Trwająca jedenaście miesięcy przebudowa kamienicy kosztowała łącznie 14,5 mln zł

Dwa wydziały Starostwa Powiatowego w Kartuzach wróciły do historycznej siedziby

Dawna siedziba Starostwa Powiatowego w Kartuzach od dzisiaj (18.05.2023) świeci nowym blaskiem. Znajdujący się w centrum miasta zabytkowy budynek został pieczołowicie wyremontowany, odtworzony m.in. na podstawie starych rycin i pocztówek z początku XX wieku. Teraz w tym miejscu działać będą: Wydziały Geodezji i Budownictwa oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. A to przyczyni się do zwiększenia komfortu obsługi mieszkańców.
Dawid
Jaskulski
18.05.2023 / 17:13

W uroczystości oddania obiektu do użytku udział wzięli m.in. Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego, Dariusz Drelich, wojewoda pomorski, Marcin Horała, sekretarz stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, starostowie z powiatów poznańskiego, świdnickiego, łowickiego i tatrzańskiego, zaprzyjaźnionych z powiatem kartuskim. Obiekt poświęcił ks. Piotr Krupiński, proboszcz parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Kartuzach.

- Po przekazaniu nam tego budynku przez wojewodę pomorskiego, dwa lata trwało przygotowanie dokumentacji, a potem przez jedenaście miesięcy sama modernizacja budynku – tłumaczył Bogdan Łapa, starosta kartuski. - W tym odrestaurowanym obiekcie pracować będzie 80 urzędników, którzy do tej pory funkcjonowali w wynajętych obiektach. Teraz poprawi się ich komfort pracy i jakość obsługi mieszkańców. Cieszę się, że dzięki wsparciu tej inwestycji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 8 mln zł udało się odtworzyć historyczny budynek na podstawie pocztówek z roku 1905. To, że ocaliliśmy ten obiekt od zapomnienia napawa nas dumą – podkreślił starosta.

Od 1876 roku budynek przy ul. Kościuszki w Kartuzach przeznaczony był na siedzibę starostwa, po 1945 r. pełnił inne funkcje

Trwająca jedenaście miesięcy przebudowa kamienicy kosztowała łącznie 14,5 mln zł. Prace remontowo-budowlane wykonała firma Elwoz ze Szklanej. W obiekcie na początku czerwca mieszkańców powiatu kartuskiego zaczną obsługiwać urzędnicy z Wydziału Geodezji i Budownictwa oraz Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego.

Zarówno wojewoda Dariusz Drelich, jak i wiceminister Marcin Horała gratulowali samorządowcom tej inwestycji podkreślając, że pięknie wpisuje się w proces upiększania miasta Kartuzy w roku obchodów 100-lecia nadania mu praw miejskich. I że jest ona przykładem dobrej współpracy rządu i samorządu.

- To jest budynek, w którym będą pracować urzędnicy i pojawiać się będą interesariusze. Ale z drugiej strony urząd to w istocie miejsce, w którym jest bezpośredni kontakt obywatela z państwem. Nie ma żadnego uzasadnienia, by ta oznaka państwowości - urząd - miał funkcjonować w złych warunkach. Gratuluję Wam tej inwestycji – powiedział Mieczysław Struk, marszałek województwa pomorskiego.

Powiat kartuski, na wniosek starosty, otrzymał ten budynek z zasobów wojewody pomorskiego. Na realizację inwestycji pozyskano dofinansowanie w kwocie 8 mln zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. To bezzwrotne wsparcie dla samorządów, których przychody zostały uszczuplone przez pandemię. Cały budynek - wewnątrz i na zewnątrz, odzyskał swój historyczny wygląd - jak z 1905 roku.

 

- Cieszymy się więc, że historia niejako zatoczyła koło – podsumował starosta kartuski.

Przypomnijmy, że od 1876 roku budynek przy ul. Kościuszki w Kartuzach przeznaczony był na siedzibę starostwa, po roku 1945 mieściły się tu Prezydia Miejskiej oraz Powiatowej Rady Narodowej, potem, na początku lat 80-tych XX w., był tu również Urząd Stanu Cywilnego, a w części Bank Spółdzielczy. W roku 1986 budynek stał się główną siedzibą reaktywowanego Sądu Rejonowego w Kartuzach i był nią do końca stycznia 2020 roku.

Kartuzy (Carthaus) zostały podniesione do rangi siedziby powiatu po okresie wojen napoleońskich i dopiero od tego okresu zaczęto tę nazwę stosować. Wcześniej używano nazwy „Raj Maryi – Marienparadies”. W 1818 roku został utworzony powiat kartuski.

 

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze