Baner wspierający Ukraińców przy Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku (fot. Karol Makurat | Zawsze Pomorze)

Ukraińscy studenci na pomorskich uczelniach. Czy da się kontynuować studia?

Trójmiejskie uczelnie opracowują procedury przyjmowania studentów z Ukrainy, którzy zechcą już teraz kontynuować naukę. Wśród nich m.in - sposoby sprawdzania poziomu wiedzy czy przedstawiania dokumentów, jeśli zostały na Ukrainie.
Małgorzata
Gradkowska
17.03.2022 / 16:17

Wśród uchodźców z Ukrainy, przyjeżdżających do Trójmiasta, jest coraz więcej studentów, którzy prawdopodobnie będą chcieli kontynuować naukę na pomorskich uczelniach. Co prawda Ministerstwo Edukacji i Nauki przygotowało informację dla studentów i naukowców przybywających z Ukrainy, a w niej znalazła się deklaracja, że osoby te mogą kontynuować naukę w Polsce, jednak pozostaje wiele problemow technicznych i organizacyjnych, z którymi szkoły wyższe będą musiały poradzić sobie same – w zależności od profilu studiów, jaki oferują.

Informator MEiN – opracowany po polsku i po ukraińsku - podzielono na kilka części. W pierwszej z nich znalazły się informacje dotyczące możliwości kontynuowania studiów w Polsce:

  • istotne jest zebranie wszystkich dokumentów dotyczących wykształcenia, a następnie skontaktowanie się z wybraną uczelnią i złożenie wniosku o przyjęcie na studia;
  • MEiN podkreśla też, że osoby przybywające z Ukrainy mogą kontynuować w Polsce karierę naukową bez zezwolenia ani zgody urzędu pracy.

Do trójmiejskich szkół wyższych już zgłaszają się studenci, którzy uciekli z Ukrainy, Każda z uczelni opracowuje swoje procedury przeniesienia z zagranicznej uczelni. Problemem mogą być jednak różnice w systemie kształcenia oraz – w wielu przypadkach – brak odpowiedniej dokumentacji (np. indeksów, poświadczających przebieg nauki).

Magdalena Nieczuja-Urbańska
rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego

Przez ostatnie dni trwały prace nad opracowaniem zasad specjalnego statusu, przyznawanego studentom z Ukrainy. Wszystkie wydziałowe komisje otrzymają w najbliższym czasie zarządzenie rektora z wytycznymi dotyczącymi studentów, którzy chcieliby jeszcze w tym semestrze podjąć studia na UG

Uniwersytet Gdański

Na UG już głosiło się kilka osób, które chciałyby podjąć studia jeszcze w tym semestrze – wśród nich m.in. studentki informatyki czy sinologii.

- Przez ostatnie dni trwały prace nad opracowaniem zasad specjalnego statusu, przyznawanego studentom z Ukrainy – mówi Magdalena Nieczuja-Urbańska, rzeczniczka Uniwersytetu Gdańskiego. - Wszystkie wydziałowe komisje otrzymają w najbliższym czasie zarządzenie rektora z wytycznymi dotyczącymi studentów, którzy chcieliby jeszcze w tym semestrze podjąć studia na UG.

Uniwersytet zamierza organizować kursy polskiego dla Ukraińców, choć chętni będą mogli studiować w j. angielskim. - Mamy wiele kierunków, w których nauka odbywa się po angielsku, być może taka nauka okaże się łatwiejsza dla tych studentów, którzy już znają angielski – mówi rzeczniczka.

Wszystkie wnioski będą rozpatrywane indywidualnie, z uwzględnieniem dotychczasowego przebiegu nauki, np. poprzez egzaminy sprawdzające poziom wiedzy na wskazanym kierunku studiów.

Biorąc pod uwagę to, że trwający semestr letni kończy się w czerwcu, władze UG zakładają, że większość uchodźców będzie aplikowała na studia od nowego roku akademickiego.

Studenci z Ukrainy chcący podjąć naukę na UG, mogą składać wnioski wnioski na adres: [email protected]

Politechnika Gdańska

Politechnika Gdańska opracowuje zasady przyjmowania studentów-uchodźców. Na PG są wolne miejsca na kilkunastu kierunkach studiów, które prowadzą również ukraińskie uczelnie techniczne, dzięki czemu różnice programowe nie będą tak duże. Część z zajęć prowadzona jest także po angielsku, co może pomóc studentom. Uczelnia czeka jednak na decyzje, które umożliwią obniżenie lub zniesienie opłat za studia w j. angielskim (te są płatne).

- Poziom wiedzy na uczelni technicznej jest łatwy do zweryfikowania – przypominają na PG. - Każde zgłoszenie będzie rozpatrywane indywidualnie

Chętni do studiowania na PG powinni skontaktować się z Działem Międzynarodowej Współpracy Akademickiej PG.

Gdański Uniwersytet Medyczny

Od początku wojny w Ukrainie do Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego wpływają pytania studentów o zasady przeniesienia i możliwość kontynuowania kształcenia w Polsce - mówi dr n. hum. Joanna Śliwińska, rzecznik prasowy GUMed. - Zgodnie z ustaleniami, proces ten koordynuje Ministerstwo Zdrowia, wspólnie z Ministerstwem Edukacji i Nauki.

Przyjęta ustawa wprowadza rozwiązania, które pozwalają uczelniom na określenie szczególnych zasad ich organizacji i funkcjonowania w związku z koniecznością umożliwienia odbywania studiów przez studentów kształcących się dotychczas w Ukrainie. Dopuszcza się możliwość zweryfikowania przez uczelnie efektów uczenia się osiągniętych przez studentów, przy czym zasady te każda uczelnia ustala samodzielnie.

- W przypadku stwierdzenia różnic w programie studiów lub efektach uczenia się możemy zobowiązać studenta do ich uzupełnienia m.in. poprzez złożenie określonych egzaminów lub odbycie praktyk zawodowych - przypomina dr Śliwińska. - Mamy też świadomość, że nauka profesjonalnego języka medycznego może stanowić trudność dla studentów z Ukrainy, dokładamy jednak wszelkich starań, aby jak najlepiej przygotować ich do rozpoczęcia nauki w naszym uniwersytecie.

Warto pamiętać, że na zlecenie Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Zdrowia Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej podejmuje działania, dzięki którym ukraińscy uchodźcy zyskają możliwość podjęcia studiów w Polsce lub udziału w innych formach kształcenia, np. kursach językowych lub przygotowawczych. Osoby te będą przyjmowane na polskie uczelnie na podstawie posiadanych dokumentów, a w przypadku ich braku - na podstawie oświadczenia studenta.

Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu

Władze AWFiS już wysłały do uczelni partnerskich na Ukrainie informację o umożliwieniu wstępnych zapisów na bezpłatne studia dla kandydatów (uchodźców) z Ukrainy, którzy chcieliby rozpocząć naukę w AWFiS w roku akademickim 2022/2023 w języku polskim na kilkunastu kierunkach (m.in. Wychowanie fizyczne, fizjoterapia, Kosmetologia, Terapia zajęciowa, Diagnostyka sportowa, Dietetyka w sporcie i rekreacji) lub w angielskim (Wychowanie fizyczne, Sport (II stopień), Turystyka i hotelarstwo, Terapia zajęciowa oraz Kosmetologia).

Studenci z Ukrainy, którzy mają status uchodźcy, mogą także na AWFiS kontynuować studia – m.in. Wychowanie fizyczne, Sport, Turystyka i rekreacja, fizjoterapia, kosmetologia, terapia zajęciowa. Uczelnia zamierza stworzyć grupy specjalistyczne lub umożliwić indywidualny tok studiów. - Kwestie potwierdzenia efektów uczenia się będziemy regulować indywidualnie - przypominają w rektoracie.

Na AWFiS zdecydowano także o uruchomieniu specjalnego funduszu zapomogowego dla 20 studentów uchodźców z Ukrainy, którzy podejmą studia na tej uczelni.

Uniwersytet Morski w Gdyni

Władze Uniwersytetu Morskiego w Gdyni sprawdza, jakie są możliwości przyjmowania studentów uchodźców z Ukrainy. Uczelnia nie prowadzi jednak studiów w języku angielskim, ewentualni studenci muszą więc znać j. polski w stopniu co najmniej komunikatywnym. Do tego część kierunków realizowanych jest zgodnie z postanowieniami międzynarodowej konwencji STCW (to przyjęta w Polsce międzynarodowa konwencja o wymaganiach w zakresie wyszkolenia marynarzy, wydawania świadectw oraz pełnienia wacht). Tu kontynuowanie studiów byłoby mocno ograniczone.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze