W Gdyni zatrzymano dwa... spreparowane niedźwiedzie

Funkcjonariusze z oddziału celnego Krajowej Adminsitracji Skarbowej w Gdyni udaremnili próbę wwiezienia do Polski dwóch spreparowanych niedźwiedzi czarnych, które są objęte specjalną ochroną. Ich właściciel poniesienie wysoką karę.
Olek
Knitter
5.06.2023 / 10:45

Funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej z oddziału celnego „Baza Kontenerowa" w Gdyni skontrolowali przesyłkę nadaną do Polski ze Stanów Zjednoczonych, w której wśród zgłoszonych do odprawy celnej towarów znalazły się również przedmioty deklarowane jako trofea myśliwskie. Okazało się, że analiza i przypuszczenia funkcjonariuszy okazały się słuszne.

- Podczas rewizji mundurowi odkryli dwa spreparowane niedźwiedzie czarne. Ten gatunek niedźwiedzia, nazywany również niedźwiedziem amerykańskim lub baribalem, jest objęty przepisami Konwencji Waszyngtońskiej CITES. Właściciel towaru nie miał zezwolenia na wywóz okazów, więc zostały one zatrzymane jako dowód w sprawie karnej – informuje Pomorska Krajowa Administracja Skarbowa.

Konwencja CITES (zwana także waszyngtońską) została sporządzona w Waszyngtonie 3 marca 1973 r i chroni dziko występujące i zagrożone wyginięciem zwierzęta oraz rośliny m.in. właśnie ograniczanie międzynarodowego handlu nimi lub ich częściami. Polska przystąpiła do tej konwencji w 1990 r. Tak więc nielegalny przewóz i handel okazami gatunków zagrożonych wyginięciem jest przestępstwem i grozi za to wysoka kara grzywny, kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat oraz utrata okazu.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze