Można już głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa

Do 12 września potrwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2024 r. Do wyboru mamy 11 projektów dużych i 6 małych. Głosować można papierowo lub elektronicznie. Każdy z mieszkańców Tczewa ma prawo głosować na jeden projekt duży i jeden mały. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 r.
Krystyna
Paszkowska
17.08.2023 / 14:56

Budżet Obywatelski w Tczewie. Milion złotych do rozdania

To już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Po raz pierwszy zafunkcjonował on w 2014 roku. Jedyna przerwa w realizacji dotyczyła okresu pandemii.

Do dyspozycji wnioskodawców w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 1 mln zł. Przypomnijmy, Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, z zasady - jest demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka/mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sopot ma nową karetkę. Ale czy o to chodzi w budżecie obywatelskim?

W tym roku po selekcji, m.in. pod względem formalno-prawnym, pod głosowanie oddanych zostało 11 projektów dużych, których szacunkowa wartość jest wyższa niż 25 tys. zł ale nie większa niż 250 tys. zł (jeden projekt). W gronie tzw. projektów małych można głosować na jedną z sześciu inicjatyw obywatelskich o wartości do 25 tys. zł każda.

Przypomnijmy, które projekty poddane zostały po głosowanie:

Projekty duże:

 • „Utworzenie alternatywnego dojazdu do budynków przy ulicy Andersena wraz z rozbudową istniejącego parkingu” ,
 • „Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (Mölkky) oraz bule”, ul. Warsztatowa,
 • „Rozszerzenie monitoringu na ulicy Jedności Narodu”,
 • „Wymiana wszystkich urządzeń zabawowych na nowe na Niecce przy ulicy Jedności Narodu”,
 • „Dog Park na Jedności”,
 • „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Wł. Jurgo”,
 • „Miejsca parkingowe wzdłuż działki nr 287 obr.5 wraz z chodnikiem”,
 • „Projekt i budowa oświetlenia na ulicy Romana Klima”,
 • „Ścieżka przyrodnicza Natura 2000 - odbudowa”,
 • „Montaż modułowego szaletu miejskiego - poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”,
 • „Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II”.

Projekty małe:

 • „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Sychty”,
 • „Plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze”,
 • „Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Saperskiej z ul. Wojska Polskiego”,
 • „Siłownia dla seniorów na Jedności Narodu”,
 • „Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez montaż progów zwalniających typu wyspa na ul. Henryka Sienkiewicza”,
 • „Rabata całoroczna przy ulicy Jurgo”.

Szczegółowe informacje nt. projektów zainteresowani znajdą na: www.bo.tczew.pl

Budżet Obywatelski w Tczewie. Jak głosować?

- Do udziału w głosowaniu na projekty uprawnieni są wszyscy mieszkańcy – wyjaśnia Małgorzata Mykowska, rzeczniczka tczewskiego magistratu. - Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tczewie. Mieszkańcy, którzy nie są zameldowani w Tczewie, mogą zostać dołączeni do listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie oświadczenia (patrz: www.bo.tczew.pl). Oświadczenie należy złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do ostatniego dnia głosowania.

Głosowanie osobiście odbywa się po uprzednim okazaniu przez mieszkańca głosującego dokumentu pozwalającego na identyfikację tożsamości osoby głosującej: dowodu osobistego, a w przypadku osoby małoletniej - po okazaniu przez opiekuna prawnego swojego dowodu osobistego.

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadającymi numeru PESEL, głosowanie odbywa się po uprzednim okazaniu dokumentu podróży, np. paszportu, dokumentu tożsamości wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Karta do głosowania w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta lub można pobrać ze strony internetowej: www.bo.tczew.pl. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pomocą interaktywnego formularza, udostępnionego na stronie internetowej www.bo.tczew.pl.

Ogłoszenie wyników głosowanie przewidziane jest najpóźniej do końca września. Wyłoniony w wyniku głosowania projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 rok.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze