Radni postanowili: będzie skarga na decyzję wojewody w sprawie ochrony TPK

Podczas czwartkowej sesji Sejmiku Województwa Pomorskiego radni zdecydowali o wniesieniu do WSA skargi na decyzję wojewody. Dariusz Drelich w listopadzie uchylił podjętą przez Sejmik uchwałę o ochronie Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego.
Dorota
Abramowicz
22.12.2022 / 14:57

Jest już pewne, że to Wojewódzki Sąd Administracyjny zadecyduje, kto w sprawie ochrony TPK ma rację - wojewoda pomorski czy samorządowcy. Po uchyleniu przez wojewodę Dariusza Drelicha  uchwały dotyczącej planu ochrony Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, która określa zasady i kierunki chronienia środowiska przyrodniczego, zasobów kulturowych i krajobrazowych.
Brak tej uchwały może umożliwić Lasom Państwowym nadmierną i niekontrolowaną wycinkę lasów TPK - twierdzą pomorscy samorządowcy.

-  Uchylony przez wojewodę plan byłby realnym narzędziem do ograniczenia wycinki drzew przez RDPL. Kwestii ochrony TPK nie odpuścimy! – deklarował marszałek Mieczysław Struk po przegłosowaniu przez radnych decyzji o zaskarżeniu.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Mieszkańcy Trójmiasta apelują do wojewody o nieprzeszkadzanie w ochronie TPK

Decyzja wojewody wywołała wiele komentarzy. Praktycznie tylko Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w oficjalnym oświadczeniu stanęła po stronie wojewody. Przeciw jego decyzji opowiedział m.in. Pomorski Zespół Parków Krajobrazowych, a Grupa Inicjatywna Mieszkańców Trójmiasta na stronie lasyiobywatele.pl rozpoczęła zbiórkę podpisów pod apelem do wojewody w sprawie ochrony TPK. Do dziś apel podpisało prawie 1700 osób. Jak deklarują organizatorzy akcji apel z podpisami zostanie na początku stycznia 2023 roku przekazany osobiście wojewodzie pomorskiemu.

Mieczysław Struk
marszałek Pomorza

Uchylony przez wojewodę plan byłby realnym narzędziem do ograniczenia wycinki drzew przez RDPL. Kwestii ochrony TPK nie odpuścimy!

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze