Rozbiórka kładki na Jana Pawła II musi poczekać. Miasto nie ma środków

Zapowiadana rozbiórka kładki w al. Jana Pawła II oraz przebudowa skrzyżowania z al. Rzeczypospolitej w Gdańsku na pewno nie ruszą tym roku. Mimo skompletowania dokumentacji technicznej oraz uzyskania pozwolenia na budowę, miasto zmuszone jest odłożyć inwestycję w czasie. Jak poinformował magistrat, spowodowane jest to trudną sytuacją finansową samorządu.
Karol
Uliczny
29.04.2023 / 05:00

Można powiedzieć, że urząd miasta zakończył pierwszy etap przygotowań do uporządkowania sytuacji na skrzyżowaniu najważniejszych arterii gdańskiej Zaspy, czyli al. Jana Pawła II oraz al. Rzeczypospolitej. Zgodnie z decyzjami podjętymi na początku obecnej kadencji samorządu, skrzyżowanie ma zostać gruntownie przebudowane. Zniknie z niego mało funkcjonalna i znajdująca się w coraz gorszym stanie technicznym kładka, natomiast ruch pieszy i rowerowy poprowadzony zostanie nowymi, mniejszymi kładkami w poziomie al. Rzeczypospolitej, co ułatwi pokonywanie szerokich ulic oraz łatwe dojście do przystanków tramwajowych. Wiązać się to będzie z koniecznością wprowadzenia dodatkowej sygnalizacji świetlnej. Po ponad 2 latach prac oraz kilkukrotnym przekładaniu terminu wykonania projektu, realizujące zadanie na zlecenie magistratu gdańskie biuro Pont-Projekt, zakończyło opracowywanie dokumentacji technicznej oraz pozyskało pozwolenie na budowę. Rozpoczęcie rzeczywistych prac to już zupełnie inny temat. Jak informuje biuro prasowe gdańskiego magistratu, z powodów finansowych nie ma na razie wiążących planów w zakresie ogłaszania przetargu, wyłonienia wykonawcy oraz wejścia na plac budowy.

- GZDiZ pozyskał dokumentację projektową dla tego zadania. Jednakże z uwagi na wysokie koszty związane z jego realizacją i trudną sytuacją finansową miasta, realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania dofinansowania zewnętrznego – mówi Joanna Bieganowska z biura prasowego Urzędu Miejskiego w Gdańsku. - W związku z powyższym prace nie rozpoczną się w bieżącym roku. Miasto monitoruje możliwości pozyskania środków zewnętrznych na inwestycje, również na to zadanie.

 

W ub. roku, koszt całości prac szacowano na ok. 30 mln zł. Jak mówiła na roboczym spotkaniu z mieszkańcami Zaspy-Młyniec prezydent Aleksandra Dulkiewicz, z uwagi na koszty zadanie będzie etapowane i w sumie może potrwać nawet 3-4 lata.

- Zakres przebudowy dotyczy usprawnienia komunikacji pieszej i rowerowej węzła drogowego, w tym rozbiórkę istniejącej kładki dla pieszych oraz budową nowych kładek pieszo – rowerowych. Celem przebudowy skrzyżowania jest przeniesienie ruchu pieszego z poziomu +1 na poziom „0” skrzyżowania. Ponadto w projekcie dokonano usprawnienia komunikacji rowerowej na skrzyżowaniu przenosząc ruch rowerowy z poziomu „-1” na poziom „0” - dodaje Aneta Niezgoda z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska.

Ponad 40-letni obiekt jest obecnie w kiepskim stanie technicznym. Przestarzała i mało funkcjonalna konstrukcja jest droga w utrzymaniu i nie sprawdza się w przypadku osób mających problemy z poruszaniem się i rodziców z wózkami. Tak o jej stanie wypowiadał się przed rokiem na łamach „Pomorskiego Inżyniera” dr inż. Krzysztof Wąchalski, dyrektor w spółce Pont-Projekt.

– Destrukcja betonu i korozja elementów stalowych są mocno posunięte i wymagają natychmiastowej interwencji naprawczej. Co gorsze, zły stan dotyczy także miejsc, które odpowiadają za bezpieczeństwo konstrukcji. Takim miejscem są zdegradowane tzw. przeguby gerberowskie pomostu kładki, zapewniające wzajemne oparcia głównych czterech ciągów kładki. Z uwagi na to, że przeguby nie są dostępne, nie ma możliwości, żeby dokonać dokładnej oceny ich stanu i stwierdzić, jakie są jeszcze rezerwy nośności – mówił dr inż. Krzysztof Wąchalski. - Koszt remontu i naprawy istniejącej kładki oraz duże koszty eksploatacyjne sześciu wind, zapewniające komunikację osobom o ograniczonej sprawności, są na tyle duże, że jak okazało się po analizach – przewyższają koszty rozbiórki istniejącej kładki i budowę zespołu nowych pięciu kładek o znacznie większej trwałości i funkcjonalności. Dodatkowo korzystając z nowych kładek, nie będzie konieczne pokonywanie przez pieszych wysokich schodów w górę i w dół, aby dostać się na przystanek tramwajowy lub aby przejść na drugą stronę ulicy.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze