Fot. materiały prasowe

Czekamy na nowych Ambasadorów Kociewia i Perełki Kociewia

Przed nami trzecia edycja Walnych Plachandrów, a wraz z nimi okazja do uhonorowania najbardziej zasłużonych tytułami Ambasador Kociewia oraz Perełka Kociewia. Można jeszcze zgłaszać kandydatów do tych zaszczytnych wyróżnień. Tytuły przyznawane będą również po raz trzeci. Pierwsi laureaci docenieni zostali w 2018 roku podczas I Walnych Plachandrów.
Krystyna
Paszkowska
10.05.2022 / 14:27

Na I Walnych Plachandrach, Kociewiacy oraz miłośnicy tego regionu przy okazji Piaseczno Folklor Festiwal, spotkali się w tej malowniczej miejscowości niedaleko Gniewa, 25 sierpnia 2018 r. To właśnie wtedy pierwszy raz przyznano tytuły Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia. Pierwszym Ambasadorem Kociewia w kategorii indywidualnej został Wojciech Cejrowski, zaś w kategorii zbiorowej – zespół folklorystyczny „Modraki” z Pelplina. Tytuły Perełki odebrali: Izabela Czogała z Muzeum Ziemi Kociewskiej w Starogardzie Gdańskim i Patryk Podwojski, oliwski, katedralny organista ze Zblewa.

W następnym roku plachandrowanie (wędrowanie) zakończyło się w Wirtach, gdzie odbywał się Jarmark Kociewski. Tam także ogłoszono laureatów tytułów Perełka Kociewia i Ambasador Kociewia. W kategorii indywidualnej tytuł przypadł prof. Marii Pająkowskiej-Kensik językoznawcy, regionalistce, autorce książek o Kociewiu. W kategorii zbiorowej otrzymało Stowarzyszenie Kobiety Kwiaty Kociewia, w kategorii mikroprzedsiębiorstw firma Reflex, wśród firm średnich i dużych – Broker. Nagrody specjalne przyznano Arboretum Wirty i Wydawnictwu Bernardinum - w 150 rocznicę powstania. Perełkami Kociewia zostali wówczas: Przemysław Kilian, naukowiec, Damian Domański, bibliotekarz, działacz społeczny oraz sportsmenka Oktawia Nowacka.

Fot. Materiały promocyjne

Na rok 2020 zaplanowane były III Walne Plachandry podczas Festiwalu Smaku w Grucznie niedaleko Świecia. Niestety, pandemia uniemożliwiła realizację tego pomysłu. Podobnie było w roku następnym...

Mamy jednak rok 2022 i wreszcie pojawiła się możliwość organizowania imprez i uroczystości. Tym razem Walne Plachandry ponownie zawitają do Wirt. Pora na zgłaszanie kandydatur do tytułów Ambasadora Kociewia i Perełki Kociewia.

Przypomnijmy, Ambasadorami Kociewia mogą zostać osoby reprezentujące różne sfery życia społecznego: kultury, edukacji, nauki, polityki, sportu, działalności społecznej i charytatywnej (wyróżnienie w kategorii indywidualnej) oraz instytucje, stowarzyszenia, fundacje, placówki kulturalne i oświatowe, zespoły artystyczne, grupy nieformalne (wyróżnienie w kategorii zbiorowej). Podstawowym warunkiem otrzymania tytułu jest szeroko pojęta działalność na rzecz Kociewia oraz szeroko pojęta promocja tego regionu.

Fot. Materiały promocyjne

Ambasadorem Kociewia w kategorii biznesu może zostać przedsiębiorstwo, które wykazuje związek z tym regionem, przyczynia się do rozwoju gospodarczego i ekonomicznego regionu, pozytywnie wpływa na lokalny rynek zatrudnienia, wspiera - poprzez patronat lub sponsoring - wydarzenia na Kociewiu.

W tej kategorii przyznaje się honorowy tytuł osobno przedsiębiorstwom mikro i małym oraz średnim i dużym.

Perełką Kociewia może być uhonorowana osoba młoda (do 35. roku życia) o szczególnym dorobku w różnych dziedzinach życia społecznego (kultura, sztuka, sport, przedsiębiorczość, nauka, inna działalność) na rzecz Kociewia.

Prawo zgłaszania kandydatur mają osoby fizyczne i prawne z terenu Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski (załączniki do regulamin) składać należy najpóźniej do 15 czerwca na adres: Kasztelania Bytońska, Bytonia, ul. Kasztelańska 3, 83-210 Zblewo (z dopiskiem: Ambasador Kociewia lub Perełka Kociewia). Regulaminy nagród jak i formularze wniosków zainteresowani znajdą na stronie internetowej www.kociewie24.eu

Fot. Materiały promocyjne

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze