Wołodymyr Zełenski podziękował polskim miastom za wspieranie uchodźców z Ukrainy

- Drogi Rzeszowie, dziękuje ci za to, że zostałeś pierwszym miejscem-ratownikiem dla Ukrainy. Przemyślu, Lublinie, Chełmie. Gdańsku i Wrocławiu, Katowice i Białystoku, Krakowie i Warszawo - każde miasto w Polsce, które stało się tak gościnne dla naszych ludzi, dziękuję wam - mówił Wołodymyr Zełenski do zgromadzonych na placu Zamkowym w Warszawie. Prezydent Ukrainy podziękował za otwarcie się na Ukraińców w momencie, kiedy było to im najbardziej potrzebne. Były też nawiązania do polskiego hymnu, a także powoływał się na słowa papieża Jana Pawła II.
Krystyna
Paszkowska
5.04.2023 / 20:45

Na przemówienie prezydenta Ukrainy czekały tłumy Polaków oraz uchodźców z Ukrainy.

- Witaj Warszawo! Witaj Polsko! - to pierwsze słowa skierowane w języku polskim do Polaków oraz Ukraińców. - Wielki narodzie polski, wielki narodzie ukraiński, tu ramię w ramię, zjednoczeni na tym placu duchem wolności, wielkiej historii i chwalebnego zwycięstwa, które razem przybliżamy.

Prezydent Zełenski podkreślał, że "życie ludzkie jest najwyższą wartością". 

- Szanujemy pamięć i godność każdego człowieka, wszystkich żyjących przed nami - mówił Wołodymyr Zełenski. - To nasz wzajemny i absolutny szacunek będzie nieść światu kulturę polską i ukraińską, zawsze będzie nieść, ponieważ jesteśmy zbawieni przez wieki przez naszą jedność, przez naszą determinację.


Wołodymyr Zełenski podziękował Polakom także za to, że ukraińskie dzieci w Polsce mogą żyć w szacunku, a dorośli Ukraińcy dostali od państwa polskiego prawo gwarantujące im takie same prawo i możliwości, jakie posiadają Polacy. Szczególne słowa wdzięczności skierował do wolontariuszy, którzy pomagają Ukraińcom nie tylko w Polsce, ale także na Ukrainie, często przy tym ryzykując swoje życie.

Ukraiński przywódca przywołał słowa wypowiedziane w 1979 r. przez Ojca Świętego Jana Pawła II:

- Zwracając się do Boga, powiedział: "Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi, tej ziemi". Dziś jest oczywiste, jak hojny jest Pan, gdy usłyszał te słowa. Wolna Polska powstała i nigdy nie upadnie. Wolna Ukraina powstała i nigdy nie upadnie - dodał.

Tylko w województwie pomorskim przebywa obecnie około 120 tys. Ukraińców. Pierwsi dotarli na ziemię pomorską już 24 lutego 2022 roku. 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze