(fot. Canva | Zdjęcie ilustracyjne) 

Ile zarabia rektor? Resort nauki podał wysokość zarobków rektorów publicznych uczelni

Pensje niektórych rektorów publicznych uczelni sięgają ponad 43 tys. zł, choć są i tacy, którzy zarabiają niespełna 13 tys. zł. Ministerstwo Edukacji i Nauki opublikowało wysokość pensji rektorów tych uczelni, które podlegają temu resortowi. Zarobki rektorów trójmiejskich uczelni bardzo się między sobą różnią.
Małgorzata
Gradkowska
6.04.2022 / 15:25

Szczegółowe zarobki większości rektorów uczelni publicznych, poznaliśmy dzięki wyjaśnieniu Ministerstwa Edukacji i Nauki złożonym w odpowiedzi na interpelację sejmową. Posłowie Katarzyna Lubnauer, Marta Wcisło i Maciej Lasek zwrócili się do ministra edukacji i nauki z interpelacją dotyczącą informacji o wynagrodzeniach rektorów.

Prosimy o podanie w formie tabelarycznej miesięcznych zarobków wszystkich rektorów szkół wyższych w Polsce. Prosimy aby podane były wszystkie kwoty wynagrodzeń miesięcznych, które otrzymywali rektorzy od początku obecnie trwającej kadencji. Dane numeryczne powinny być podane jako całkowite kwoty wynagrodzeń, jak również rozbite na wynagrodzenie zasadnicze rektora i ew. dodatki (np. zadaniowe – prosimy o wyszczególnienie formy dodatków), na jakie wyraziła zgodę rada uczelni (prosimy o podane przy tym uchwał rad uczelni, w których wyrażono na to zgodę). Prosimy również o podanie średnich całkowych miesięcznych wynagrodzeń rektorów poprzedniej kadencji w celu porównania” – napisali pod koniec lutego.

Stąd publikacja, podpisana przez Wojciecha Murdzka, sekretarza stanu w MEiN – z obszerną tabelą wynagrodzeń większości rektorów uczelni publicznych w kadencji 2020-2024 oraz w kadencji 2016-2020. Znalazły się w niej jednak wyłącznie dane dotyczące 92 uczelni podległych MEiN: 33 publicznych uczelni zawodowych, 19 uczelni technicznych, 18 uniwersytetów, 6 AWF-ów, 5 uniwersytetów przyrodniczych, 5 uczelni ekonomicznych, 5 uniwersytetów „przymiotnikowych” i jednej publicznej uczelni teologicznej.

W zestawieniu zabrakło natomiast uczelni artystycznych (podlegających ministerstwu kultury), medycznych (podlegających Ministerstwu Zdrowia), morskich (ministerstwo gospodarki morskiej), wojskowychpodlegających MSWiA i oraz tych, podlegających Ministerstwu Sprawiedliwości. Nie ma także informacji o zarobkach rektorów uczelni niepublicznych.

Od 12 do 43 tysięcy złotych

Zestawienie pokazuje przede wszystkim, jak bardzo zróżnicowane jest wynagrodzenie rektorów poszczególnych uczelni – najmniej zarabia rektor Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu – 12,205 tys. zł brutto, najwięcej rektor krakowskiej AGH – 43,483 tys. zł brutto.

Skąd takie różnice? Wynagrodzenie rektora uczelni wyższej składa się z wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego (ich wysokość ustala ministerstwo, któremu podlega uczelnia) oraz ewentualnych dodatków zadaniowych oraz dodatku za staż pracy - o tych dodatkach decyduje uczelnia.

Tyle najwięcej zarabiają rektorzy w różnych typach uczelni (wg zestawienia MEiN)

Wszystkie kwoty podawane są brutto

UNIWERSYTETY

 • Uniwersytet Wrocławski – 41 139 zł
 • Uniwersytet Jagielloński – 41 044 zł
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu – 36 346 zł
 • Uniwersytet Warszawski – 36 296 zł
 • Uniwersytet Gdański – 35 621 zł

UCZELNIE TECHNICZNE

 • Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie – 43 483 zł
 • Politechnika Łódzka – 41 940 zł
 • Politechnika Wrocławska – 41 407 zł
 • Politechnika Warszawska – 39 947 zł
 • Politechnika Gdańska – 37 903 zł

AKADEMIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO

 • AWF we Wrocławiu – 34 749 zł
 • AWF w Warszawie – 31 969 zł
 • AWF w Katowicach – 31 296 zł
 • AWF w Krakowie – 31 916 zł
 • AWFiS w Gdańsku – 26 963 zł

UCZELNIE PRZYRODNICZE

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu – 37 622 zł
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie – 34 367 zł
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie – 30 742 zł
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu – 27 053 zł
 • Uniwersytet Rolniczy w Krakowie – 26 869 zł

UCZELNIE EKONOMICZNE

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach – 34 135 zł
 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie – 30 528 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu – 27 727 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu – 26 142 zł
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie – 25 197 zł

UCZELNIE ZAWODOWE

 • Collegium Witelona Uczelni Państwowej w Legnicy – 27 574 zł
 • Akademia Bialska Nauk Stosowanych w Białej Podlaskiej – 27 550 zł
 • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – 26 639 zł
 • Państwowa Uczelnia Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu – 26 568 zł
 • Akademia Nauk Stosowanych w Pile – 26 136 zł

Zarobki rektorów innych publicznych uczelni z naszego regionu, które znalazły się w zestawieniu, to:

 • Akademia Pomorska w Słupsku – 14 675 zł,
 • Akademia Nauk Stosowanych w Elblągu – 23 064 zł

Najlepiej zarabiającym rektorem wyższej uczelni publicznej w Trójmieście wcale nie jest jednak - jak można by wnioskować z zestawienia MEiN - rektor Politechniki Gdańskiej. Najwięcej zarabia – wg danych zebranych na początku tej kadencji rektorskiej przez trojmiasto.pl – rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - 47 538 zł brutto. Na jego pensję składają się: przyznane decyzją ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 18 tys. zł, dodatek stażowy (3,6 tys. zł) i funkcyjny (6,410 tys. ) oraz przyznany decyzją rady uczelni dodatek zadaniowy – 19,528 tys. zł. Tyle samo zarobki rektora Uniwersytetu Morskiego w Gdyni wynosiły w poprzedniej kadencji.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze