Port Wewnętrzny Gdańsk

(fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)

W Porcie Gdańsk poprawi się standard obsługi statków

Port Gdańsk przygotowuje się do dużej inwestycji. Mowa o modernizacji kolejnych nabrzeży w Porcie Wewnętrznym. Dzięki niej poprawi się standard obsługi zawijających tam statków. Koszt remontu to 533 mln zł, planowany jest na lata 2022-2026.
Patrycja
Cybulska
15.03.2022 / 17:01

W Porcie Gdańsk mają zostać zmodernizowane cztery nabrzeża. Wszystko po to, by poprawić jego konkurencyjność, standard obsługi statków, wzmocnić potencjał przeładunkowy i zwiększyć przepustowość.

– 18 stycznia złożyliśmy do Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Klimatu, Infrastruktury i Środowiska (CINEA) wniosek o dofinansowanie tej inwestycji w ramach Instrumentu CEF 2 – mówi Monika Charlińska-Bodziony, dyrektor Działu Pozyskiwania i Rozliczania Funduszy Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Projekt, który ma otrzymać unijne dofinansowanie, nosi nazwę „Poprawa dostępu do Portu Gdańsk – modernizacja toru wodnego 2”. Zgodnie z jego założeniami, rozbudowane będą nabrzeża o łącznej długości 1916 m wraz z infrastrukturą kolejową:

 • Wiślane (zlokalizowane wzdłuż kanału portowego),
 • Bytomskie (zlokalizowane wzdłuż kanału portowego),
 • Rudowe III (zlokalizowane w Basenie Górniczym),
 • Węglowe (częściowo, zlokalizowane w Basenie Górniczym).

– Całkowita wartość projektu to 533 mln zł. Planowany okres realizacji to lata 2022-2026 – mówi Anna Drozd, rzecznik prasowa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

PRZECZYTAJ TEŻ: Terminal instalacyjny offshore w Gdańsku, nie w Gdyni. Ogłoszono przetarg

CINEA ocenę projektów ma zakończyć w czerwcu 2022 r. Dofinansowanie unijne w wysokości  ponad 453 mln zł stanowić będzie 85% kosztów inwestycji. Projekt posiada już wszelkie niezbędne dokumenty:

 • projektowe,
 • środowiskowe,
 • zgody,
 • pozwolenia.

Modernizacja nabrzeży w Porcie Gdańsk. Jakie prace zostaną wykonane?

Modernizacja nabrzeży ma poprawić warunki pracy i umożliwić obsługę większych jednostek. Dodatkowo, jak podano w komunikacie, zwiększy się długość linii cumowniczej, a linie brzegowe będą dostosowane do potrzeb jednostek o maksymalnym dopuszczalnym zanurzeniu, tak by mogły one bezpiecznie nawigować w kanale portowym.

Nabrzeże Bytomskie

Po remoncie, który obejmie odcinek o długości 204 m, będzie pełnić funkcję nabrzeża uniwersalnego.

– Inwestycja związana jest z dostosowaniem istniejącej linii brzegowej do planowanego ruchu statków w Kanale Portowym oraz w obrębie Głównej Obrotnicy Portowej – czytamy w komunikacie.

Nabrzeże Bytomskie, Port Gdańsk

(fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)

Nabrzeże Rudowe III

Po przebudowie ma pełnić funkcję uniwersalnego stanowiska przeładunkowego, przystosowanego do obsługi statków pełnoładownych o nośności 35 000 DWT. Remont będzie obejmował odcinek o długości 232 m oraz fragment Nabrzeża Administracyjnego o długości 18 m.

 – Oprócz konstrukcji hydrotechnicznych, przebudowie zostaną poddane sieci elektryczne, wodociągowe, odwodnienie liniowe i kanalizacja deszczowa nabrzeża oraz dojazdy do nabrzeża. Skorygowany zostanie również przebieg torowisk kolejowych. Nabrzeże przystosowane będzie do przeładunków urządzeniami samojezdnymi LHM550 – poinformowano w komunikacie.

Nabrzeże Rudowe Port Gdańsk

(fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)

Nabrzeże Wiślane

Remont obejmie odcinek o długości 918 m.

– Zadanie będzie polegało na wykonaniu nowej płyty nabrzeża, posadowionej na nowej ściance szczelnej i nowym układzie palowym. Wykonane zostaną też prace czerpalne przy nabrzeżu. Dzięki temu zwiększą się dopuszczalne wartości parametrów eksploatacyjnych (w tym głębokość Kanału Portowego przy nabrzeżu do 12 m) – poinformowano w komunikacie.

Wykonane zostaną też niezbędne elementy sieci uzbrojenia terenu i modernizacja układu torów kolejowych na nabrzeżu.

Nabrzeże Wiślane, Port Gdańsk

(fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)

Nabrzeże Węglowe

Remont obejmie odcinek o długości ok. 540 m. Zakłada wykonanie kilku stanowisk przeładunkowych.

Nabrzeże Węglowe Port Gdańsk

(fot. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk)

Port Gdańsk wielkim placem budowy. Gdzie powstały już nowe nabrzeża?

Planowane inwestycje nie są jedynymi, jakie obecnie realizuje Port Gdańsk.

– Dotychczas rozbudowaliśmy i zmodernizowaliśmy ponad 5 km nabrzeży w Porcie Wewnętrznym oraz pogłębiliśmy 7-kilometrowy tor wodny. Dzięki modernizacji toru wodnego zwiększyło się dopuszczalne zanurzenie statków wchodzących do Portu Wewnętrznego – tłumaczy rzeczniczka prasowa Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Roboty budowlane zostały już zakończone, obecnie trwają odbiory oraz końcowe rozliczenia. Zakończenie prac przy projekcie pn. „Modernizacja toru wodnego, rozbudowa nabrzeży oraz poprawa warunków żeglugi w Porcie Wewnętrznym w Gdańsku” planowane jest na koniec czerwca 2022 r. Koszt tej inwestycji to ok. 595,5 mln zł.

PRZECZYTAJ TEŻ: W Porcie Gdańsk powstanie agroport. Inwestycja ma kosztować 500 mln zł

– Ta wieloletnia inwestycja ZMPG obejmuje swoim zakresem nabrzeża: Oliwskie, Ziółkowskiego, Obrońców Poczty Polskiej i Mew, Zbożowe, Wisłoujście, Dworzec Drzewny, odcinki nabrzeży: Wiślanego, Szczecińskiego i BON – poinformowano w komunikacie.

Dzięki remontowi nabrzeży w Porcie Wewnętrznym mogą być obsługiwane jednostki o parametrach:

 • kanał portowy:
  • do 250 m długości,
  • 35 m szerokości,
  • 10,6 m zanurzenia,
 • Kanał Kaszubski:
  • do 190 m długości,
  • 25 m szerokości,
  • 9, 35 m zanurzenia.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze