGANDY

  Zawsze Pomorze Logo

   

  ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

  Zaprenumeruj

  Komentarze