szpital w Sztumie

Szpital w Sztumie od 1 czerwca prowadzi spółka American Heart od Poland

„Szpital w Sztumie pracuje normalnie”. Samorząd powiatu nie kryje niepokoju

Starosta sztumski Leszek Sarnowski podczas niedawnej sesji Rady Powiatu Sztumskiego poinformował radnych o aktualnej sytuacji Szpitala Polskiego w Sztumie. To placówka, której działanie cieszy się wielkim zainteresowaniem nie tylko samorządowców, jest niezwykle istotna dla mieszkańców całego regionu. Wszak szpital prowadzi 14 oddziałów, m.in. jedyną na Powiślu kardiologię i neurologię.
Piotr
Piesik
3.02.2022 / 08:43

Starosta sztumski Leszek Sarnowski przedstawił radnym powiatu aktualną sytuację wokół Szpitala Polskiego w Sztumie. Trzeba pamiętać, że zapewnienie mieszkańcom opieki szpitalnej należy do zadań samorządu powiatu. To właśnie powiat jest stroną umowy dzierżawy, która dobiega końca w roku 2024, sztumskiej lecznicy spółce Szpitale Polskie.

Od kilku miesięcy znane są trudności finansowe spółki Szpitale Polskie, których przyczyny obecny zarząd spółki wskazuje w działaniach swoich poprzedników. Duże zaniepokojenie, zarówno wśród mieszkańców powiatu, jak też personelu szpitala, wywołała informacja o złożonym do sądu wniosku o upadłość spółki. Jak wszystko wygląda dziś?

Szpital w Sztumie. Jaka jest sytuacja lecznicy?

Leszek Sarnowski wyjaśnił, że członkom zarządu powiatu udało się spotkać z przedstawicielami zarządu spółki, zresztą w rezultacie licznych ponaglających telefonów oraz wiadomości e-mail. Otrzymali wiadomość, że wniosek do sądu o upadłość został wstrzymany. Wszczęto natomiast postępowanie układowe, choć do Sztumu nie dotarła, jak dotąd, żadna oficjalna wiadomość z sądu o rozpoczęciu takiego postępowania. Według informacji Leszka Sarnowskiego, takie postępowanie wdrożono, ponieważ do końca grudnia 2021 roku wymagalne stały się zobowiązania finansowe spółki, łącznie na kwotę około 50 milionów złotych. Połowa tych zobowiązań dotyczyć ma akcjonariuszy spółki, lecz druga część innych instytucji oraz firm, które mogłyby szukać odzyskania swoich należności poprzez komornika. Oznaczałoby to zablokowanie kont spółki, tymczasem z chwilą wszczęcia postępowania układowego takiego zagrożenia nie ma.

Wśród wierzycieli Szpitali Polskich jest również powiat sztumski. Spółka zalega z płatnościami czynszu dzierżawnego, kwota długu wahała się od 1,2 do 1,6 miliona złotych. Zarząd powiatu zadecydował o uruchomieniu gwarancji bankowej na 1 milion złotych, pozostała część zadłużenia będzie objęta postępowaniem układowym. Wierzycielem jest także Zakład Aktywności Zawodowej w Sztumie (podlega powiatowi), dostarczający do szpitala posiłki. Tu zaległości są dwumiesięczne.

Leszek Sarnowski wyjawił, że obecne kierownictwo spółki zapowiedziało realizowanie bieżących należności z przysłowiowym zegarkiem w ręku.

– Pewnie mamy różne zegarki, bo tak się nie dzieje, ostatnia wpłata czynszu nadeszła z tygodniowym opóźnieniem – skwitował starosta. – Zapewnienia, że spółka dysponuje środkami finansowymi przyjmujemy za dobrą monetę, lecz zaufania do drugiej strony nie mamy już wcale. Wierzyciele dzwonią także do nas, nie unikamy tych rozmów. Staramy się wpływać na zarząd spółki.

Leszek Sarnowski zapewnił, że sztumski szpital funkcjonuje normalnie – jeśli można to tak określić, mając z tyłu głowy ewentualność upadłości spółki. Szpitale Polskie informują, że są zainteresowane zakupem akcji spółki, tutaj samorząd powiatu już nie jest, oczywiście, stroną.

Starosta uspokoił także radnych, że udało się – przy aktywnym wsparciu powiatu – osiągnąć porozumienie z załogą spółki Karetki Sztumskie, zapewniającą pracę karetek pogotowia ratunkowego. Udało się porozumieć także z personelem Szpitalnego Oddziału Ratunkowego, i nie ma zagrożenia odejściem medyków.

Radni powiadomili z kolei starostę o perturbacjach w wypłacaniu wszystkich składników wynagrodzenia personelowi pomocniczemu szpitala. Wygląda więc na to, że sytuacja wokół sztumskiej lecznicy jest bardzo dynamiczna.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze