(Fot. PGE)

Elektrociepłownia w Gdyni ma nową oczyszczalnię

Gdyńska elektrociepłownia stawia na ekologię. Oddano tam do użytku nowoczesną instalację INNUPS. Jej zadaniem jest oczyszczanie ścieków pochodzących z mokrego odsiarczania spalin. Jak informuje spółka, proces ten spełnia znacznie wyższe normy niż wymagają tego obowiązujące przepisy. Dodatkowo nie wpływa negatywnie na środowisko.
Patrycja
Cybulska
24.11.2021 / 22:15

Zmianę sposobu oczyszczania ścieków w elektrociepłowni PGE Energia Ciepła wymusiła zmiana przepisów. Od sierpnia 2021 r. obowiązują nowe, ostrzejsze normy zawarte w konkluzji BAT, czyli specjalnym dokumencie przyjmowanym przez Komisję Europejską, w którym zawarte są wnioski dotyczące najlepszych technik dla projektów nim objętych, np. dużych obiektów spalania. Polska Grupa Energetyczna podaje, że dzięki zastosowanym w gdyńskim zakładzie nowoczesnym technologiom ścieki oczyszczane są w dużo większym stopniu niż wymagają tego obowiązujące regulacje, bez wpływu na środowisko.

– Jesteśmy liderem rynku ciepła w Polsce, chcemy być także liderem zmian środowiskowych w całym sektorze. Mamy świadomość, że jako firma ciepłownicza korzystamy ze środowiska, mając wpływ na jego stan. Prowadzone w PGE Energia Ciepła inwestycje w jego ochronę służą przede wszystkim utrzymaniu zdolności produkcyjnych poprzez zachowanie zgodności z wymaganiami prawnymi – mówi Przemysław Kołodziejak, prezes PGE Energia Ciepła.

Przemysław Kołodziejak
prezes PGE Energia Ciepła

Równie ważną przesłanką jest nasza troska o jak najmniejsze oddziaływanie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej na otoczenie.

Dodatkowy stopień oczyszczania INNUPS został dobudowany do istniejącej instalacji. Nowoczesną technologię opatentowały PGE Energia Ciepła, Purolite i Politechnika Krakowska. Umożliwia nie tylko oczyszczanie ścieków, ale także odzyskiwanie koncentratów metali, m.in. szlachetnych lub ziem rzadkich.

– W instalacji INNUPS ścieki oczyszczane są w kilku etapach. Na początku są one podawane na filtry żwirowe i filtr węglowy. Następnie trafiają do czterech kolumn jonowymiennych, które zasypane są specyficznymi sorbentami i żywicami jonowymiennymi. Każda z kolumn odpowiedzialna jest za usuwanie innej grupy metali ciężkich. Ostatnia kolumna to tzw. bezpiecznik, który, w razie gdyby wystąpiły zaburzenia procesu, jest w stanie usunąć wszystkie metale – tłumaczy Rafał Nowakowski, dyrektor departamentu badań i rozwoju PGE Energia Ciepła.

Spółka podaje, że w odróżnieniu od funkcjonujących już rozwiązań rynkowych, INNUPS nie powoduje powstawania typowych poprocesowych odpadów niebezpiecznych, których późniejsza utylizacja zwiększyłaby koszty produkcji.

– Dodatkiem do instalacji INNUPS jest instalacja odzysku boru ze ścieków po odsiarczaniu spalin. Bor jest cennym biopierwiastkiem, którego brakuje w polskich glebach. Instalacja ta przewidziana jest do produkcji czystego boranu wapnia, który będzie wzbogacał nawozy do uprawy roślin – dodaje Rafał Nowakowski.

Opracowanie technologii INNUPS poprzedziły sześcioletnie badania prowadzone we współpracy z amerykańską firmą Purolite, specjalizującą się w produkcji i przemysłowym wykorzystaniu żywic jonowymiennych.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze