Jak Szwajcarzy chronią środowisko? Wystawa na Politechnice Gdańskiej

Technologia na ratunek światu? Na takie pytanie próbują odpowiedzieć pomysłodawcy i twórcy wystawy „Cleantech - technologia dla zielonej przyszłości”, pokazującej rozwiązania szwajcarskich naukowców i przedsiębiorców w dziedzinie czystych technologii, będących wsparciem w walce ze zmianami klimatu. Wystawę można oglądać na Politechnice Gdańskiej.
Małgorzata
Gradkowska
15.11.2022 / 11:37

- W Szwajcarii wierzymy, że technologia może odegrać olbrzymią rolę w transformacji energetycznej i umożliwić pozyskiwanie czystej energii, neutralnej dla środowiska - mówił podczas otwarcia wystawy na Politechnice Gdańskiej Fabrice Filliez, ambasador Szwajcarii w Polsce. - Kluczową rolę odgrywa też edukacja w wymiarze społecznym, która pomaga zrozumieć ludziom potrzebę zmian tak, żeby mogli się do nich swobodnie adaptować. Ważna jest również edukacja akademicka, bo to dzięki talentom młodych naukowców, otwartych na potrzeby środowiska naturalnego, technologia może wchodzić na kolejne poziomy i służyć środowisku oraz ekologii.

Na planszach ustawionych w gmachu głównym PG prezentowane są technologiczne rozwiązania z dziedziny gospodarki wodnej, rolnictwa, elektromobilności, recyklingu i energetyki. Są na nich informacje dotyczące działań szwajcarskich firm i ośrodków badawczych, dotyczące m.in. zapewnienia dostępu do wody pitnej;  mobilności bezemisyjnej; łagodzenia skutków zmian klimatu czy skutecznej redukcji ilości odpadów, recykling i odzyskiwanie surowców.

- Działania na rzecz ochrony środowiska, zarówno w aspekcie dydaktycznym, jak i badawczym, to jeden z priorytetów Politechniki Gdańskiej - przypominał prof. Krzysztof Wilde, rektor PG. - Od lat stawiamy na walkę ze zmianami klimatycznymi i innymi wyzwaniami cywilizacyjnymi z tego obszaru. Wierzymy przy tym, że niektóre rozwiązania ze Szwajcarii, zaprezentowane na wystawie, można wprowadzić również w naszym kraju, w czym oczywiście moglibyśmy pomóc.

Wystawa prezentowana była już w różnych miastach Polski  - m.in. na Politechnice Warszawskiej czy SGH - przez ambasadę Szwajcarii. W Gdańsku zorganizowano ją pod auspicjami Związku Uczelni Fahrenheita.  

Na Politechnice Gdańskiej wystawa „Cleantech - technologia dla zielonej przyszłości” będzie dostępna do 30 listopada.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze