Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Ranking uczelni 2023. Gdańskie szkoły w krajowej czołówce!

Politechnika Gdańska trzecią najlepszą uczelnią techniczną w Polsce, a Uniwersytet Gdański jest czwartym najlepszym wśród uniwersytetów w najnowszym rankingu wyższych uczelni, przygotowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Wśród uczelni niepublicznych wysoko znalazły się z naszego regionu Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku, Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych i Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.
Ranking uczelni 2023. Gdańskie szkoły w krajowej czołówce!

Autor: Politechnika Gdańska

Ranking jak co roku przygotowała Fundacja Edukacyjna „Perspektywy” pod nadzorem kapituły kierowanej przez prof. Michała Kleibera. Kapituła brała pod uwagę siedem kryteriów: prestiż, sytuację absolwentów na rynku pracy, potencjał naukowy, efektywność naukowa, potencjał dydaktyczny, innowacyjność i umiędzynarodowienie.

Zestawienie obejmuje cztery rodzaje uczelni:

 • Ranking Uczelni Akademickich (szkoły wyższe publiczne i niepubliczne (z wyjątkiem uczelni artystycznych), które posiadają uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora)
 • Ranking Uczelni Niepublicznych (44 niepubliczne szkoły wyższe posiadające uprawnienia do kształcenia co najmniej na poziomie magisterskim)
 • Ranking Publicznych Akademii Nauk Stosowanych i Publicznych Uczelni Zawodowych (uczelnie mające uprawnienia do kształcenia na poziomie magistra lub licencjata/ inżyniera),
 • Ranking Kierunków Studiów (74 kierunki i grupy kierunków studiów w uczelniach akademickich).

Ranking „Perspektyw” 2023. Jak wypadły pomorskie uczelnie?

Politechnika Gdańska

Po raz trzeci z rzędu Politechnika Gdańska zajęła trzecie miejsce wśród najlepszych uczelni technicznych w Polsce, a w klasyfikacji obejmującej wszystkie polskie uczelnie - bez względu na profil ich działalności - ponownie utrzymała szóstą pozycję.

PG ma przy tym w ofercie trzy kierunki, które uznano najlepszymi w Polsce:

 • gospodarka przestrzenna (Wydział Architektury, w 2022 r. 4 miejsce)
 • inżynieria środowiska (Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, w 2022 r. 1 miejsce)
 • technologia chemiczna (Wydział Chemiczny, w 2022 r. 3 miejsce)

- Nasze wyniki to mocny sygnał dla tegorocznych maturzystów, że wybierając studia na PG otrzymają najwyższą jakość kształcenia w nowoczesnych warunkach, świetne perspektywy zawodowe, a także wszystkie zalety związane z zamieszkaniem nad Bałtykiem, w Gdańsku – mówi prof. Krzysztof Wilde, rektor PG.

Uniwersytet Gdański

Uniwersytet Gdański znalazł się na czwartym miejscu w klasyfikacji uniwersytetów - awansując w tym roku o dwa miejsca. Wśród wszystkich uczelni akademickich w Polsce UG utrzymał 16 pozycję.

W rankingu poszczególnych kierunków studiów:
Dzięki usilnym staraniom władz Uczelni i władz

kierunek Biotechnologia (wspólny kierunek Międzyuczelnianego Wydziału Biotechnologii UG i GUMed) - 2 miejsce (awansował o jedno miejsce, zajmując drugą pozycję ex aequo z Uniwersytetem Warszawskim).

 • kulturoznawstwo (4. miejsce w Polsce i awans o jedną pozycję względem roku ubiegłego),
 • ochrona środowiska (miejsce 4., tak jak i przed rokiem),
 • filozofia, psychologia,  (miejsce 5., powtórzenie wyniku sprzed roku),
 • kierunki o bezpieczeństwie (awans z miejsca 11. na 5.)
 • biologia (miejsce 5. przy nieznacznym spadku o jedną pozycję).
 • Po raz pierwszy w tym roku w grupie kierunków ekonomicznych oceniono realizowany na Wydziale Zarządzania kierunek Informatyka i ekonometria – szóste miejsce.

- Bardzo cieszy nas czwarte miejsce w kategorii uniwersytetów, które uzyskaliśmy w tegorocznym rankingu „Perspektyw”. Jesteśmy na podium jeśli weźmiemy pod uwagę, że Uniwersytet Warszawski i Uniwersytet Jagielloński są ex aequo na pierwszym miejscu. Już wyniki ewaluacji wskazują ,jak bardzo zmieniają się uczelnie w okresie ewaluacji i jak te zmiany widoczne są w różnych obszarach działalności współczesnych uczelni – w zakresie badań naukowych, wpływu na otoczenie społeczno-ekonomiczne i reagowaniu na istotne problemy społeczne  - mówi rektor UG prof. Piotr Stepnowski.

Gdański Uniwersytet Medyczny

GUMed zajął w tegorocznym rankingu 9 miejsce wśród wszystkich uczelni w kraju. Jest też drugą najwyżej ocenioną uczelnią medyczną.

Doceniono również poszczególne kierunki:

 • położnictwo i farmacja – 3 miejsce,
 • kierunek lekarski – 4 miejsce,
 • lekarsko-dentystyczny oraz fizjoterapia, pielęgniarstwo – 5 miejsce
 • ratownictwo medyczne i zdrowie publiczne – 6 miejsce.

– Gdański Uniwersytet Medyczny charakteryzuje wysoki potencjał naukowy i rozwojowy, na który składają się w szczególności: doświadczone i renomowane zespoły badawcze, rosnąca liczba prestiżowych międzynarodowych publikacji i grantów, jak również szeroki zakres i jakość prowadzonych badań – podkreśla prof. Michał Markuszewski, prorektor ds. nauki. – Niewątpliwie wpływ na naszą pozycję mają wyniki ostatniej ewaluacji jakości działalności naukowej, zgodnie z którą kategorię A otrzymał Wydział Farmaceutyczny, natomiast B+ Wydziały Farmaceutyczny i Nauk o Zdrowiu.

Najlepsze niepubliczne uczelnie 2023

W Rankingu Uczelni Niepublicznych na 6. miejscu znalazła się Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w Warszawie z dużym oddziałem w Gdańsku.

15. miejsce zajęła Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie.

Z kolei na 18. miejscu znalazł się Uniwersytet WSB Merito w Gdańsku.

Na 40. pozycji uplasowała się Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku. Na miejscu 43. znalazła się też Wyższa Szkoła Zdrowia w Gdańsku.

Czym jest Ranking „Perspektyw”

Ranking Szkół Wyższych Perspektywy prowadzony jest od 1999 roku. Uwzględnia on wszystkie uczelnie wyższe - to najważniejsze i najpopularniejsze tego rodzaju zestawienie w Polsce.  W ramach ostatniego z ogłoszonych rankingów – Kierunków Studiów – kapituła oceniła w tym roku 74 kierunki. Wśród uczelni prowadzących najlepsze studia w Polsce na pierwszym miejscu znajduje się Uniwersytet Warszawski, który prowadzi takich studiów 22. Za nim znajduje się Politechnika Warszawska (15 kierunków) i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie (11 kierunków).

- Najważniejszymi odbiorcami naszego rankingu są maturzyści - mówi Waldemar Siwiński, założyciel Fundacji „Perspektywy”. - Chcemy ułatwić młodym ludziom wybór kierunku studiów i uczelni. Ale Ranking Szkół Wyższych Perspektywy to także swego rodzaju „fotografia” polskich uczelni, zrobiona pod nieprzypadkowym kątem. Fotografia, która pomaga nam określić, w jakim miejscu jesteśmy, co powinniśmy poprawić i na co zwrócić szczególną uwagę w kolejnych latach.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama