Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Zmiany nam niestraszne! Skorzystaj ze wsparcia i wzmocnij społeczną odporność w swoim mieście lub gminie

A gdyby tak twoja miejscowość posiadała zdolność samoregulacji? Czerpiąc z istniejących zasobów, utrzymywałaby lub szybko powracała do stanu optymalnego funkcjonowania. Przecież miejsca, w których żyjemy – miasta, miasteczka, wsie – to żywe organizmy. Warto uczyć je zatem samoregulacji i z poziomu zarządzania wzmacniać społeczną odporność. Po co? By można było skuteczniej zapobiegać problemom, efektywniej reagować na zmiany i szybciej wracać do równowagi po kryzysach. Ach, i jeszcze po to, żeby się wszystkim przyjemniej żyło! Bałtyckie Perły Kultury to międzynarodowy projekt, który oferuje władzom polskich miast i gmin wsparcie merytoryczne, finansowe i promocyjne w procesie przygotowania i realizacji planu działań kulturalnych wzmacniających.
  • Źródło: materiał informacyjny
Zmiany nam niestraszne! Skorzystaj ze wsparcia i wzmocnij społeczną odporność w swoim mieście lub gminie

Autor: NCK

Społeczna odporność

Społeczna odporność – co to jest? Zasadę społecznej odporności najłatwiej zrozumieć właśnie jako rodzaj samoregulacji. Społeczność, która zna swoje realia – jest świadoma własnych tendencji, silnych i słabych stron – oraz pozostaje uważna na otaczający świat, potrafi radzić sobie w dynamicznie zmieniających się warunkach. Co więcej, nie tylko posiada zdolność właściwego reagowania, ale też przeciwdziałania wstrząsom i presjom społecznym, gospodarczym czy środowiskowym. Krótko mówiąc, zna i potrafi wykorzystywać własne zasoby, by reagować na problemy przychodzące z zewnątrz oraz jest dostatecznie świadoma wewnętrznych słabości, by móc efektywnie zapobiegać ich negatywnemu oddziaływaniu w przyszłości. Mury i fortyfikacje na nic się nie zdadzą wobec wyzwań dzisiejszych czasów. Od skutków globalizacji, migracji, starzenia się czy ogólnej zmiany funkcjonowania społeczeństw nie można się odgrodzić. Społeczna odporność proponuje siłę innego rodzaju: zamiast izolować się od problemów, pozostaje uważna na nie; zamiast umacniać scentralizowaną władzę, stawia na elastyczność i szeroki zakres ruchu.

Działania kulturalne, czyli recepta na dobre krążenie

Budowanie społecznej odporności wymaga „dobrego krążenia”. Aby organizm miejski / wiejski funkcjonował we właściwy sposób, niezbędny jest przepływ informacji i wartości. Wiele problemów wynika z niedostatecznego rozumienia lub niedostrzegania potencjalnie trudnych obszarów, które pozostają niezaadresowane. W tym kontekście społeczną odporność wzmacniać można poprzez budowanie silnych więzi międzyludzkich, działania edukacyjne czy promowanie postaw współodpowiedzialności patriotyzmu lokalnego. Ogromną rolę w każdym z tych obszarów – oraz zupełnie niezależnie od nich – mają działania kulturalne. Bo kultura to przede wszystkim okazja do angażowania mieszkańców i wspólnego działania. Jej „miękki” charakter umożliwia bezkonfliktowe adresowanie nawet najtrudniejszych kwestii, a otwartość polepsza dialog między różnymi grupami. Kultura daje również przestrzeń do bezpiecznego testowania nowych rozwiązań i pomysłów.

W projekcie Bałtyckich Pereł Kultury korzystamy z bardzo szerokiej definicji kultury. Obejmuje ona wszelkie twórcze działania, które łączą ludzi, np. teatr, muzykę, sztukę, ale też tradycyjne rytuały, wspólny język, jedzenie czy elementy życia codziennego. Z naszej perspektywy kluczowy nie jest rozmach samego działania, ale jego dostępność i zaangażowanie do realizacji lokalnej sceny kulturalnej i sektora kreatywnego (CCS).

Bałtyckie Perły Kultury – jak to działa?

Wzmacnianie społecznej odporności to długi proces. Być może już go rozpoczęliście lub dopiero zastanawiacie się nad pierwszymi krokami? Bałtyckie Perły Kultury oferują wsparcie merytoryczne, finansowe i promocyjne dla wybranych miast i gmin, które wezmą udział w otwartym naborze zgłoszeń. Pamiętajcie, że z radością powitamy przedstawicieli mniejszych miejscowości, szczególnie tych położonych z dala od centrum.

W pierwszych miesiącach 2024 roku odbędzie się w Polsce seria spotkań i webinarów przeznaczonych dla potencjalnych beneficjentów projektu. W ich trakcie dowiecie się Państwo, jak przygotować zasadniczą część zgłoszenia, czyli tzw. Plan Działania. Jest on związany z realizacją działania kulturalnego, które zaadresuje zdiagnozowane przez was problemy. Miasta i gminy z najbardziej przekonującymi propozycjami uzyskają tytuł „Bałtyckiej Perły Kultury”. Razem z nim zaoferujemy międzynarodową promocję Państwa miejscowości, dalsze wsparcie merytoryczne w realizacji projektu oraz wsparcie finansowe zgłoszonych działań w kwocie do 5 tys. euro.

Korzyści dla miejscowości i mieszkańców

Poprawa wzajemnego zaufania, dobrostanu i jakości życia w lepiej funkcjonującej i odporniejszej na kryzysy miejscowości – to najważniejsze korzyści z udziału w projekcie. Poza tym Bałtyckie Perły Kultury pomogą Państwa kadrze poszerzyć kompetencje, szczególnie w zakresie pracy międzysektorowej, otworzą również przed uczestniczącymi jednostkami możliwość współdziałania z partnerami w basenie Morza Bałtyckiego. Nie bez znaczenia jest także wzmocnienie rozpoznawalności, dzięki promocji w regionie, kraju i za granicą. Zbudowany z pomocą ekspertów plan działań kulturalnych wzmocni miejscowe zasoby twórcze i rozwinie współpracę z lokalnym sektorem kreatywnym. Samo działanie zaś przyczyni się do polepszenia dialogu z mieszkańcami i odświeży ich ciekawość miejsca, w którym żyją.

Kim jesteśmy?

Projekt Baltic Sea Region Cultural Pearls for more resilient Cities and Regions (Bałtyckie Perły Kultury – odporne miasta i regiony) współfinansowany jest przez program Interreg BSR, a realizowany w międzynarodowym gronie partnerów. Jego liderem jest Rada Państw Morza Bałtyckiego, a polskim partnerem Nadbałtyckie Centrum Kultury w Gdańsku.

Bałtyckimi Perłami Kultury 2024 zostały: Svendborg/Dania (populacja 27 tys), Kilonia/ Niemcy (populacja 250 tys.), Jakobstad/Finlandia (populacja 20 tys ) i Rūjiena/Łotwa (populacja 4 tys). Składanie wniosków o przyznanie Bałtyckiej Perły Kultury 2025 rozpocznie się 2 kwietnia, a zakończy 24 maja br.

Więcej informacji + terminy + kontakt + materiały do pobrania: www.nck.org.pl oraz culturalpearls.eu


 

NCK Zmiany nam niestraszne

 


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama