Chojniczanin Marcin Wałdoch zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję radnych Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Chojnic Arseniuszowi Finsterowi (na zdjęciu) (fot. Olek Knitter | Zawsze Pomorze)

Mieszkaniec złożył skargę na wotum zaufania dla burmistrza Chojnic

Chojniczanin Marcin Wałdoch zaskarżył do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku decyzję radnych Rady Miejskiej w sprawie udzielenia wotum zaufania burmistrzowi Chojnic Arseniuszowi Finsterowi. Włodarz nazywa tę skargę skandalem i wstydem dla miasta.
Olek
Knitter
17.08.2022 / 12:46

Marcin Wałdoch uważa, że Rada Miejska w Chojnicach, podejmując uchwałę w sprawie udzielenia burmistrzowi Chojnic wotum zaufania, podjęła ją bez żadnego uzasadnienia, co stanowi naruszenie prawa i winno być podstawą do stwierdzenia nieważności. Ponadto, zdaniem Marcina Wałdocha „niemożliwe jest zrekonstruowanie prawnych i racjonalnych oraz pełnych motywów stanowiska Rady Miejskiej w Chojnicach”.

Treść skargi wraz z uzasadnieniem Wałdoch opublikował na swoim blogu. - Podczas omawiania raportu o stanie gminy miejskiej Chojnice za 2021 r. przewodniczący ograniczył, bez wcześniejszej zapowiedzi i bez podstaw prawnych czas obywatelom zajmującym głos w debacie, przez co nie mogli oni przedstawić swojego stanowiska w sposób całościowy i wyczerpujący. Ponadto burmistrz nie omówił i nie zaprezentował zebranym raportu, co winien uczynić przed rozpoczęciem debaty. Pomimo braku rzeczywistej i otwartej debaty nad raportem Rada Miejska podjęła głosami 13 za, 5 przeciw i 2 wstrzymującymi się, wskazaną uchwałę o wotum zaufania. Zarówno dla mieszkańców Chojnic, jak i z perspektywy prawnej, niemożliwe jest zrekonstruowanie prawnych i racjonalnych oraz pełnych motywów stanowiska Rady Miejskiej, stąd należy uznać, że uchwała ta istotnie narusza prawo i jest nieważna – uzasadnia Marcin Wałdoch.

I dodaje: - Raport ten pełny jest też błędów merytorycznych i wewnętrznych sprzeczności. Rada Miejska w podjętej uchwale o udzieleniu wotum zaufania burmistrzowi nie przedstawiła żadnego uzasadnienia tak podjętej uchwały

Arseniusz Finster
burmistrz Chojnic

Ta skarga to dla mnie skandal i będę apelował podczas sesji, również do koleżeństwa z PiS, które było przeciw wotum zaufania, o wspólny pogląd w tej sprawie

- Ta skarga Marcina Wałdocha to dla mnie skandal i będę apelował podczas sesji, również do koleżeństwa z PiS, które było przeciw wotum zaufania, o wspólny pogląd w tej sprawie. Ten człowiek kłamie. Pisze w skardze, że radni naruszyli prawo, bo nie wytłumaczyli czemu tak a nie inaczej głosowali. Jest przecież protokół, a w nim radny Bartosz Bluma na kilku stronach "mówi" o decyzji klubu. I to jest doktor politologii? Będziemy się za wstydzić jako miasto za tę skargę – mówi burmistrz Chojnic Arseniusz Finster.

Burmistrz dodaje, że jest gotowy na spotkanie z Marcinem Wałdochem, by przekazać mu podstawy ekonomii, gdyż jego zdaniem błądzi w wielu kwestiach.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze