Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Będzie nowy terminal w Porcie Gdańsk. Rozstrzygnięto przetarg

Spółka Istrana wybrana została dzierżawcą nowego terenu, który powstanie poprzez zalądowienie obszaru morskiego w granicach Portu Gdańsk. Na powierzchni ponad 20 ha wybudowany zostanie nowy terminal skoncentrowany na obsłudze energetyki odnawialnej – morskich farmach wiatrowych. Wyniki procedury przetargowej ogłosił Zarząd Morskiego Portu Gdańsk. Umowa dzierżawy ma obowiązywać przez 30 lat.
Port Gdańsk
Obszar lądowy Polski zostanie powiększony o ponad 20 ha

Autor: Port Gdańsk

Zarząd Morskiego Portu Gdańsk opublikował wyniki postępowania przetargowego dotyczącego „wyboru dzierżawcy bądź dzierżawców terenu lub terenów, który 
powstanie lub które powstaną w wyniku zalądowienia obszaru morskiego położonego w obrębie pozostającego w zarządzie Wydzierżawiającego portu”. Działania te są prowadzone „w celu realizacji założeń regionalnych i lokalnych strategii oraz programów w zakresie gospodarki morskiej, transportu i zagospodarowania terenów”. Komisja przetargowa stwierdziła, że w ramach procedury przetargowej wybrana została oferta złożona przez spółkę Istrana z siedzibą w Gdańsku.

W Porcie Gdańsk powstanie nabrzeże T5. Będzie tam terminal przeznaczony pod obsługę morskich farm wiatrowych

Warto zajrzeć do dokumentacji przetargowej i przytoczyć jej fragmenty dotyczące przedmiotu umowy dzierżawy, będzie nim „nieruchomość gruntowa lub nieruchomości gruntowe (...), które powstaną przez zalądowienie przez Dzierżawcę lub Dzierżawców obszaru morskiego (lub części tego obszaru) stanowiącego morskie wody wewnętrzne leżące w granicach Portu. (...) Na każdej z Nieruchomości powstałych w wyniku zalądowienia zrealizowane zostanie przedsięwzięcie inwestycyjne przygotowane według koncepcji Dzierżawcy, w celu uzyskania parametrów operacyjnych określonych przez Dzierżawcę, które będzie podlegało eksploatacji przez Dzierżawcę na podstawie zawartej w trybie opisanym w niniejszej Procedurze umowy dzierżawy”. Czas trwania umowy dzierżawy określono na 30 lat.

Skoro mowa o zalądowieniu obszaru morskiego, obszar lądowy Polski zostanie powiększony o ponad 20 ha. To znane działanie w obszarach portowych, gdzie po prostu nie ma już wolnych terenów i trzeba je tworzyć sztucznie, kiedy część dotychczasowego obszaru morskiego staje się lądem. Na terenie tym powstać ma nowy terminal przeznaczony do obsługi budowy i serwisowania morskich farm wiatrowych. W skład terminala wchodzić będzie m.in.: 

  • nabrzeże o długości ok. 450 m do obsługiwania statków instalacyjnych,
  • nabrzeże o długości ok. 350 m do obsługiwania statków serwisowych,
  • ponadto rampa do obsługi statków ro-ro o długości 105 m

Na terenie terminala będą składowane elementy morskich farm wiatrowych, możliwy będzie również ich wstępny montaż. Odpowiedni obszar jest do tego niezbędny, skoro nowoczesne turbiny wiatrowe instalowane są na wieżach o wysokości przekraczającej 200 m.

Budowa terminala dla morskich farm wiatrowych realizowana jest na mocy uchwały Rady Ministrów, według której takie miejsce powinno zostać wybudowane właśnie w gdańskim porcie, określono nawet termin jego powstania – na połowę roku 2025. Z pewnością nie zostanie dotrzymany.

Wybrana w postępowaniu przetargowym Istrana to spółka, której całkowitym udziałowcem jest Baltic Hub Container Terminal.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama