Ksiądz Stanisław Bogdanowicz patronem skweru w Śródmieściu

Jeden ze skwerów w centrum Gdańska otrzymał imię księdza infułata Stanisława Bogdanowicza, długoletniego proboszcza Bazyliki Mariackiej i zasłużonego gdańszczanina - otrzymał tytuł Honorowego Obywatela Miasta Gdańska - choć wywodził się z Wileńszczyzny. Duchowny aktywnie wspierał opozycję demokratyczną, włożył ogromny wysiłek dla odnowy poważnie zniszczonej w czasie wojny bazyliki.
Piotr
Piesik
14.05.2023 / 11:38

Ksiądz infułat Stanisław Bogdanowicz należał do grona kleryków, którzy w 1957 roku tworzyli pierwszy rocznik nowo utworzonego Gdańskiego Seminarium Duchownego. 29 czerwca 1962 roku przyjął święcenia kapłańskie, najbardziej znany był za sprawą swej posługi duszpasterskiej jako proboszcz Bazyliki Mariackiej od roku 1979 do 2014, kiedy przeszedł na emeryturę. Zmarł 20 października 2017 roku, pochowano go w krypcie Kapłanów Gdańskich w Bazylice Mariackiej.

Oprócz pracy duchownej wiele czasu poświęcał badaniom historii oraz architektury gdańskich kościołów, będąc autorem 53 książek oraz ponad 300 artykułów dotyczących ww. tematów. Uznawany był powszechnie za człowieka pracującego dla społeczeństwa ponad podziałami, łączącego różne środowiska, choć bardzo bliskiego opozycji demokratycznej w okresie PRL. 

Agnieszka Owczarczak
przewodnicząca Rady Miasta Gdańska

Wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej, który zawsze starał się, aby odzyskała ona swój dawny blask. Jemu zawdzięczamy powrót wielu cennych dzieł sztuki sakralnej

Imię ks. Stanisława Bogdanowicza otrzymał skwer znajdujący się w sąsiedztwie Targu Drzewnego, między ulicami św. Ducha i Szeroką. Nadanie imienia było inicjatywą klubu radnych Wszystko Dla Gdańska w Radzie Miasta, acz pomysł zyskał powszechne poparcie. W trakcie uroczystości często wspominano zasługi kapłana dla Gdańska, dla Bazyliki Mariackiej, ale i dla mieszkańców.

- Choć pochodził z Wilna, ukochał Gdańsk. Wieloletni proboszcz Bazyliki Mariackiej, który zawsze starał się, aby odzyskała ona swój dawny blask. Jemu zawdzięczamy powrót wielu cennych dzieł sztuki sakralnej - powiedziała Agnieszka Owczarczak, przewodnicząca Rady Miasta Gdańska.

Prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz przypomniała słowa, które umieszczono w miejscu pochowania księdza Stanisława Bogdanowicza - Jest piękne podsumowanie na epitafium, które od kilku lat wisi w Bazylice Mariackiej, tam, gdzie spoczywają jego doczesne szczątki: „Kościołowi, Polsce i Gdańskowi poświęcił siły i talenty”. Myślę, że to nie jest tylko wspomnienie człowieka, który ma tak wiele zasług dla Kościoła, Polski i Gdańska, a jest to także zadanie dla nas wszystkich.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze