Ogłoszenie
Starostwo Powiatowe w Kwidzynie

Obwieszczenie Starosty Kwidzyńskiego

Ogłoszenie
Patrycja
Cybulska
26.05.2023 / 00:00

Zarząd Powiatu Kwidzyńskiego podaje do publicznej wiadomości, że na tablicy ogłoszeń w budynku Starostwa Powiatowego w Kwidzynie przy ul. Kościuszki 29b, a także na stronie internetowej Starostwa Powiatowego w Kwidzynie (www.bip.powiatkwidzynski.pl), został wywieszony na okres 21 dni:

  • wykaz nr PK 1/2023 dot. nieruchomości przeznaczonych do oddania w dzierżawę na czas oznaczony w trybie bezprzetargowym.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stanowisku ds. gospodarki nieruchomościami, pok. 118, tel. 55 656 50 43.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze