UOKiK interweniuje ws. przeładunków w portach w Gdańsku i Gdyni

Prezes UOKiK wszczął postępowanie wyjaśniające dotyczące możliwego ograniczenia konkurencji podczas przeładunku zboża w portach w Gdańsku i Gdyni. W związku z tą sprawą pracownicy urzędu, przy wsparciu policji i po uzyskaniu zgody właściwego sądu, przeprowadzili przeszukanie w siedzibach trzech spółek.
Karol
Uliczny
3.10.2022 / 11:03

Postępowanie wyjaśniające dotyczy podejrzenia zawarcia porozumienia ograniczającego konkurencję, które może utrudniać dostęp do usług przeładunku portowego dla części przedsiębiorców. W tej sprawie pracownicy UOKiK, za zgodą sądu i przy wsparciu policji, przeprowadzili przeszukania w siedzibach trzech firm: dwóch przeładunkowych operujących w obszarze gdańskiego oraz gdyńskiego portu oraz spółce zajmującej się magazynowaniem oraz transportem produktów rolnych.

- Podejrzewamy, że spółka mogła zawrzeć niedozwolone porozumienie z operatorami świadczącymi usługi przeładunkowe w portach morskich w Gdańsku i Gdyni. Efektem mogło być utrudnienie działalności innym przedsiębiorcom na rynku handlu zbożem. W trakcie przeszukania w siedzibach trzech firm zebraliśmy obszerny materiał dowodowy, który obecnie analizujemy – mówi Tomasz Chróstny, prezes UOKiK.

Nie wykluczają postawienia zarzutów

Podejrzewana spółka jest wiodącym podmiotem na polskim rynku eksportu i importu zboża. W przypadku zawarcia porozumienia jej pozycja mogłaby w niedozwolony sposób ulec dalszemu wzmocnieniu czy nawet doprowadzić do zmonopolizowania przez nią rynku. Miałoby to również pośredni wpływ na produkcję oraz ceny skupu zboża.

Tomasz Chróstny
prezes UOKiK

Podejrzewamy, że spółka mogła zawrzeć niedozwolone porozumienie z operatorami świadczącymi usługi przeładunkowe w portach morskich w Gdańsku i Gdyni. Efektem mogło być utrudnienie działalności innym przedsiębiorcom na rynku handlu zbożem. W trakcie przeszukania w siedzibach trzech firm zebraliśmy obszerny materiał dowodowy, który obecnie analizujemy

Postępowanie wyjaśniające prowadzone jest w sprawie, a nie przeciwko konkretnym przedsiębiorcom. Jeśli zebrany materiał potwierdzi podejrzenia, prezes UOKiK rozpocznie postępowanie antymonopolowe i postawi zarzuty konkretnym podmiotom. Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi z kolei kara pieniężna w wysokości do 2 mln zł.

W tym samym komunikacie UOKiK instruuje w jakie sposób przedsiębiorcy mogą uniknąć sankcji, korzystając z programu łagodzenia kar. Program daje przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę obniżenia, a niekiedy uniknięcia kary pieniężnej. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z prezesem urzędu w charakterze „świadka koronnego” oraz dostarczenia dowodów lub informacji dotyczących istnienia niedozwolonego porozumienia.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze