Fot. UM Starogard

Miejski dodatek osłonowy w związku z podwyżkami opłat za śmieci w Starogardzie Gdańskim

Od 1 stycznia 2022 roku mieszkańcy Starogardu Gdańskiego więcej płacą za odbiór śmieci. Z inicjatywy prezydenta Janusza Stankowiaka, na najbliższej sesji Rady Miasta Starogard stanie uchwała w sprawie podniesienia kryterium dochodowego dla osób prowadzących gospodarstwa jednoosobowe, by mogli ubiegać się o zasiłek celowy. Miejskie wsparcie osłonowe ma pomóc tym mieszkańcom zrekompensować skutki podwyżek stawek za odbiór śmieci.
Krystyna
Paszkowska
20.01.2022 / 08:00

Dla wielu osób samotnie prowadzących gospodarstwa domowe nowa opłata stanowi dodatkowe obciążenie. Pojawiły się głosy niezadowolenia z formy przyjętej do wyliczenia opłaty za odbiór nieczystości.

– Mając na uwadze zwiększone obciążenia z tytułu opłat za śmieci, do czasu optymalizacji sytemu i ustalenia nowych zasad naliczania opłat za odpady komunalne, prezydent Starogardu Gdańskiego Janusz Stankowiak proponuje miejskie wsparcie osłonowe, które ma pomóc większej liczbie osób prowadzącym gospodarstwa jednoosobowe w pokryciu kosztów związanych z nowymi opłatami za śmieci – informuje Magdalena Dalecka, rzeczniczka starogardzkiego magistratu.

Prezydent Stankowiak zdaje sobie sprawę, że wszyscy doświadczają skutków rosnącej inflacji i wzrostu kosztów utrzymania, w tym cen za prąd, gaz, paliwo czy żywność. Przyznaje, że ani jako obywatele ani jako miasto nie mają na to bezpośredniego wpływu, co sprawia, że trzeba podejmować trudne decyzje, stawać przed trudnymi wyborami.

– W chwili, gdy zmienialiśmy system naliczania opłat za wywóz śmieci w mieście, który obowiązuje od 1 stycznia tego roku, nie znaliśmy jeszcze skutków zmian, z jakimi przyszło nam się mierzyć obecnie – wyjaśnia prezydent. – W trosce o stan budżetu Gminy, za podstawę naliczania opłaty przyjęliśmy metodę od gospodarstwa domowego z uwzględnieniem powierzchni mieszkania lub domu. Zdaję sobie sprawę, że ta zmiana najbardziej dotknęła osoby prowadzące gospodarstwa jednoosobowe i że nowe ceny za wywóz śmieci mogą być dla nich dzisiaj dodatkowym obciążeniem. Na to jednak mamy wpływ. Dlatego w trosce i z myślą o was drodzy mieszkańcy, w szczególności z myślą o osobach samotnych w trudnej sytuacji materialnej, postanowiłem podjąć kroki zmierzające do optymalizacji tego systemu.

Do czasu zatwierdzenia nowego sposobu naliczania opłat za śmieci, a tym samym nowych cen, prezydent chciałby wprowadzić dodatkowe miejskie wsparcie osłonowe. Ma ono pomóc osobom prowadzącym gospodarstwa jednoosobowe pokryć częściowo opłaty za odbiór i wywóz śmieci. Na najbliższej sesji Rady Miasta (26 stycznia br.) włodarz przedstawi projekt uchwały, w którym zaproponuje zwiększenie kryterium dochodowego, na podstawie którego przyznawany jest zasiłek celowy.

– Jeśli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miasta, o wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które na terenie miasta prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 2100 zł – oświadczył prezydent miasta Janusz Stankowiak.

Warto zauważyć, że obecnie kryterium warunkujące uzyskanie wsparcia wynosi 776 zł. Propozycja prezydenta jest zatem wyższa od tej stawki aż o 270 proc. Dzięki temu z miejskiego wsparcia osłonowego mogłoby skorzystać znacznie więcej mieszkańców Starogardu Gdańskiego. Zasiłek, jeśli uchwała zostanie przyjęta, wypłacać będzie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Wsparcie może wynosić do 50 proc. ponoszonych miesięcznych kosztów opłat za odpady komunalne.

O szczegółach, czyli w jaki sposób i od kiedy będzie można się starać o zasiłek, magistrat będzie informować na stronach internetowych miasta i MOPSu oraz w mediach społecznościowych.

Janusz Stankowiak
prezydent Starogardu Gdańskiego

Jeśli uchwała zostanie przyjęta przez Radę Miasta, o wsparcie będą mogły ubiegać się osoby, które na terenie miasta prowadzą jednoosobowe gospodarstwo domowe, a ich dochód nie przekracza 2100 zł.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze