18 projektów w budżecie obywatelskim Tczewa na 2024 rok

Osiemnaście projektów wpłynęło do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2024 r. Wnioskodawcy oszacowali 12 wniosków jako duże (do 250 tys. zł) oraz 6 jako małe (do 25 tys. zł). Weryfikacja złożonych projektów potrwa do końca marca.
Krystyna
Paszkowska
19.02.2023 / 11:35

Budżet Obywatelski Tczewa funkcjonuje od 2014 roku, z przerwą na czas pandemii. 

- Wnioski, jakie wpłynęły, dotyczą, m.in. budowy boiska do gry w fińskie kręgle i boule, budowy pomnika gen. Józefa Hallera, zagospodarowania zielenią i rozbudowy placów zabaw w różnych częściach miasta, utworzenia plaży na trawie nad Wisłą, budowy ścieżki rowerowej, budowy progów zwalniających na przejściach dla pieszych, budowy miejsc parkingowych, oświetlenia, odbudowania ścieżki przyrodniczej wzdłuż Wisły, montażu szaletu miejskiego, rozbudowy systemu monitoringu - informuje Małgorzata Mykowska, rzeczniczka Urzędu Miasta w Tczewie.

Do końca marca zgłoszone projekty będą weryfikowane pod względem formalnym. Kolejnym etapem będzie weryfikacja merytoryczna (m.in. pod względem kosztów, czasu i możliwości technicznych realizacji zgłoszonych projektów, zgodności z obowiązującymi przepisami).

- Publikacja informacji o dopuszczeniu lub niedopuszczeniu  projektu do głosowania nastąpi do 12 czerwca - mówi rzeczniczka. - Do 7 lipca dowiemy się, kiedy przeprowadzone zostanie głosowanie, a ogłoszenie wyników nastąpi najpóźniej do końca września. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 r.

Przypomnijmy, Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, jest demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka/mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze