Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Sąd w Malborku odroczył sprawę sędziego Pawła Juszczyszyna

Przed Sądem Rejonowym w Malborku w środę, 12 października miała być rozpatrywana sprawa sędziego Pawła Juszczyszyna. Ściślej, chodzi o zażalenie grupy sędziów olsztyńskich na decyzję prokuratury odmawiającą wszczęcia dochodzenia w sprawie przekroczenia uprawnień i zniszczenia dokumentu przez Macieja Nawackiego, prezesa Sądu Rejonowego w Olsztynie. Do rozpoznania sprawy wyznaczono sędziego Jarosława Kulika, mianowanego przez prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, czyli organu działającego, w opinii wielu sędziów, niezgodnie z Konstytucją RP. Sędzia Paweł Juszczyszyn wystąpił o wyłączenie sędziego Kulika z rozpoznania sprawy jako niespełniającego wymogów niezawisłości i bezstronności. Sprawa została odroczona.
Sąd Rejonowy w Malborku

Autor: Piotr Piesik | Zawsze Pomorze

Posiedzenie sprawie sędziego Pawła Juszczyszyna miało odbyć się w środę, 12 października w Sądzie Rejonowym w Malborku. Chodziło o rozpoznanie zażalenia na decyzję Prokuratury Krajowej o odmowie wszczęcia śledztwa.

Czego ta decyzja prokuratury dotyczy? 7 lutego 2020 r. na zebraniu Sędziów Sądu Rejonowego w Olsztynie prezes tego sądu Maciej Nawacki przed kamerami telewizyjnymi ostentacyjnie podarł dokument, pod którym podpisało się 31 sędziów. Obejmował on wniosek o rozszerzenie porządku obrad o głosowanie nad załączonymi do niego projektami uchwał. W nich sędziowie krytykowali prezesa Nawackiego za odsunięcie od orzekania sędziego Pawła Juszczyszyna za wykonanie wyroku TSUE. Żądali jego przywrócenia do pracy, napisali ponadto, że Izba Dyscyplinarna nie jest niezawisłym sądem, skrytykowali „ustawę kagańcową” oraz wezwali członków nowej Krajowej Rady Sądownictwa do dymisji.

PRZECZYTAJ TEŻ: Paweł Juszczyszyn: Takie podstawowe prawa ludzie intuicyjnie czują

W rezultacie tych wydarzeń ponad 50 sędziów z Sądu Rejonowego i Sądu Okręgowego w Olsztynie złożyło zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa, zarzucając prezesowi Maciejowi Nawackiemu dwa czyny karalne:

  • zniszczenie dokumentu
  • i przekroczenie uprawnień. 

Wydział Spraw Wewnętrznych Prokuratury Krajowej jednak, po ponad roku od złożenia zawiadomienia o przestępstwie, w czerwcu 2021 r. odmówił wszczęcia śledztwa w tej sprawie. Olsztyńscy sędziowie, w tym także Paweł Juszczyszyn, złożyli zażalenia na tę decyzję.

PRZECZYTAJ TEŻ: Adam Bodnar dla „Zawsze Pomorze”: Widzę zagrożenie w tym, co będzie przed wyborami

Sprawa miała być rozpoznana przez Sąd Rejonowy w Malborku. Tymczasem, wyznaczony do niej został sędzia Jarosław Kulik, powołany na stanowisko sędziego 6 czerwca 2022 r., decyzją prezydenta RP, na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa. Dodać też trzeba, że prezesem malborskiego sądu jest Katarzyna Chmura, zasiadająca także w Krajowej Radzie Sądownictwa. Rada, w opinii wielu sędziów, jest organem niekonstytucyjnym. 

W tej sytuacji, sędzia Paweł Juszczyszyn wraz z reprezentującym go adwokatem Mikołajem Pietrzakiem zażądali wyłączenia od rozpoznania sprawy Jarosława Kulika jako niespełniającego wymogów niezawisłości i bezstronności. W środę, 12 października zapadła decyzja o odroczeniu posiedzenia.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama