Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama Osiedle Antares Pruszcze Gdański Deweloper Activa
Reklama

Starosta złożył wniosek o dodatkowe 20 mln zł na odbudowę Mostu Tczewskiego

Promyk nadziei dla Mostu Tczewskiego. Pomorski Konserwator Zabytków pozytywnie zaopiniował plan zagospodarowania terenu dla obszaru bulwaru nadwiślańskiego. To tam zostać ma posadowione zdemontowane przęsło ESTB. Starostwo wystąpiło do rządu o dodatkowe pieniądze - 20 mln zł - na remont zabytkowej przeprawy.
Starosta złożył wniosek o dodatkowe 20 mln zł na odbudowę Mostu Tczewskiego

Autor: Aleksandra Turzyńska

Pomorski konserwator wydał pozytywną opinię dla zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego dla rejonu bulwaru nadwiślańskiego.

- Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego była dla całego rejonu Starego Miasta Tczewa (w tym dla naszej działki gdzie w planach jest umiejscowienie przęseł ESTB) – informuje Marcin Stolarski, rzecznik Starostwa Powiatowego w Tczewie. - Samą sprawą kieruje Urząd Miasta Tczewa.

Co ta decyzja oznacza dla mostu? Czy można będzie kontynuować prace związane z odbudową zabytku?

- Akceptacja przez pomorskiego wojewódzkiego konserwatora zabytków warunkowała możliwość prowadzenia dalszych prac projektowych – wyjaśnia Mirosław Augustyn, starosta tczewski.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mateusz Morawiecki w Tczewie: Niech ten most będzie symbolem odbudowywania, a nie zwijania Polski

Projektanci muszą projekt skonsultować z wieloma instytucjami, które m.in. wymagają pełnej zgodności zapisów z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działek, na których jest prowadzona inwestycja. Po zaakceptowaniu przez PWKZ planu zagospodarowania przestrzennego, Urząd Miasta w Tczewie może procedować jego uchwalanie. Po zatwierdzeniu tego dokumentu, biuro projektowe będzie mogło dalej kontynuować prace projektowe.

Starosta Mirosław Augustyn wysłał pismo do Generalnego Konserwatora Zabytków - Jarosława Sellina z wnioskiem o dodatkowe środki na odbudowę Mostu Tczewskiego.

"Zgodnie ze wstępną promesą dofinansowania inwestycji „Przebudowa Mostu Tczewskiego - etap Ila i Ilb" z Rządowego Funduszu Polski Lad: Programu Inwestycji Strategicznych Powiat Tczewski ma zarezerwowane środki w wysokości 61 750 000 zł.

Na realizację zadania, którego wartość umowy w dniu jej podpisania, zgodnie z zawarta promesą nie przekroczy 65 mln. zł., Powiat musi mieć dodatkowo zabezpieczone środki na:

  • Wkład własny - 3 250 000 zł.
  • Zabezpieczenie waloryzacyjne umowy na roboty budowlane (min. 20%) - 13 000 000 zł.
  • Nadzór inwestorski (1,5% wartości umowy na rob. bud.) - 975 000 zł.
  • Zabezpieczenie waloryzacyjne umowy na nadzór inwestorski (min. 20%) - 234 000 zł.
  • Zabezpieczenie kosztów związanych z koniecznością zmian projektowych (5%) - 3 250 000 zł.

W sumie, aby móc przystąpić do realizacji zadania, Powiat Tczewski potrzebuje zabezpieczyć w budżecie dodatkowe środki w wysokości 20 709 000 zł." - czytamy w piśmie starosty.

- Zgodnie z warunkami otrzymanej promesy, ostatecznym terminem na ogłoszenie postępowania przetargowego, jest 14 marca 2023 r. - mówi starosta. - Do tego czasu, powiat musi formalnie zabezpieczyć środki w budżecie, stosowną uchwałą Rady Powiatu. Z uwagi na powyższe, biorąc pod uwagę nasze wcześniejsze ustalenia, zwracamy się z prośbą o zabezpieczenie w budżecie Państwa ww. środków i przekazanie ich Powiatowi Tczewskiemu, w terminie umożliwiającym wszczęcie odpowiednich procedur zakupowych.

ZOBACZ TEŻ: Są pieniądze z Polskiego Ładu na odbudowę Mostu Tczewskiego i basen w Tczewie

Czy podejmowane działania dają szansę na faktyczne prace przy odbudowie mostu? Kiedy przy sprzyjających warunkach prace mogą nabrać konkretnego wymiaru?

- Czas, w tym przypadku nie jest naszym sprzymierzeńcem – przyznaje starosta. - Bardzo duże znaczenie miało uzgodnienie z Konserwatorem Zabytków miejsca, w którym będzie wyeksponowane przęsło ESTB oraz pozytywna opinia dla miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru Miasta Tczewa. Teraz czekamy na jego uchwalenie przez Radę Miejską, dzięki czemu nasi projektanci będą mogli kontynuować prace. W optymistycznym wariancie, przetarg będziemy ogłosić na koniec pierwszej połowy 2023 roku.

Przypomnijmy, na etap, którego przetarg zostanie ogłoszony w najbliższych miesiącach, powiat planuje przeznaczyć 65 mln zł. Jednak dopiero wyniki przetargu pokażą realne ceny. Środki z ministerstwa mają zapewnić realizację zadania - nawet jeśli obecna sytuacja geopolityczna spowodowałaby bardzo duży wzrost przewidywanych cen.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
ReklamaOsiedle Antares Pruszcze Gdański Deweloper Activa
Reklama