Tak po remoncie ma wyglądać główny hol gdańskiego dworca kolejowego

Kiedy zakończenie remontu gdańskiego dworca?

Przebudowa dworca kolejowego w gdańskim Śródmieściu jest już na zaawansowanym etapie i na ten moment nie ma planów kolejnego przełożenia terminu zakończenia inwestycji – informuje spółka Polskie Koleje Państwowe. Wykonawca zadania skupia się obecnie na pracach wykończeniowych oraz instalacyjnych wewnątrz budynku.
Karol
Uliczny
24.09.2022 / 05:00

Według pierwotnych założeń, warta 99,6 mln zł inwestycja realizowana przez Mostostal Warszawa, miała zakończyć się do końca 2021 r. Jak tłumaczyło zarządzające obiektem PKP, na drodze dotrzymania terminu stanęła konieczność wykonania dodatkowych prac, koniecznych z konstrukcyjnego punktu widzenia. Biorąc pod uwagę obecne zaawansowanie robót, dworzec oraz okoliczna infrastruktura powinny zostać oddane do dyspozycji podróżnych na przełomie roku. Dokładna data nie jest na razie znana.

- Prace związane z przebudową dworca Gdańsk Główny są już bardzo zaawansowane – mówi Bartłomiej Sarna z Wydziału Współpracy z Mediami Polskich Kolei Państwowych S.A. - Do tej pory wykonano szereg robót, których efekty są doskonale widoczne na zewnątrz budynku. Zakończono m.in. renowację całej elewacji wraz z detalami architektonicznymi, wykonanie nowego poszycia dachowego, montaż nowej stylizowanej na historyczną stolarki okiennej, a także nowych witraży. Do dokończenia został jeszcze montaż stolarki drzwiowej.

Bartłomiej Sarna
PKP

Prace związane z przebudową dworca Gdańsk Główny są już bardzo zaawansowane. Do tej pory wykonano szereg robót, których efekty są doskonale widoczne na zewnątrz budynku.

Przedłużającymi się remontami dworców w całej Polsce zainteresowała się Najwyższa Izba Kontroli, która wzięła pod lupę zadania realizowane w ramach Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Kontrolerzy NIK wskazali na szereg błędów przy realizacji procesów inwestycyjnych, m.in. na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Po wizycie na dworcu Gdańsk Główny ustalono, że przebudowa wymagała wprowadzenia licznych zmian do dokumentacji wykonawczej, zawierania aneksów wydłużających terminy, a także umowy uzupełniającej projektu.

"Na skutek nienależycie wykonanej dokumentacji projektowej i niestarannie dokonanej weryfikacji i odbioru przez PKP SA utrudniona była realizacja i dostosowanie obiektów dworcowych do wymagań TSI PRM (rozporządzenie Komisji Europejskiej w zakresie dostępności kolei dla osób niepełnosprawnych – dop. red.). Zmiany w projektach wynikały m.in. z braku zinwentaryzowania albo wadliwego zinwentaryzowania obiektów budowlanych lub sieci uzbrojenia terenu.”

Obecnie wykonawca skupia się na pracach wykończeniowych i instalacyjnych wewnątrz budynku. W holu głównym trwają prace związane z odtworzeniem jego historycznego wyglądu, w tym m.in. malowanie ścian, montaż detali architektonicznych, a także układanie posadzki. W części cesarskiej - budowa ścianek działowych oraz prace wykończeniowe.

- Na poziomie – 1, w nowej części tunelu łączącej budynek dworca z głównym tunelem komunikacyjnym, finalizowane są ostatnie prace wykończeniowe, polegające na montażu sufitów podwieszanych. W budynku wykonywania jest również nowa stacja transformatorowa. Poza tym roboty wykończeniowe w otoczeniu budynku dworca – dodaje Bartłomiej Sarna.

Całość inwestycji ma zakończyć się w I kwartale 2023 r.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze