Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Można już głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa

Do 12 września potrwa głosowanie na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego Tczewa na 2024 r. Do wyboru mamy 11 projektów dużych i 6 małych. Głosować można papierowo lub elektronicznie. Każdy z mieszkańców Tczewa ma prawo głosować na jeden projekt duży i jeden mały. Zwycięskie projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 r.
Można już głosować na projekty do Budżetu Obywatelskiego Tczewa

Autor: Karol Makurat | Zawsze Pomorze

Budżet Obywatelski w Tczewie. Milion złotych do rozdania

To już ósma edycja Budżetu Obywatelskiego Tczewa. Po raz pierwszy zafunkcjonował on w 2014 roku. Jedyna przerwa w realizacji dotyczyła okresu pandemii.

Do dyspozycji wnioskodawców w ramach Budżetu Obywatelskiego jest 1 mln zł. Przypomnijmy, Budżet Obywatelski, zwany również partycypacyjnym, z zasady - jest demokratycznym procesem dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka/mieszkaniec miasta decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część budżetu miejskiego lub też publicznego.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Sopot ma nową karetkę. Ale czy o to chodzi w budżecie obywatelskim?

W tym roku po selekcji, m.in. pod względem formalno-prawnym, pod głosowanie oddanych zostało 11 projektów dużych, których szacunkowa wartość jest wyższa niż 25 tys. zł ale nie większa niż 250 tys. zł (jeden projekt). W gronie tzw. projektów małych można głosować na jedną z sześciu inicjatyw obywatelskich o wartości do 25 tys. zł każda.

Przypomnijmy, które projekty poddane zostały po głosowanie:

Projekty duże:

 • „Utworzenie alternatywnego dojazdu do budynków przy ulicy Andersena wraz z rozbudową istniejącego parkingu” ,
 • „Dedykowane boisko do gry w kręgle fińskie (Mölkky) oraz bule”, ul. Warsztatowa,
 • „Rozszerzenie monitoringu na ulicy Jedności Narodu”,
 • „Wymiana wszystkich urządzeń zabawowych na nowe na Niecce przy ulicy Jedności Narodu”,
 • „Dog Park na Jedności”,
 • „Zagospodarowanie terenu zielonego przy ul. Wł. Jurgo”,
 • „Miejsca parkingowe wzdłuż działki nr 287 obr.5 wraz z chodnikiem”,
 • „Projekt i budowa oświetlenia na ulicy Romana Klima”,
 • „Ścieżka przyrodnicza Natura 2000 - odbudowa”,
 • „Montaż modułowego szaletu miejskiego - poprawa estetyki i komfortu mieszkańców korzystających z Niecki Czyżykowskiej”,
 • „Doposażenie istniejących placów zabaw w nowe urządzenia rekreacyjno-edukacyjne na Górkach I i Górkach II”.

Projekty małe:

 • „Rozbudowa placu zabaw przy ulicy Sychty”,
 • „Plaża na trawie na Tczewskim Bulwarze”,
 • „Eliminacja wypadków na ścieżce rowerowej na skrzyżowaniu ulicy Saperskiej z ul. Wojska Polskiego”,
 • „Siłownia dla seniorów na Jedności Narodu”,
 • „Poprawa bezpieczeństwa pieszych przez montaż progów zwalniających typu wyspa na ul. Henryka Sienkiewicza”,
 • „Rabata całoroczna przy ulicy Jurgo”.

Szczegółowe informacje nt. projektów zainteresowani znajdą na: www.bo.tczew.pl

Budżet Obywatelski w Tczewie. Jak głosować?

- Do udziału w głosowaniu na projekty uprawnieni są wszyscy mieszkańcy – wyjaśnia Małgorzata Mykowska, rzeczniczka tczewskiego magistratu. - Uprawnienie do głosowania ustala się na podstawie bazy danych osób zameldowanych na pobyt stały lub czasowy w Tczewie. Mieszkańcy, którzy nie są zameldowani w Tczewie, mogą zostać dołączeni do listy osób uprawnionych do głosowania na podstawie oświadczenia (patrz: www.bo.tczew.pl). Oświadczenie należy złożyć osobiście, w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta w terminie do ostatniego dnia głosowania.

Głosowanie osobiście odbywa się po uprzednim okazaniu przez mieszkańca głosującego dokumentu pozwalającego na identyfikację tożsamości osoby głosującej: dowodu osobistego, a w przypadku osoby małoletniej - po okazaniu przez opiekuna prawnego swojego dowodu osobistego.

W przypadku mieszkańców będących cudzoziemcami nieposiadającymi numeru PESEL, głosowanie odbywa się po uprzednim okazaniu dokumentu podróży, np. paszportu, dokumentu tożsamości wydanego przez państwo, którego osoba jest obywatelem.

Karta do głosowania w wersji papierowej dostępna jest w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tczewie w Biurze Obsługi Klienta lub można pobrać ze strony internetowej: www.bo.tczew.pl. Głosowanie elektroniczne odbywa się za pomocą interaktywnego formularza, udostępnionego na stronie internetowej www.bo.tczew.pl.

Ogłoszenie wyników głosowanie przewidziane jest najpóźniej do końca września. Wyłoniony w wyniku głosowania projekty zostaną wpisane do budżetu miasta na 2024 rok.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama