Rusza przebudowa na skrzyżowania ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej

Około czterech tygodni potrwają prace na skrzyżowaniu ulic Nowe Ogrody i Strzeleckiej w centrum Gdańska. Początek prac już w poniedziałek, 23 stycznia. W ich trakcie zmieni się organizacja ruchu. Wyprofilowane zostaną przejścia i przejazd rowerowy przez ulicę Strzelecką. Zlikwidowany zostanie prawoskręt. Prace polepszą widoczność i zapewnią więcej przestrzeni dla pieszych i rowerzystów. Zadanie realizowane jest na wniosek Referatu Mobilności Aktywnej.
Krystyna
Paszkowska
19.01.2023 / 11:48

Zaplanowane roboty wymuszą kilka zmian w organizacji ruchu. W czasie prac na jezdni ul. Nowe Ogrody w kierunku Siedlec konieczne będzie wyłączenie z ruchu zarówno pasa do skrętu w prawo, jak i obu pasów do jazdy na wprost. Na wysokości budynku sądu ruch pojazdów skierowany zostanie na biegnące ul. Nowe Ogrody torowisko tramwajowe. Kierowców powinni zachować w tym miejscu szczególną ostrożność i dostosować się do wprowadzonego oznakowania tymczasowego.

- Roboty będą wymagały połówkowego zawężenia jezdni ul. Strzeleckiej w obrębie skrzyżowania z Nowymi Ogrodami - wyjaśnia Magdalena Kiljan, rzeczniczka Gdańskiego Zarządu Dróg. - Jednak wjazd i wyjazd z ul. Strzeleckiej pozostanie przejezdny.

Inwestycja obejmować będzie przebudowę skrzyżowania wraz z likwidacją prawoskrętu. Ma to podnieść bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów, przekraczających jezdnię ul. Strzeleckiej. Zwiększy się także ich komfort poprzez zwiększenie przestrzeni między jezdnią ul. Nowe Ogrody a budynkiem sądu.

Które z tematów podnoszonych przez Referat Mobilności Aktywnej zostanie zrealizowanych? Chodzi o przesunięcie drogi rowerowej w miejsce obecnego prawoskrętu. Dotychczasowy odcinek drogi dla rowerów w tym miejscu zostanie przekształcony w chodnik dla pieszych.

- Takie rozwiązanie, polegające na przybliżeniu ruchu rowerowego do jezdni ul. Nowe Ogrody poprawi widoczność rowerzystów i pieszych przez kierowców, zarówno skręcających w ul. Strzelecką, jak i wyjeżdżających z niej na ul. Nowe Ogrody – podkreśla Magdalena Kiljan. - Dodatkowo zarówno droga rowerowa, jak i chodnik zachowają ciągłość nawierzchni pod względem wysokości. Dla kierowców oznaczać to będzie nieznaczne wyniesienie skrzyżowania, co również przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa.

Po zakończeniu prac skręt w prawo z Nowych Ogrodów w ul. Strzelecką możliwy będzie z prawego pasa do jazdy na wprost.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze