Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Sztandar po dawnej fabryce Makop trafił do Muzeum Miasta Malborka

Muzeum Miasta Malborka pozyskało cenny eksponat. To sztandar nieistniejących już zakładów Makop, pochodzący z 1988 roku – fabryka ta była jednym z największych pracodawców na terenie miasta. Muzeum apeluje do mieszkańców o przekazywanie bądź udostępnianie pamiątek z dawnych lat.
sztandar fabryki Makop, Malbork

Autor: Muzeum Miasta Malborka | Canva

Makop w Malborku był jednym z największych pracodawców

Zakłady Makop powstały w 1949 roku. U podstaw leżała decyzja ówczesnego ministerstwa przemysłu i handlu, kiedy to rok wcześniej przejęto na własność państwa wiele dawnych zabudowań fabrycznych na tzw. Ziemiach Odzyskanych. We wschodniej części Malborka, w pobliżu portu rzecznego stały opuszczone budynki po dawnej fabryce wyrobów gumowych.

18 lipca 1949 roku minister przemysłu lekkiego wydał zarządzenie o powołaniu do życia Malborskich Zakładów Przemysłu Roszarniczego. Fabryka zmieniała swą nazwę, aż do tej znanej w całym kraju – Zakłady Przemysłu Lniarskiego Makop. Przetwarzano tam słomę lnianą i konopną, skupowaną od plantatorów z całego regionu. Surowiec przywożono nawet z okolic Braniewa.

Od procesu przetwarzania słomy pochodził przymiotnik „roszarnicze” – pozyskiwanie włókna rozpoczynało się od roszenia w roszarni, czyli moczenia włókien w ogromnych basenach. Pozwalało to oddzielić je w sposób naturalny, choć towarzyszył temu niezbyt przyjemny zapach. Zakład posiadał też własne przędzalnię zgrzebną, przędzalnię czesankową, z powstających podczas produkcji paździerzy i wiórów produkowano płyty meblowe, niezmiernie wówczas poszukiwane. Wydział pracy chronionej – pracowały tam, m.in., kobiety spodziewające się dzieci – wytwarzał obrusy z tkaniny lnianej, trafiające do handlu pod znaną marką „Polski len”.


Warto wspomnieć, że podobnych fabryk – zaliczanych umownie do branży włókienniczej – istniało w okresie PRL wiele, rozproszonych w całym kraju. Takie zakłady pracowały w Krośnie, Częstochowie, Miłakowie. Żaden nie przetrwał przemian gospodarczych po roku 1989. Makop nie był, niestety, wyjątkiem, dziś po zabudowaniach fabrycznych nie ma nawet śladu.

Fabryka z Malborka pozostała natomiast w świadomości mieszkańców tego miasta, był to bowiem jeden z największych pracodawców w mieście. W okresie prosperity zatrudniano tam około 1000 ludzi, dodać do tego trzeba liczne grono plantatorów dostarczających surowiec.

Sztandar  fabryki Makop w Muzeum Miasta Malborka

Sztandar Makopu ufundowano krótko przed smutnym końcem zakładu, lecz w 1988 roku nikt nie spodziewał się, że gospodarka planowa niebawem upadnie. Muzeum Miasta Malborka nie podaje, skąd pozyskano proporzec, znajduje się on jednak w dobrym stanie.

Muzeum gromadzi wszelkie dokumenty, materiały i pamiątki dotyczące najnowszej historii miasta. Stąd apel o przekazywanie lub udostępnianie takich przedmiotów, także związanych z Makopem.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama