Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Gdańsk podnosi podatek od nieruchomości. Tyle zapłacimy od nowego roku

Po nowym roku mieszkańcy Gdańska zapłacą wyższe podatki od nieruchomości. W czwartek Rada Miasta Gdańska przegłosowała nowe stawki podwyższające dotychczasowe opłaty o 15 proc.
Gdańsk podnosi podatek od nieruchomości. Tyle zapłacimy od nowego roku

Autor: Karol Makurat | Zawsze Pomorze

Na nieco ponad dwa miesiące przed nowym rokiem, miasto uchwaliło nowe stawki podatków od nieruchomości, które będą obowiązywać w 2024 r. Mieszkańców oraz prowadzących działalności gospodarcze w Gdańsku, czekają 15 proc. podwyżki. Przykładowo, stawka podatku od budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wzrośnie z 28,78 zł do 33,10 zł, natomiast od budynków mieszkalnych lub ich części z 1 zł do 1,15 zł. Jak wyliczają urzędnicy, w bieżącym roku właściciel 70-metrowego mieszkania z udziałem w gruncie (80 mkw.), zobowiązany jest odprowadzić 119 zł na poczet podatku od nieruchomości. W przyszłym roku będzie musiał zapłacić 137 zł. Podwyżkę ustalono w maksymalnie możliwej kwocie.

Gdańsk: Nowe stawki podatku od nieruchomości

- Stawki wzrastają w każdej pozycji o wskaźnik inflacji, czyli o 15 proc., co wynika z komunikatu prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z lipca tego roku – wyjaśniała na czwartkowej sesji Rady Miasta Gdańska Izabela Kuś, skarbnik miasta. – Przez ostatnie 5 lat mieliśmy do czynienia z maksymalnym wykorzystaniem stawek zaproponowanych przez ministra finansów. Moja kadencja, to od początku czas, w którym samorządy mierzą się z kryzysami, epidemią, wojną czy skutkami Polskiego Ładu. Sam ubytek w podatku PIT to dla nas ok. 1,1 mld zł, pokryty przez rząd w kwocie 300 mln zł.

Przez ostatnie 5 lat mieliśmy do czynienia z maksymalnym wykorzystaniem stawek zaproponowanych przez ministra finansów. Moja kadencja, to od początku czas, w którym samorządy mierzą się z kryzysami, epidemią, wojną czy skutkami Polskiego Ładu. Sam ubytek w podatku PIT to dla nas ok. 1,1 mld zł, pokryty przez rząd w kwocie 300 mln zł.

Izabela Kuś / skarbnika miasta

Uchwałę przyjęto głosami większości składu rady. Przeciw był klub Prawa i Sprawiedliwości. Radni PiS zakomunikowali, że będą głosować przeciw, jeszcze przed sesją, na konferencji prasowej.

- Można przyjmować różne działania. W takich chwilach jak covid, wojna, problemy dotyczące cen energii, można tworzyć tarcze pomocowe, różnego rodzaju osłony, zwolnienia, można też czasowo obniżyć stawki podatku VAT. Można też sięgnąć po podwyżkę podatków, co nie jest rzeczą specjalnie trudną i co zaraz zobaczymy podczas głosowania. Moim zdaniem władza powinna zacząć oszczędności od siebie – mówił radny Andrzej Skiba z PiS.

Moim zdaniem władza powinna zacząć oszczędności od siebie

Andrzej Skiba / radny PiS

- Cytując klasyka: zagłosujemy za tym projektem, ale nie będziemy się cieszyć. Wolelibyśmy, aby te środki zostały w portfelach mieszkańców Gdańska. Natomiast, państwo tak okradliście samorządy i podnieśliście koszty jego funkcjonowania, że dzisiaj nie mamy innej możliwości – odpowiadał przedstawicielom PiS radny Krystian Kłos z Koalicji Obywatelskiej.

Szacuje się, że dochody miasta z tytułu podatku od nieruchomości wzrosną w 2024 r. w stosunku do roku bieżącego o ok. 51,2 mln zł i wyniosą 641,2 mln zł.

Stawki w podatku od nieruchomości na rok 2024:

  • grunty związane z działalnością gospodarczą - 1,34 zł (1,16 zł w 2023 r.),
  • grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych (od 1 ha) - 6,66 zł (5,79 zł w 2023 r.),
  • grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,71 zł (0,61 zł w 2023 r.),
  • grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. z 2021 poz. 485), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego - 4,39 zł (3,81 zł w 2023 r.),
  • budynki mieszkalne lub ich części – 1,15 zł (1 zł w 2023 r.),
  • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej - 33,10 zł (28,78 zł w 2023 r.),
  • budynki lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym - 15,50 zł (13,47 zł w 2023 r.),
  • budynki lub ich części związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,76 zł (5,87 zł w 2023 r.),
  • budynki lub ich części pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - 11,17 zł (9,71 zł w 2023 r.).

Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama