100-lecie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Mariusz Błaszczak, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Marynarka Wojenna na straży bezpieczeństwa Polski. Jubileusz 100-lecia Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni

Jubileusz 100-lecia działalności obchodzi Akademia Marynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni. Uczelnia, kształcąca dla potrzeb Marynarki Wojennej i całych sił zbrojnych przyszłych oficerów Wojska Polskiego i studentów cywilnych, cieszy się coraz większym zainteresowaniem. Nauczanie realizowane jest na czterech wydziałach akademickich: Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, Mechaniczno-Elektrycznym, Dowodzenia i Operacji Morskich oraz Nauk Humanistycznych i Społecznych.
Krystyna
Paszkowska
21.10.2022 / 15:41

W uroczystościach jubileuszowych, które odbyły się w piątek, 21 października, wzięli udział m.in.: prezydent RP Andrzej Duda, szef Ministerstwa Obrony Narodowej Mariusz Błaszczak oraz szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego Jacek Siewiera.

– Bardzo ważnym znakiem, świadczącym, że wasza misja jest niezwykle istotna dla bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, jest obecność podczas tej uroczystości prezydenta Andrzeja Dudy, zwierzchnika sił zbrojnych – mówił wicepremier Mariusz Błaszczak.

Mariusz Błaszczak podkreślił, jak ważne jest wzmacnianie polskiej Marynarki Wojennej, tak jak i pozostałych rodzajów sił zbrojnych. Przypomniał także, że w czerwcu została zatwierdzona umowa na trzy niszczyciele min Kormoran II, które do służby mają wejść w latach 2026-2027.

–  Jesteśmy także już po złożeniu zamówienia na fregaty w programie Miecznik – mówił szef MON-u. – Wzmacniamy Marynarkę Wojenną w tej dziedzinie, ale przecież, by Polska była bezpieczna, żeby Marynarka Wojenna stała na straży bezpieczeństwa naszej ojczyzny, musimy mieć wychowanych, wyedukowanych, przygotowanych marynarzy, a przede wszystkim –  oficerów – mówił Mariusz Błaszczak, podkreślając znaczenie gdyńskiej Akademii.

Warto zauważyć, że w 2015 roku na wszystkich rocznikach w AMW studiowało 150 podchorążych, to o 11 mniej niż obecnie na pierwszym roku studiów.

O chlubnej tradycji gdyńskiej Alma Mater mówił prezydent Andrzej Duda.

– Mury Akademii Marynarki Wojennej opuściło łącznie ponad 5000 oficerów, w tym ponad 300 to oficerowie z innych niż Polska krajów – mówił Andrzej Duda. – W tym gronie było też wielu specjalistów cywilnych.

Dużo powodów do wzruszeń, ale i dumy, miał rektor-komendant Akademii Marynarki Wojennej kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht.

– W takiej historycznej chwili można powiedzieć wiele słów, a i tak nie będą one w stanie oddać tego wszystkiego, co przyniosło mijające 100-lecie – mówił rektor uczelni. – Było ono czasem tworzenia podwalin pod polskie szkolnictwo wojskowe, kształcenia kadry oficerskiej dla Marynarki Wojennej, walki codziennej, oddanej służbie, oraz czasem upamiętniania tych wszystkich, dla których motto naszej uczelni było dewizą życia, nawet w chwilach największej próby.

Rektor Szubrycht przypomniał o czarnej karcie historii Marynarki Wojennej, o tzw. Nocy Komandorów, która przyniosła wracającym do kraju oficerom śmierć, cierpienie i długoletnie więzienie.

100-lecie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, rektor kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Głos zabrał także Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej:

– Akademia Marynarki Wojennej to ośrodek akademicki, z którego nasze miasto (Gdynia) może być dumne, nie tylko w kraju, ale i na świecie. Ośrodek, którego waga jeszcze będzie rosła.

Marcin Horała podkreślił, że zbieramy teraz owoce tego, że przez dziesiątki lat w Polsce brakowało konkretnych inwestycji dla Marynarki Wojennej.

– Ten trend został odwrócony – mówił sekretarz stanu.

Odniósł się do sytuacji Ukrainy z utraconym dostępem do morza.

100-lecie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, Mariusz Błaszczak, kamień węgielny, kontradmirał prof. dr hab. Tomasz Szubrycht

Akademickie Centrum Technologii Podwodnych powstanie w AMW w Gdyni

Podczas uroczystości wmurowano kamień węgielny w fundamenty powstającego budynku Akademickiego Centrum Technologii Podwodnych. Zamiarem Akademii Marynarki Wojennej i Ministerstwa Obrony Narodowej jest wyposażenie nowej infrastruktury w najnowocześniejszy sprzęt badawczy, laboratoryjny i symulatory z zakresu badań technologii podwodnych. Powstanie nowoczesne, interdyscyplinarne zaplecze naukowo-badawcze do wspomagania działalności operacyjnej wojsk pod wodą. Centrum będzie zajmowało się:

  • pracami badawczymi związanymi z zabezpieczeniem technicznym i medycznym pobytu człowieka pod wodą,
  • oraz militarnymi technologiami podwodnymi,
  • ma ściśle kooperować z jednostkami wojskowymi, co umożliwi szybki transfer nowych technologii do bieżącej działalności wojsk.
100-lecie Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni, kamień węgielny

Powstająca inwestycja to, m.in.,: zespół komór dekompresyjnych; basen testowy o głębokości 12 metrów z ruchomym dnem; kriokomory; komory klimatyczne do badania aparatów nurkowych; komory dekompresyjne, o ciśnieniach odpowiadających głębokości 200 i 500 metrów, do weryfikacji konstrukcji urządzeń głębinowych, oraz basen zewnętrzny jako poligon prac podwodnych. Częściowo ta infrastruktura będzie przeniesiona z obecnej Katedry Technologii Prac Podwodnych, a częściowo będzie to nowy sprzęt.

Powstanie w ten sposób unikatowa w skali europejskiej infrastruktura badawczo-dydaktyczna, dzięki której Akademia Marynarki Wojennej utrzyma i wzmocni swoją pozycję lidera kształcenia kadr morskich na potrzeby SZ RP oraz gospodarki narodowej.

Podczas uroczystości uhonorowano także osoby szczególnie zasłużone dla Marynarki Wojennej.

100-lecie Akademii Marynarki Wojennej, Mariusz Błaszczak, Andrzej Duda

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze