Cztery dekady hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku. Historia pisana sercem

Gdańskie hospicjum, założone przez ks. Eugeniusza Dutkiewicza, było w 1983 r. drugim takim miejscem w Polsce, gdzie opiekowano się człowiekiem w ostatnim etapie życia. W Gdańsku, z okazji 40 rocznicy powstania hospicjum, noszącego imię ks. E. Dutkiewicza i 20 rocznicy powołania fundacji hospicyjnej odbywa się dwudniowa konferencja z udziałem przedstawicieli hospicjów z całego kraju.
Dorota
Abramowicz
13.10.2023 / 18:10

Hospicjum Dutkiewicza świętuje 40-lecie!

- Konferencja będzie zatem okazją do przyjrzenia się nowym metodom leczenia i opieki, ale także miejscem dyskusji o współczesnych zadaniach opieki paliatywno-hospicyjnej. Jak dziś łączyć wymagania potrzeby i wymagania formalne z ideami filozofii hospicyjnej? Jakie stoją przed nami wyzwania i możliwości? - mówiła prezes Fundacji Hospicyjnej Anna Janowicz, otwierając dwudniową konferencję naukową Hospicjum im. ks. E. Dutkiewicza SAC - Idee i współczesne wyzwania w opiece.

Drugie w kraju (po krakowskim) hospicjum w Gdańsku powstało dzięki staraniom ks. Eugeniusza Dutkiewicza w 1983 r. Późniejszy Krajowy Duszpasterz Hospicjów stworzył pierwszy w Polsce system domowej opieki hospicyjnej, który stał się wzorcem kolejnych tego typu placówek. Po czterdziestu latach od powołania Hospicjum Pallottinum i w 20 rocznicę istnienia Fundacji Hospicyjnej do Gdańska przyjechali przedstawiciele zespołów hospicyjnych z całego kraju, by porozmawiać o wyzwaniach współczesnej opieki paliatywnej, pozamedycznych aspektów opieki u kresu życia, a także o farmakoterapii w opiece paliatywnej. W spotkaniu uczestniczyli także pełnomocnik ministra zdrowia ds. opieki paliatywnej dr Maciej Niedźwiecki, konsultanci  krajowi - prof. dr hab. med. Wojciech Leppert i wojewódzki - Michał Milewski, a także były dyrektor gdanskiego hospicjum ks. Jędrzej Orłowski.

Wcześniej jednak przypominano dwoje ludzi, które przyczynili się do powstania hospicjum. Zebrani mogli wysłuchać nagranych wypowiedzi ks. Eugeniusza Dutkiewicza oraz zmarłej w tym roku w wieku 102 lat prof. Joanny Muszkowskiej-Penson. Następnie podziękowano wolontariuszce, była prezes Fundacji Hospicyjnej Alicji Stolarczyk, psycholożce i psychoonkolożce, obecnej wiceprezes Fundacji Agnieszce Paczkowskiej i Justynie Ziętek, także wiceprezes Fundacji.

Dwunastu osobom zasłużonym dla rozwijania ruchu hospicyjnego wręczono nagrody Księdza Dutkiewicza. Wśród nagrodzonych znaleźli się ci, którzy wspierali i nadal wspierają chorych: pielęgniarka hospicjum domowego dla dzieci Beata Król, dr Jacek Wierzbowski (kierownik medyczny oddziału dla dorosłych), pielęgniarka oddziału stacjonarnego Joanna Trzpil-Kosowska, pielęgniarka opiekująca się dorosłymi Izabela Nogalska, lekarz poradni medycyny paliatywnej Janusz Wojtacki, kierownik działu farmacji Anna Banach, koordynatorka wolontariatu opiekuńczego Barbara Szynaka, kierująca administracją w hospicjum Maria Hojczyk, koordynująca sprawy finansowo-księgowe Anna Kobylska i koordynująca przyjęcia do hospicjum stacjonarnego Anna Starkel.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Rekordowa zbiórka na rzecz Hospicjum im. Dutkiewicza. Zebrano ponad 205 tys. zł

Wzruszającym akcentem były podziękowania od zespołów hospicyjnych z Jaworzna, Pucka, Elbląga, Częstochowy, Szczecina, Bielska-Białej. Przypominano, że dzięki szkoleniom przeprowadzanym w Gdańsku udało się wykształcić kadrę wielu placówek, niosących pomoc odchodzącym ludziom.

Oficjalną część zakończył wykład inauguracyjny prof. dr hab. n. med. Krystyny de Walden-Gałuszko, zasłużonej psychoonkolożki, specjalistki psychiatrii i medycyny paliatywnej. Pani profesor nieco zaskoczyła zebranych, zmieniając nieoczekiwanie temat wykładu. Zamiast o "Jakości życia osób u kresu życia oraz wsparciu opiekunów rodzinnych jako wyzwaniu dla interdyscyplinarnych zespołów opiekuńczych" , zdecydowała się opowiedzieć o wyzwaniach stojących przed opieką paliatywna w XXI. Podkreślała przy tym, że jest obecnie to etap opieki holistycznej, a hasło "Hospicjum to też życie" oznacza zwrot ku życiu w jego ostatnim etapie.

Niezgoda na samotność umierających

- Hospicjum jest zespołem ludzi dbających każdego dnia, by chorzy czuli się bezpiecznie, a ich opiekunowie także czuli, że mają wsparcie - mówi Anna Janowicz, prezes Fundacji Hospicyjnej

Co zmieniło się w ruchu hospicyjnym przez ostatnie 40 lat?
Zmieniają się technologie, narzędzia, ale pozostało coś niezmiennego. Jest to idea ks. Eugeniusza Dutkiewicza, by hospicjum było "gościną serca". Dziś będziemy przypominać słowa księdza, mówiącego o szczególnym szacunku dla osoby chorej, umierającej, która sama ma wybierać osobę, której zaufa. Istotne, by była to wszechstronna, holistyczna opieka nad chorym, obejmująca zarówno potrzeby medyczne (zniesienie bólu), jak i emocjonalne nie tylko chorych, ale także ich rodzin. Księdzem Dutkiewiczem kierowała niezgoda na samotność osób umierających oraz  na lęk i bezradność bliskich, którzy mieli się nimi opiekować. I to się cały czas nie zmienia. Hospicjum jest zespołem ludzi dbających każdego dnia, by chorzy czuli się bezpiecznie, a ich opiekunowie także czuli, że mają wsparcie.

Czy wiecie ilu chorych skorzystało z opieki gdańskiego hospicjum przez cztery dekady?
Gdańskie hospicjum jest drugim powstałym w Polsce, po krakowskim hospicjum św. Łazarza. Rocznie obejmujemy opieką około tysiąca osób w hospicjum domowym i stacjonarnym dla dorosłych i dzieci, a także w Poradni Medycyny Paliatywnej. Można to pomnożyć przez czterdzieści...

Na konferencję z okazji dwóch hospicyjnych jubileuszy zjechali goście z całej Polski. Takie spotkania są potrzebne?
Bardzo. Mieliśmy tradycję regularnych, corocznych konferencji. Ten cykl przerwała nam pandemia. Bardzo się cieszymy, że teraz na jubileuszową konferencję zjechały zespoły z całej Polski. Będziemy rozmawiać o tym, co zmieniło się w pracy i wiedzy hospicyjnej, ale także jakie przed nami wszystkimi stoją wyzwania.I jak im podołać.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze