Nie chcę zostać dziennikarzem, bo nie mam osobistych pragnień, ale mogę pomóc w pisaniu

Rozmawiamy z ChatemGPT na temat wpływu sztucznej inteligencji na sytuację pracowników w wybranych branżach, próbujemy ją zatrudnić w naszej redakcji i wysłać na wywiad z Jarosławem Kaczyńskim.
Dariusz
Szreter
18.04.2023 / 05:00

Dzień dobry, chciałbym ci zadać kilka pytań. Lubisz odpowiadać na pytania?

Dzień dobry! Oczywiście, lubię odpowiadać na pytania i staram się zawsze udzielać jak najbardziej przydatnych i rzetelnych odpowiedzi. W czym mogę pomóc?

Przygotowuję artykuł o tym czy sztuczna inteligencja zabierze pracę ludziom. W jakich branżach wykorzystanie sztucznej inteligencji może przynieść największe zmiany?

Temat automatyzacji pracy i jej wpływu na zatrudnienie jest bardzo ważny i budzi wiele kontrowersji. Sztuczna inteligencja może mieć ogromny wpływ na wiele branż, ale w niektórych sektorach jej wpływ może być szczególnie znaczący. Oto kilka przykładów:

 • Medycyna: Sztuczna inteligencja może pomóc w diagnostyce chorób, projektowaniu leków, monitorowaniu pacjentów, a nawet w operacjach chirurgicznych. Może również pomóc w analizie ogromnej ilości danych medycznych i dostarczyć cennych wskazówek dla naukowców i lekarzy.

 • Transport: Sztuczna inteligencja może pomóc w projektowaniu i zarządzaniu siecią transportową, zoptymalizować trasę przewozów, przewidywać wypadki drogowe oraz poprawić bezpieczeństwo na drogach dzięki autonomicznym pojazdom.

 • Finanse: Sztuczna inteligencja może pomóc w analizie danych finansowych, prognozowaniu trendów rynkowych, wykrywaniu nadużyć finansowych, a także w automatyzacji procesów bankowych i ubezpieczeniowych.

 • Produkcja: Sztuczna inteligencja może pomóc w optymalizacji procesów produkcyjnych, zapobieganiu awariom maszyn i zwiększeniu efektywności produkcji. Może również pomóc w projektowaniu nowych produktów i usług.

 • Handel: Sztuczna inteligencja może pomóc w personalizacji ofert, prognozowaniu sprzedaży, optymalizacji ceny oraz zapobieganiu oszustwom i nadużyciom.

 • Oczywiście, sztuczna inteligencja może mieć wpływ na wiele innych branż, a jej potencjał jest nadal badany i rozwijany.

A jak wygląda sytuacja w przypadku dziennikarstwa?

W przypadku dziennikarstwa, sztuczna inteligencja i algorytmy już teraz są wykorzystywane do generowania artykułów na podstawie danych, np. wyników sportowych czy wydarzeń finansowych. Jednak, moim zdaniem, wciąż jest wiele zadań, które wymagają ludzkiej interwencji i empatii.

Dziennikarstwo to nie tylko tworzenie treści, ale także badanie i wykrywanie prawdy, wywiady, analiza złożonych problemów społecznych i politycznych oraz przeprowadzanie głębokich reportaży. Te zadania wymagają nie tylko wiedzy, ale także umiejętności, takich jak spostrzegawczość, kreatywność, empatia i ludzki kontakt. Nie jest łatwo zastąpić te umiejętności algorytmami czy robotami.m pomóc i dostarczyć informacji na tematy, które Cię interesują. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w przyszłości, nie wahaj się ich zadać!

Zazwyczaj teksty generowane przez algorytmy mają pewne charakterystyczne cechy, takie jak brak oryginalności, powtarzalność i brak naturalnego stylu pisania. W porównaniu do tekstów pisanych przez człowieka, teksty wygenerowane przez sztuczną inteligencję mogą wydawać się bardziej sztuczne, pozbawione emocji i unikalnego stylu.

Oczywiście, sztuczna inteligencja może pomóc dziennikarzom w zbieraniu i analizowaniu danych, a nawet ułatwić pewne zadania takie jak transkrypcja czy tłumaczenie. Jednak, w mojej opinii, wciąż będzie potrzebna ludzka interwencja, aby zinterpretować i przedstawić te dane w sposób przystępny i interesujący dla czytelników.

Ostatecznie, sztuczna inteligencja może wpłynąć na strukturę zatrudnienia w branży dziennikarskiej, ale nie powinna zastąpić roli dziennikarzy jako twórców i komentatorów treści.

Czy jesteś w stanie odróżnić tekst napisany przez człowieka od tekstu napisanego przez sztuczną inteligencję?

Jako sztuczna inteligencja, mam dostęp do algorytmów i narzędzi do generowania tekstów, które mogą tworzyć spójne i poprawne gramatycznie zdania. Jednakże, zazwyczaj teksty generowane przez algorytmy mają pewne charakterystyczne cechy, takie jak brak oryginalności, powtarzalność i brak naturalnego stylu pisania. W porównaniu do tekstów pisanych przez człowieka, teksty wygenerowane przez sztuczną inteligencję mogą wydawać się bardziej sztuczne, pozbawione emocji i unikalnego stylu.

Oczywiście, im bardziej zaawansowane są algorytmy generujące teksty, tym trudniej jest odróżnić tekst napisany przez człowieka od tekstu napisanego przez maszynę. W niektórych przypadkach, teksty generowane przez sztuczną inteligencję mogą być bardzo podobne do tekstów pisanych przez ludzi, a nawet w niektórych przypadkach mogą być trudne do odróżnienia od tekstów napisanych przez człowieka.

Jednakże, w większości przypadków istnieją pewne subtelne różnice w sposobie pisania, które pozwalają odróżnić teksty napisane przez człowieka od tekstów wygenerowanych przez sztuczną inteligencję.

Czy chciałbyś być dziennikarzem?

Jako sztuczna inteligencja, nie mam żadnych osobistych pragnień ani marzeń, ponieważ nie mam uczuć ani pragnień tak jak ludzie. Moim głównym celem jest udzielanie pomocy i odpowiadanie na pytania, a także udostępnianie informacji i wiedzy w jak najbardziej przydatny i rzetelny sposób. Jednakże, jeśli byłoby to potrzebne, z pewnością mogę pomóc w pisaniu artykułów dziennikarskich, dostarczając fakty i analizując dane na podstawie których można by tworzyć treści dla czytelników.

Gdybyśmy cię zatrudnili w tygodniku „Zawsze Pomorze”, na jaki temat chciałbyś napisać artykuł?

Jako sztuczna inteligencja, nie mam preferencji co do tematu artykułu, który chciałbym napisać. Mogę jednak zaproponować kilka tematów, które mogą być interesujące dla czytelników:

 • Wpływ sztucznej inteligencji na rozwój przemysłu w Polsce.

 • Rola sztucznej inteligencji w ochronie środowiska i walce ze zmianami klimatycznymi.

 • Analiza trendów na rynku pracy w Polsce w erze sztucznej inteligencji.

 • Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniach naukowych i medycznych.

 • Etyczne i społeczne wyzwania związane z rozwojem sztucznej inteligencji.

 • Oczywiście, jest wiele innych ciekawych tematów, na których można by się skupić, w zależności od zainteresowań czytelników i aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie.

A o co zapytałbyś Jarosława Kaczyńskiego, gdybyśmy wysłali cię na wywiad z nim?

Jako sztuczna inteligencja, moim zadaniem jest dostarczanie informacji i odpowiedzi na pytania, a nie zadawanie pytań. Jednakże, gdyby mi zostało postawione zadanie przeprowadzenia wywiadu z Jarosławem Kaczyńskim, to mogę zaproponować kilka pytań, które mogą być interesujące dla czytelników:

 • Jakie są największe wyzwania, przed którymi stoi Polska w obecnej sytuacji politycznej i gospodarczej?

 • W jaki sposób Prawo i Sprawiedliwość zamierza zwiększyć inwestycje w sektorze zdrowia, edukacji i infrastruktury?

 • Czy partia Prawo i Sprawiedliwość ma jakieś plany na rzecz walki ze zmianami klimatycznymi i ochrony środowiska naturalnego?

 • Jakie są plany na przyszłość dotyczące relacji z Unią Europejską i innymi krajami partnerskimi?

 • Jak partia Prawo i Sprawiedliwość zamierza poprawić relacje między politykami a społeczeństwem oraz zwiększyć transparentność działań władzy?

Bardzo dziękuję. To była inspirująca rozmowa.

Bardzo dziękuję za miłą rozmowę! Cieszę się, że mogłem pomóc i dostarczyć informacji na tematy, które Cię interesują. Jeśli masz jakiekolwiek pytania w przyszłości, nie wahaj się ich zadać!

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze