(fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze)

Można wyrzucić medyka z pracy za brak szczepień? Wytyczne Ministerstwa Zdrowia

Na stronie internetowej resortu zdrowia ukazał się komunikat z wytycznymi dla pracodawców w sprawie obowiązku szczepienia służb medycznych. Medyka, który od 1 marca nie będzie miał zaświadczenia o szczepieniu można odsunąć od pracy z pacjentem lub wręcz wyrzucić z pracy
Dorota
Abramowicz
21.02.2022 / 12:32

Na tydzień przed wejściem w życie obowiązku szczepień przeciw COVID-19 przedstawicieli służb medycznych Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykładnię, jak postępować wobec  niezaszczepionych pracowników po 1 marca 2022 roku. Przepisy dotyczą osób, wykonujących zawód medyczny (w tym m.in. lekarzy, pielęgniarki, farmaceutów), a także studentów medycyny.

Przede wszystkim wytyczne pozwalają pracodawcy na zażądanie podania mu przez pracownika danych osobowych innych niż określone w par. 1 i 3 tej jednostki redakcyjnej Kodeksu pracy, gdy jest to niezbędne do zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa. Oznacza to, że kierownictwo szpitala, przychodni, apteki ma prawo spytać, czy pracownik był szczepiony.Udostępnienie pracodawcy danych osobowych pracownika następuje w formie oświadczenia składanego przez tę osobę.

Brak szczepień lekarzy i pielęgniarek a zwolnienie z pracy

"Mając na względzie fakt, że obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 dla określonych (powyżej wskazanych) grup pracowników wynika z powszechnie obowiązującego przepisu prawa, a tym samym realizacja tego obowiązku stanowi przesłankę legalnego świadczenia przez tych pracowników pracy w normatywnie określonych miejscach (podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz aptekach ogólnodostępnych lub punktach aptecznych) pracodawca uprawniony jest do żądania złożenia przez pracownika zobowiązanego do poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 oświadczenia o spełnieniu tego obowiązku" - czytamy na stronach Ministerstwa Zdrowia.

Obowiązek poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 ma zastosowanie także do osób, u których do dnia 1 marca 2022 r. upłynie więcej niż 6 miesięcy od uzyskania pozytywnego wyniku testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 .

Jakie konsekwencję grożą osobom niezaszczepionym?

- Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać wprowadzenie przez pracodawcę zmian w organizacji pracy pracownika, który nie poddał się takiemu szczepieniu. W zależności od okoliczności faktycznych w danym zakładzie pracy, pracodawca może zorganizować pracę tak, by osoba niezaszczepiona wykonywała pracę w sposób nie stwarzający zagrożenia ewentualnego zakażenia wirusem SARS-CoV-2 innych osób (innych pracowników lub osób, w odniesieniu do których prowadzona jest działalność pracodawcy) albo rozwiązać stosunek pracy z niezaszczepionym pracownikiem.

- Brak poddania się szczepieniu przeciwko COVID-19 może uzasadniać rozwiązanie przez pracodawcę stosunku pracy z pracownikiem, który nie poddał się takiemu szczepieniu.

Powyższe przepisy nie mają zastosowania wobec "osób, które mają przeciwwskazana do szczepienia w zakresie stanu ich zdrowia."

 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze