Zdjęcie wykonane podczas warsztatów dziennikarsko-fotograficznych zorganizowanych przez redakcję "Zawsze Pomorze"

Chętnie spędzamy razem czas

Klub Senior+ to forma aktywizacji i zachęty seniorów do wspólnego i zorganizowanego spędzania czasu wolnego. Dobrze nam tutaj - piszą o sobie seniorzy, którzy wzięli udział w warsztatach dziennikarsko-fotograficznych, zorganizowanych przez redakcję "Zawsze Pomorze" w Tczewie.
Redakcja
Zawsze Pomorze
9.02.2023 / 08:39

Uczęszczają do niego 33 osoby. Siedziba Klubu Seniora mieści się w Tczewie na ulicy Niepodległości 10 w Ośrodku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy Dziennym Domu Pobytu. Kierownikiem Klubu Seniora jest Anna Skowrońska.

Klub Senior + rozwija zainteresowania seniorów, pomaga w organizacji zajęć w ramach terapii zajęciowej, w tym m.in. zajęć rękodzielniczych, muzykoterapii, ćwiczeń pamięci oraz aktywności fizycznej dostosowanej do możliwości uczestników. Zajęcia prowadzone w ramach Klubu nastawione są na zaspokajanie potrzeb towarzyskich seniorów. Organizowane są różnego rodzaju uroczystości, spotkania i pogadanki oraz udział w imprezach kulturalnych oraz wycieczkach. Klub działa cztery razy w tygodniu - w poniedziałki, środy, czwartki i piątki, w godz. od 9.00 do 14.00. Dzięki niemu nieaktywni zawodowo seniorzy powyżej 60+ mają wsparcie z zakresu rozwijania zainteresowań, spędzania czasu wolnego – także w sposób aktywny.

W ramach klubu realizowane są zajęcia:

- terapeutyczne w tym: zajęcia ze śpiewu oraz tańca, zajęcia teatralne, relaksacyjne, ruchowe, w tym w ogrodzie, spacery Nordic Walking, wyprawy rowerowe, zajęcia plastyczne, treningi pamięci

- towarzyskie, rekreacyjne i kulturalne w tym: zabawy taneczne i okolicznościowe, wyjścia do kina.

W spotkaniu zorganizowanym 29 listopada 2022 r. przez „redakcję „Zawsze Pomorze” wzięli udział seniorzy, którzy uczestniczą między innymi w realizowanym przez Polski Komitet Pomocy Społecznej projekcie pt. „Cafe Senior”. Projekt finansowany jest przez Urząd Miasta Tczew. Spotkania Kawiarenkowe odbywają się raz w tygodniu (we wtorki). Ponadto w szkoleniu uczestniczyli seniorzy z Klubu Seniora oraz Seniorzy z Dziennego Domu Pobytu mieszczącego się przy ulicy Niepodległości 10 w Tczewie. 

Stenia Glinka
Hildegarda Hermann

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze