Wrota sztormowe na Tudze ochronią rozległy obszar przed zagrożeniem powodziowym (Fot. RZGW Gdańsk)

Wrota sztormowe na Tudze zabezpieczą przed powodzią

Wrota sztormowe powstają na rzece Tudze w ramach programu zabezpieczenia przeciwpowodziowego Żuław. Tuga jest dopływem Szkarpawy i przepływa przez dużą część tego regionu, m.in. przez Nowy Dwór Gdański, gdzie wezbrania wody z Zalewu Wiślanego często prowadzą do podtopień. Wrota będą gotowe w końcu października.
Piotr
Piesik
15.09.2022 / 14:59

Budowa wrót sztormowych na Tudze jest elementem tzw. "Programu Żuławskiego 2030" obejmującego kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław. Jest on realizowany przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku. Chodzi o uchronienie przed powodziami Żuław, które z racji samego położenia w delcie Wisły i Nogatu, przy tym z bardzo niewielką wysokością nad poziomem morza, w czasie wezbrania wód są bardzo zagrożone właśnie przez powodzie. 

Podtapianiu Nowego Dworu Gdańskiego i okolic miasta będą zapobiegać właśnie nowe wrota sztormowe. Szacunki mówią o ochronie obszaru o powierzchni ok. 100 km kw., który zamieszkuje ponad 15 tysięcy ludzi. 

Same wrota znajdują się blisko ujścia Tugi do Szkarpawy, na terenie gminy Stegna. Oprócz samych wrót - ciekawej konstrukcji hydrotechnicznej - projekt obejmuje m.in. umocnienie tzw. międzywala, budowę przelewu bocznego do kanału Pryżnik, łącznie z przebudową samego kanału na odcinku ok. 2,5 km. Wartość wszystkich prac przekracza 130 mln zł. W 85 procentach są finansowane z unijnego Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Pozostałe 15 procent nakładów pochodzi z budżetu państwa. Zakończenie inwestycji planowane jest na 31 października.

Wrota sztormowe są już niemal ukończone, trwają ostatnie prace budowlane i przy montażu automatyki (Fot. RZGW Gdańsk)

Wrota sztormowe złożone są z trzech żelbetowych przęseł. Dwa przęsła mają szerokość po 6,5 m, trzecie 3 merty. Między przęsłami znajdują się grodzie, zamykane w razie nadejścia fali powodziowej. Można je zamykać ręcznie lub automatycznie. Przy zamkniętych wrotach nadmiar wody będzie skierowany przez budowlę przelewową, kanał Pryżnik i Linawę do Szkarpawy i następnie do Zalewu Wiślanego.

Jak to będzie działać w praktyce? Jak tłumaczą urzędnicy RZGW - przy zamkniętych wrotach, jeżeli poziom wody w rzece Tudze będzie rósł i osiągnie rzędną 0,65 m n.p.m., przelew boczny do kanału Pryżnik będzie stopniowo się otwierał. Woda przepłynie wówczas przez budowlę przerzutową i dalej poprzez koryto Linawy do przepompowni Chłodniewo. Gdy poziom wody w Tudze się obniży i nastąpi jego wyrównanie przed i za wrotami, wrota sztormowe zostaną ponownie otwarte.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze