Duża inwestycja kolejowa na Pomorzu. Pociągi między Słupskiem a Lęborkiem przyspieszą

Linia kolejowa nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem oraz sama stacja Słupsk zostanie zmodernizowana i rozbudowana. Unia Europejska przyznała dla niej środki z Funduszu Spójności. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały już umowy za blisko 1,85 mld zł z wykonawcami prac.
Redakcja
Zawsze Pomorze
6.11.2023 / 13:59

– Dzięki tej nowej unijnej inwestycji, transport kolejowy w Polsce będzie nadal rozwijany i modernizowany. Przejazdy pociągami między Gdynią a Słupkiem będą szybsze i bardziej atrakcyjne dla obywateli. Po raz kolejny polityka spójności przynosi konkretne korzyści obywatelom UE, tym razem dla Pomorza – powiedziała komisarz ds. spójności i reform Elisa Ferreira.

Linia kolejowa nr 202 między Słupskiem a Lęborkiem oraz sama stacja Słupsk zostanie zmodernizowana i rozbudowana. 6 listopada 2023 r. PKP Polskie Linie Kolejowe SA podpisały umowy za blisko 1,85 mld zł z wykonawcami prac - firmami Torpol i Intercor.

- Podpisane umowy dotyczą inwestycji o kluczowym znaczeniu dla tej części województwa pomorskiego. Kolej zmienia się na lepsze na terenie całego kraju. Skutecznie walczymy z wykluczeniem komunikacyjnym, budując kolej bezpieczną, przewidywalną, z poszanowaniem środowiska naturalnego - powiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rząd ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel. 

- Modernizacja stacji Słupsk oraz linii w kierunku Trójmiasta zachęci do wyboru pociągów w codziennych podróżach do pracy i szkoły. Zapewniony zostanie lepszy dostęp do kolei także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się. Sprawne wykorzystywanie przez PKP PLK SA środków z budżetu państwa i dotacji unijnych przyczynia się do budowy nowoczesnej kolei będącej odpowiedzią na oczekiwania podróżnych - stwierdził Ireneusz Merchel, prezes zarządu PKP Polskich Linii Kolejowych SA.

Pociągi pasażerskie i towarowe przyśpieszą

Modernizacja odcinka Lębork – Słupsk (linia kolejowa 202 Gdańsk Główny – Stargard) ma poprawić komfort pasażerów w codziennych podróżach do pracy lub szkoły, ale także tych korzystających z połączeń na trasie Trójmiasto – Szczecin. Przebudowany zostanie jeden oraz dobudowany drugi tor na długości ponad 50 km. Zwiększy się przepustowość linii, co umożliwi sprawniejsze podróże. Po zakończeniu wszystkich prac na odcinku Lębork – Słupsk, a także planowanych prac na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork oraz uzyskaniu wymaganych pozwoleń, czas podróży między Gdynią Chylonią a Słupskiem skróci się około 15 minut. Pociągi pasażerskie przyśpieszą ze 120 do 160 km/h, a towarowe z 70 do 120 km/h.

- Wygodniejsze podróże oraz pełną dostępność, także dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się, zapewnią  przebudowane i nowe perony na stacjach i przystankach: Leśnice, Pogorzelice, Potęgowo, Głuszyno Pomorskie, Strzyżyno Słupskie, Damnica, Jezierzyce Słupskie. Dodatkowy dostęp do pociągów umożliwią nowe przystanki w Runowie, Łebieniu oraz Siemianicach – wylicza Przemysław Zieliński, z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Na modernizowanej linii na odcinku Lębork – Słupsk wyższy poziom bezpieczeństwa zapewnią nowe urządzenia i systemy sterowania ruchem, a także 3 nowe mosty kolejowe, 1 nowy wiadukt kolejowy, 3 przepusty oraz 6 nowych przejść podziemnych pod torami, które także przyczynią się do usprawnienia komunikacji. Inwestycja obejmie także przebudowę 3 mostów, 12 wiaduktów kolejowych, 9 wiaduktów drogowych, 18 przepustów. Wymieniona zostanie sieć trakcyjna. Wartość robót to 1,284 mld zł.

- Na stacji Słupsk przebudowane zostaną trzy perony. Będą wyższe, co ułatwi podróżnym wsiadanie do pociągów. Wygodny dostęp do kolei dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się zapewnią windy z przebudowanego przejścia pod torami – dodaje Przemysław Zieliński. - Na peronach zostaną zachowane i odrestaurowane zabytkowe wiaty oraz kioski, podkreślające historyczny charakter stacji. Nowoczesny system informacji pasażerskiej ułatwi orientację, a wyświetlacze poinformują o przyjazdach i odjazdach pociągów.

Nowe lokalne centrum sterowania wraz z systemem sterowania ruchem kolejowym zapewnią sprawne i bezpieczne prowadzenie pociągów. Na Słupi przebudowany zostanie most kolejowy, który umożliwi przeprowadzenie przez rzekę drugiego toru. Inwestycja obejmie także przebudowę  3 wiaduktów kolejowych, 1 przejścia podziemnego pod torami oraz 5 przepustów. W Kobylnicy Słupskiej zbudowany zostanie nowy peron w ciągu linii kolejowej nr 202, który zwiększy możliwości obsługi podróżnych na trasie Słupsk – Szczecin. Wartość robót to blisko 562 mln zł.

PLK SA podpisały także umowę na pełnienie nadzoru inwestorskiego nad oboma zadaniami na łączną kwotę prawie 11,8 mln zł.

Ukończenie projektu ma nastąpić w 2028 roku, jednak przyznane na początku października pieniądze (61 milionów euro, to ok. 283 mln złotych) to tylko kropla w morzu potrzeb. Sama przebudowa stacji Słupsk z fragmentem linii od wschodnich przedmieść (tutaj budowany będzie nowy most nad Słupią) do Kobylnicy (nowa stacja) pochłonie ok. 700 mln zł.  Te prace mają rozpocząć się w 2024 roku. 

Zakończenie prac budowlanych na stacji Słupsk oraz na odcinku Lębork – Słupsk planowane jest w 2026 r.

Projekt „Prace na linii kolejowej nr 202 na odcinku Gdynia Chylonia – Słupsk” planowany jest do realizacji w ramach dwóch perspektyw finansowych: z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 (POIiŚ) oraz Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Ogłoszenie przetargu na prace na odcinku Gdynia Chylonia – Lębork planowane jest w I połowie 2024 r.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze