(Fot. Karol Makurat)

Pierwszy krok w kierunku budowy linii tramwajowej na ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku

Przystąpienie do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego ul. Obrońców Wybrzeża to pierwszy krok do budowy linii tramwajowej w tym miejscu. – Ta inwestycja zapewni poprawę dostępności przestrzennej komunikacji tramwajowej dla mieszkańców, a także wyższą punktualność połączeń w porównaniu do komunikacji autobusowej – mówią przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku.
Karol
Uliczny
9.11.2021 / 22:02

Podczas sesji w październiku 2021 r. gdańscy radni podjęli cztery uchwały w sprawie przystąpienia do prac nad miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Jedna z nich dotyczy Przymorza Wielkiego w rejonie ul. Obrońców Wybrzeża.

Celem prac planistycznych – jak tłumaczy Biuro Rozwoju Gdańska – jest uregulowanie kwestii transportowych, w tym umożliwiających budowę nowej linii tramwajowej, a także wprowadzenie rozwiązań zgodnie z polityką miasta wyrażoną w Studium w zakresie zrównoważonej mobilności.

– Zmiany, jakie zostaną wprowadzone dzięki pracom nad projektami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego pozwolą m.in. na wprowadzenie nowych standardów dla całego ciągu ulicznego, zgodnie z Gdańskim Standardem Ulicy Miejskiej. Z kolei objęcie granicami terenów przyległych po stronie południowej (od strony falowca – dop. red.) pozwoli na wykreowanie atrakcyjnej przestrzeni lokalnej, co wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców – mówi Agnieszka Siedlecka z zespołu komunikacji społecznej BRG.

(Fot. Karol Makurat)

Linia tramwajowa na ul. Obrońców Wybrzeża w Gdańsku lepsza niż autobus i samochód

Realizacja łącznika pomiędzy ul. Chłopską a al. Hallera z przebiegiem w ul. Obrońców Wybrzeża zapowiadana jest od lat, co znajduje odzwierciedlenie w kolejnych dokumentach precyzujących cele strategiczne miasta w zakresie komunikacji. Potrzebę budowy linii tramwajowej podkreślono w poddanym społecznym konsultacjom Planie zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego Gdańska do 2042 r. Wymieniono ją wśród najważniejszych inwestycji w infrastrukturę tramwajową, m.in. obok takich zadań, jak kontynuacja trasy Gdańsk Południe-Wrzeszcz czy budowa linii w ramach Nowej Abrahama. Przedstawiciele Zarządu Transportu Miejskiego w Gdańsku, są przekonani, że inwestycja rozwiązałaby przynajmniej kilka problemów komunikacyjnych tej części miasta.

– Oznaczałoby to znaczącą poprawę dostępności przestrzennej komunikacji tramwajowej dla mieszkańców dzięki mniejszej odległości do przystanku, a także wyższą punktualność połączeń, w porównaniu do komunikacji autobusowej – mówi Zygmunt Gołąb, rzecznik prasowy ZTM w Gdańsku. – Od momentu otwarcia tunelu pod Martwą Wisłą, znacząco wzrósł ruch samochodowy na ul. Czarny Dwór, zauważalnie utrudniając podróże między Przymorzem a Brzeźnem i Nowym Portem. Tramwaj nie tylko nie utknie w korkach, ale będzie także atrakcyjną alternatywą dla samochodu osobowego, sprzyjając w ten sposób redukcji zanieczyszczenia powietrza w tej części miasta.

Kiedy linia tramwajowa na ul. Obrońców Wybrzeża?

Obrońców Wybrzeża nie jest w całości objęta planem miejscowym. Obowiązujący plan dopuszcza możliwość realizacji trasy tramwajowej, ale jedynie w zachodniej części tej ulicy. Zakończenie prac planistycznych będzie więc znaczącym krokiem w kierunku budowy nowego łącznika. Na to trzeba będzie jednak poczekać przynajmniej kilka lat. Obecnie miasto proceduje także plan miejscowy dla Zielonego Bulwaru, w ramach którego rezerwuje miejsce dla trasy tramwajowej w kierunku al. Hallera.

– Łącznik, który miałby powstać w ul. Obrońców Wybrzeża, nie jest jedynym, jakie miasto ma w swoich planach. Wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z gęstą zabudową wielorodzinną, dobrze funkcjonujący transport publiczny ma bardzo duże znaczenie – mówi Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska. – Plan, który będzie przygotowywany przez BRG, ma nie tylko doprecyzować zapisy dotyczące linii tramwajowej, ale również całego układu drogowego, tak aby był on bardziej przyjazny pieszym oraz rowerzystom. Oprócz tego, swoim zasięgiem obejmie tereny publiczne, które należą do spółdzielni mieszkaniowej. W przyszłości pozwoli to zaplanować, w porozumieniu ze spółdzielnią, lepszą jakość przestrzeni publicznej od tej, którą mamy obecnie.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze