(fot. UM Starogard Gdański) 

Centrum Sportowo-Edukacyjne im. Kazimierza Deyny pod lupą Rady Gospodarczej

Rada Gospodarcza powołana przy prezydencie Starogardu analizowała, m.in. możliwości realizacji budowy Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny. Zgodnie z sugestią członków rady zostanie zlecone opracowanie dokumentacji technicznej na jego budowę. Inwestycja ma ruszyć dopiero, jak będzie pełne zabezpieczenie finansów na jej realizację.
Krystyna
Paszkowska
2.05.2022 / 14:19

Członkowie Rady Gospodarczej, która działa od 2019 roku, zapoznali się ze szczegółami wielomilionowych inwestycji planowanych w mieście w najbliższych latach. Wiodącym tematem była planowana budowa Centrum Sportowo-Edukacyjnego im. Kazimierza Deyny. Uczestnicy spotkania zapoznali się z założeniami wybranej w drodze konkursu koncepcji budowy Centrum.

- Centrum Sportowe ma powstać w miejscu dawnego hotelu Rekord na terenie Stadionu Miejskiego poinformował uczestników spotkania Tadeusz Błędzki, wiceprezydent Starogardu ds. techniczno-inwestycyjnych. - Obiekt ma pełnić funkcje szkoleniowo-edukacyjne, muzealno-wystawiennicze i rekreacyjne. Projektant – wstępnie - oszacował koszt budowy na ponad 10 mln zł.

Włodarz przyznał, że w związku z sytuacją na rynku, wartość planowanych prac z pewnością wzrośnie. - Dlatego rozpoczniemy realizację tej inwestycji dopiero w momencie, gdy miasto będzie miało zabezpieczony sposób jej finansowania – mówił Tadeusz Błędzki. - Nie ukrywam, że liczymy tu na wsparcie z zewnątrz, głównie na dofinansowanie z Ministerstwa i programów rządowych. Jak tylko będziemy mieli środki, ogłosimy przetarg na wykonawcę w trybie „zaprojektuj i wybuduj” - dodał.

Mówiąc o prawdopodobnym dofinansowaniu inwestycji z ministerstwa w grę wchodzić mogłyby potencjalne środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Pomoc w tym zakresie zadeklarował pomysłodawca uhonorowania w takiej formie Kazimierza Deyny – poseł Kazimierz Smoliński. Miasto planuje również zawalczyć o środki z kolejnej edycji Polskiego Ładu.

Zdaniem Mariusza Szwarca dla miasta lepiej byłoby zrezygnować z ogłaszania przetargu w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. – Sporządzenie dokumentacji projektowej pozwoli realnie oszacować koszty budowy tego Centrum – argumentował prezes firmy Broker. - Mając tę wiedzę, łatwiej będzie rozmawiać o zabezpieczeniu finansowym inwestycji i planach jej budowy.

Inni członkowie Rady Gospodarczej podzielili opinię Mariusza Szwarca i złożyli wniosek o zlecenie opracowania dokumentacji technicznej na budowę Centrum im. Kazimierza Deyny.

Tadeusz Błędzki omówił także plany związane z budową Centrum Kulturalnego Kociewie. Jego budowę miasto planuje na obrzeżach, powyżej skrzyżowania ul. Skarszewskiej z ul. Druha Grzybka.

- Jesteśmy w posiadaniu koncepcji tego obiektu – mówił wiceprezydent. - Pierwotny koszt budowy szacowany na kwotę 30 mln zł, w obecnych realiach wzrostu cen materiałów budowlanych, jest mało realny. Otrzymaliśmy na to zadanie dofinansowanie z programu „Polski Ład” 26 mln zł i do połowy maja jesteśmy zobowiązani ogłosić przetarg na wykonawcę tej inwestycji również w trybie „zaprojektuj i wybuduj”.

Tadeusz Błędzki przyznał, że założenia systemu finansowania z programu „Polski Ład” są dla inwestora i wykonawcy trudne z uwagi na system rozliczenia inwestycji. Dofinansowanie będzie uruchomione w dwóch transzach. Pierwsza z nich trafi do miasta po zrealizowaniu połowy inwestycji, pozostałe środki wypłacone zostaną po jej zakończeniu.

Członków Rady interesowały także plany miasta związane z nową perspektywą finansowania inwestycji ze środków unijnych. Tadeusz Błędzki wyjaśnił, że dofinansowanie z tych środków będzie możliwe za pośrednictwem Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego, który tworzą miasto, powiat, gmina wiejska Starogard Gdański, a także gminy Bobowi i Zblewo. O dofinansowanie ubiegać się będzie można w zakresie termomodernizacji, mobilności, rewitalizacji i rekreacji. – W kolejnym rozdaniu nie będzie pieniędzy na drogi miejskie i powiatowe – wyjaśnił Tadeusz Błędzki. - Tylko modernizacje dróg wojewódzkich mogą liczyć na dofinansowanie z Unii. Jednym z takich zadań ma być przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Gdańskiej.

Prezes Brokera zapytał również o plany w sprawie modernizacji przejazdu kolejowego zarówno na ul. Skarszewskiej, jak i na Kochanki. Okazało się, że jest już dokumentacja budowlana. Przejazd ma być bezkolizyjny drogą biegnącą dołem pod torami. Inwestorem zadania w 100 procentach jest Kolej. - W przypadku modernizacji przejazdu na ul. Skarszewskiej – stary przejazd zostanie zamknięty – poinformował wiceprezydent. - Nowy poprowadzony będzie ul. Kolejową pod torami z wylotem na wysokości ul. Sadowej w bliskości firmy Lakmet. Modernizacja ma się rozpocząć wraz elektryfikacją linii kolejowej w 2023 roku.

Kolejne spotkanie Rady Gospodarczej zaplanowano na 27 czerwca.

 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze