Nagrody Naukowe Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

„Gdańskie Noble”, czyli nagrody im. Jana Heweliusza, przyznane po raz 36.

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec uhonorowana za identyfikację metabolitów mikroorganizmów, określenie ich znaczenia środowiskowego oraz potencjału biotechnologicznego i medycznego, a prof. dr hab. Artur Blaim za badania konstrukcji i sposobów funkcjonowania utopijnych modeli świata w literaturze, kulturze i życiu społecznym. Tak wygląda krótka lista laureatów przyznanej w poniedziałek, 29 stycznia po raz 36. Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza, nazywanej „gdańskim Noblem”.
Redakcja
Zawsze Pomorze
29.01.2024 / 19:47

36. Nagroda Naukowa Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza. Kto otrzymał wyróżnienie?

– Nisko chylę czoło z wdzięcznością i szacunkiem przed wszystkimi ludźmi gdańskiej nauki – ich talentami, pracą i osiągnięciami – mówiła w poniedziałek, 20 stycznia podczas uroczystość wręczenie nagrody w Ratuszu Głównego Miasta prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz, cytowana przez portal gdansk.pl.

Jan Heweliusz, patron gdańskiego Nobla nauki badał niebo wraz ze swoją żoną Elżbietą Koopman. Wiedziona tym przykładem, pragnę przekazać dziś wyrazy wdzięczności dla rodzin i bliskich nagrodzonych naukowców. Macie Państwo swój wkład w ich sukces. Życzę Państwu dziś nagradzanym, aby chwała i satysfakcja, takie jak dziś, zdarzały się Państwu znacznie częściej niż raz w roku. Życzę wielu owocnych projektów i międzynarodowych partnerstw. Niech studenci i doktoranci z entuzjazmem czerpią z Waszych doświadczeń oraz dokonań. A wszystkim nam życzę nakładów na naukę wystarczająco wysokich, aby naukowcy mogli w spokoju oraz dobrostanie czynić nasze życie lepszym i piękniejszym – dodała.

PRZECZYTAJ TEŻ: Gdańsk piękniejszy niż kiedykolwiek
  • W kategorii nauk przyrodniczych i ścisłych uhonorowana została prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec, doceniona za identyfikację metabolitów mikroorganizmów i określenie ich znaczenia środowiskowego oraz potencjału biotechnologicznego i medycznego.
  • W kategorii nauk humanistycznych i społecznych uhonorowany został prof. dr. hab. Artur Blaim za badania konstrukcji i sposobów funkcjonowania utopijnych modeli świata w literaturze, kulturze i życiu społecznym.

Kto przyznaje Nagrodę Naukową Miasta Gdańska?

Warto przypomnieć, że Nagroda Naukowa przyznawana jest przez prezydenta Gdańska na wniosek dwóch kapituł, którym przewodniczą:

  • prezes oddziału Polskiej Akademii Nauk w Gdańsku (w dziedzinie nauk ścisłych oraz przyrodniczych)
  • oraz prezes Gdańskiego Towarzystwa Naukowego (w dziedzinie nauk humanistycznych i społecznych).

W skład kapituły nagrody wchodzą także rektorzy państwowych wyższych uczelni w Gdańsku, przedstawiciel prezydenta Gdańska, dotychczasowi laureaci nagrody oraz przedstawiciel gdańskich niepublicznych uczelni wyższych.

„Gdańskie Noble” przyznane po raz 36. Biogramy laureatów

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec jest absolwentką Uniwersytetu Gdańskiego. Na tej uczelni studiowała chemię i z tą uczelnią głównie związała swoją aktywność zawodową. Obecnie jest kierownikiem Katedry Biologii Morza i Biotechnologii na Wydziale Oceanografii i Geografii.

PRZECZYTAJ TEŻ: „Polski Nobel” dla gdańskiego naukowca

Zainteresowania naukowe oraz prace badawcze prof. Mazur-Marzec od lat koncentrują się wokół produktów naturalnych, których źródłem są mikroorganizmy morskie. W pierwszym etapie były to związki toksyczne, ich przemiany oraz znaczenie, również jako swoiste markery procesów zachodzących w środowisku. W ostatnich latach wszystkie realizowane przez prof. Mazur-Marzec projekty dotyczą metabolitów cyjanobakterii jako związków wyjściowych do opracowania nowych leków o działaniu przeciwnowotworowym i przeciwwirusowym. Zastosowanie spektrometrii mas umożliwiło prof. Mazur-Marzec odkrycie szeregu cyjanopeptydów o obiecującej aktywności biologicznej, w tym związków skutecznie hamujących infekcję SARS-CoV-2.

Prof. Hanna Mazur-Marzec jest członkiem korespondencyjnym PAN, aktywnie uczestniczy w międzynarodowych programach badawczych, prowadzi również szeroką współpracę z wieloma krajowymi ośrodkami naukowymi.

PRZECZYTAJ TEŻ: To najważniejsza nagroda naszej redakcji. Kto ją otrzyma?
Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec podczas uroczystości z okazji wręczenia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Prof. dr hab. Hanna Mazur-Marzec podczas uroczystości z okazji wręczenia Nagrody Naukowej Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Prof. dr hab. Artur Blaim – polski literaturoznawca, anglista, profesor nauk humanistycznych, członek Academia Europaea, badacz literatury utopijnej i podróżniczej. Absolwent filologii angielskiej na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Doktoryzował się w 1979 roku, stopień doktora habilitowanego uzyskał w 1988 roku, a w 1997 roku otrzymał tytuł naukowy profesora.

Wykładowca teorii i historii literatury angielskiej na Uniwersytecie Gdańskim, UMCS w Lublinie, Uniwersytecie Rutgersa i Uniwersytecie w Siegen. Stypendysta programu Fulbrighta, Fundacji Kościuszkowskiej i British Council. Od 2008 roku wykładowca literatury angielskiej w Katedrze Translatoryki Instytutu Anglistyki i Amerykanistyki na Uniwersytecie Gdańskim.

PRZECZYTAJ TEŻ: Nagroda im. Pawła Adamowicza przyznana

Wspólnie z prof. dr hab. Andrzejem Zgorzelskim zainicjował powstanie gdańsko-lubelskiej szkoły badań literaturoznawczych, działającej od 1993 roku. Założyciel i kierownik Utopia Study Group – polskiej międzyuczelnianej grupy naukowo-badawczej, prowadzącej od 2008 roku badania nad angielską i amerykańską utopią i dystopią w literaturze, filmie i nowych mediach, oraz organizującej seminaria i międzynarodowe konferencje utopijne (m.in. z ramienia Utopian Studies Society).

Członek zarządu Utopian Studies Society, współpracujący od lat 80. z międzynarodowym interdyscyplinarnym środowiskiem badaczy utopii, i uczestniczący w reaktywacji USS w 1999 roku.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pomorska Nagroda Literacka „Wiatr od morza”. Znamy laureatów!

Członek rad redakcyjnych: Utopian Studies, amerykańskiego czasopisma naukowego wydawanego w imieniu Society for Utopian Studies, oraz Studia Anglica Posnaniensia.

Głównym polem działalności naukowej prof. dr. hab. Artura Blaima jest historia i poetyka angielskiej utopii literackiej i robinsonady. Zainteresowania badawcze profesora obejmują teorię literatury, semiotykę kultury, historię literatury angielskiej (renesans, oświecenie) oraz twórczość Williama Shakespeare’a.

PRZECZYTAJ TEŻ: Pomorska Nagroda Artystyczna za rok 2022. Znamy nominacje!
Prof. dr hab. Artur Blaim odbiera Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Prof. dr hab. Artur Blaim odbiera Nagrodę Naukową Miasta Gdańska im. Jana Heweliusza

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze