Starostwo Powiatowe w Malborku

W powiecie malborskim doszło do nieprawidłowości? Sprawę wyjaśni sąd

Na wniosek starosty malborskiego Mirosława Czapli, w czwartek, 9 listopada Rada Powiatu Malborskiego zdecyduje o natychmiastowym odwołaniu ze stanowiska skarbnika powiatu Marleny Szczepańskiej. W tle tej decyzji są ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych i narażenie starostwa na znaczne straty finansowe. Ponadto władze powiatu złożyły zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Malborku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Znane jest już nazwisko nowej skarbniczki.
Olek
Knitter
8.11.2023 / 11:42

Nieprawidłowości w powiecie malborskim? Sprawę wyjaśni sąd

Starosta malborski Mirosław Czapla 10 października dowiedział się o możliwym naruszeniu podstawowych obowiązków pracowniczych przez skarbniczkę powiatu, w tym m.in. o narażeniu starostwa na znaczne straty finansowe poprzez przywłaszczenia środków publicznych.

PRZECZYTAJ TEŻ: Prokuratura wchodzi do DRMG. Doszło do nieprawidłowości?

– W związku z powyższym, w celu wyjaśnienia sprawy, ustalenia sprawców i ich ukarania, złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Malborku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa. Mając powyższe na względzie, zarząd powiatu złożył wniosek o zwołanie sesji nadzwyczajnej, celem odwołania z funkcji skarbnika powiatu – odpowiedzialnego za właściwe gospodarowanie finansami. Do czasu zakończenia toczącego się w tej sprawie postępowania, władze powiatu nie będą komentowały zaistniałej sytuacji – informuje w oświadczeniu Mirosław Czapla, starosta malborski.

Mirosław Czapla
starosta malborski

W starostwie powiatowym ustalono nieprawidłowości, które wskazują na możliwość przewłaszczenia środków publicznych. W związku z powyższym, w celu wyjaśnienia sprawy, ustalenia sprawców i ich ukarania, złożone zostało zawiadomienie do Prokuratury Rejonowej w Malborku o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Sesja nadzwyczajna odbędzie się w czwartek, 9 listopada. Jakie jest uzasadnienie odwołania skarbniczki ze stanowiska?

– Przyczyną uzasadniającą odwołanie – równoznaczne z rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia, pani Marleny Szczepańskiej jest ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych na zajmowaniu stanowisku pracy, o czym pracodawca powziął informację 10 października 2023 roku. Polegało ono na potwierdzaniu zasadności dokonywanych zakupów, niezwiązanych z potrzebami zakładu pracy, po dokonaniu kontroli wstępnej, co należy m.in. do zadań skarbnika powiatu malborskiego. Działanie pani Marleny Szczepańskiej, zajmującej stanowisko skarbnika powiatu, stanowi ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych, w szczególności naruszenie obowiązku sumiennego świadczenia pracy oraz obowiązku dbania o dobro zakładu pracy, oraz narażenie pracodawcy na znaczne straty finansowe – czytamy w uzasadnieniu zwolnienia skarbniczki.

Na stanowisko skarbnika zostanie powołana Joanna Gołębiewska. Obowiązki będzie pełniła od 10 listopada.

PRZECZYTAJ TEŻ: Malborskie Starostwo dla oszczędności skraca godziny przyjęć interesantów

Prokuratura Rejonowa w Malborku złożyła wniosek o wyłączenie z postępowania i przekazała materiały sprawy do Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Ze skarbniczką Marleną Szczepańską nie udało nam się skontaktować pod podanym numerem telefonu. Prośbę o ustosunkowanie się do stawianych jej zarzutów wysłaliśmy pocztą elektroniczną pod służbowy adres e-mail.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze