Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
Reklama

Ekonomia społeczna to nie zasiłki, to praca, płaca i godność. OWES już otwarty

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Obszaru Gdańskiego, czyli miasta Gdańska oraz powiatów gdańskiego, nowodworskiego i kartuskiego otwarty został w siedzibie gdańskiej Fundacji RC. OWES to jednostka służąca aktywizacji zawodowej i tworzeniu miejsc pracy dla osób wykluczonych z rozmaitych przyczyn.
Ekonomia społeczna to nie zasiłki, to praca, płaca i godność. OWES już otwarty

Autor: Aleksandra Wasilczuk

Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej dla Obszaru Gdańskiego już otwarty

Ekonomia społeczna to nie zasiłki, to praca, płaca i godność – takie słowa często padały w trakcie uroczystości otwarcia OWES. 
Wspólnie z partnerami pozarządowymi, samorządowymi, przedstawicielami administracji rządowej otwieramy dziś ośrodek wsparcia ekonomii społecznej dla powiatu gdańskiego, nowodworskiego, kartuskiego i miasta Gdańsk - mówił Łukasz Samborski, dyrektor Fundacji RC.

Będziemy się starali wspierać tworzenie miejsc pracy w podmiotach ekonomii społecznej z myślą o nowych szansach rozwoju dla tych podmiotów, ale i dla osób zagrożonych wykluczeniami, osób z niepełnosprawnościami, dla uchodźców. By odnalazły się na rynku pracy, wspierając przedsiębiorczość społeczną. Notujemy obecnie niskie bezrobocie, lecz OWES ma wzmocnić partnerów pozarządowych, by służyć dla rozwoju lokalnego, by poszerzyć ofertę usług dla mieszkańców.
Łukasz Samborski

Otwarcie OWES towarzyszyło Regionalnemu Forum Społecznej Odpowiedzialności, które promuje wdrażanie normy ISO 26000 w organizacjach pozarządowych i podmiotach ekonomii społecznej. Ponad 10 mln zł na ten cel dała Unia Europejska, do tego 1,5 mln zł dołożył polski rząd.
 

Warto zwrócić uwagę na często podnoszoną kwestię współdziałania wielu instytucji dla wspólnego celu. Mówiła o tym posłanka Magdalena Kołodziejczak, wskazywała na to Anna Olkowska-Jacyno, wicewojewoda pomorska, która w swojej zawodowej pracy sama także zajmowała się upowszechnianiem idei ekonomii społecznej. Marek Krawczyk, podsekretarz stanu w Kancelarii Premiera podkreślał, że to pozwala rozwijać się organizacjom pozarządowym, by mogły aktywizować zawodowo ludzi którzy mieli dotąd mniejsze szanse na rynku pracy. 

Dla naszych małych społeczności ekonomia społeczna jest dużą szansą – mówiła Monika Ficek, wójt gminy Suchy Dąb. - Jesteśmy bardzo otwarci na to, by się z Państwem spotykać, by wspólnie działać. Korzystać z projektów, aktywizować naszych mieszkańców, by mieli dostęp do rozmaitych usług, W naszych gminach mieszkańcy często borykają się z rozmaitymi wykluczeniami, mają ograniczony dostęp do usług nawet z braku możliwości dojazdu do aglomeracji. Takie ośrodki mogą więc odciążać nas w realizacji wielu celów.

Już w dniu otwarcia OWES zorganizowano warsztaty, dyskusje, spotkania. Zaś od następnego dnia ruszają rozmaite projekty służące rozwojowi ekonomii społecznej.

OWES Obszar Gdański

Na terenie OWES Obszar Gdański obecnie funkcjonuje 14 Przedsiębiorstw Społecznych (z czego w Gdańsku jest dziewięć Przedsiębiorstw Społecznych, a w powiecie kartuskim pięć).

W najbliższym czasie ma powstać 120 nowych miejsc pracy, ze wsparciem na utworzenie miejsca pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowym wsparciem na utrzymanie miejsc pracy - uzależnionym od wielkości etatu w nowych lub istniejących Przedsiębiorstwach Społecznych, a także podmiotach ekonomii społecznej przekształcających się w Przedsiębiorstwa Społeczne.  

W ramach projektu ze środków Fundusze Europejskie dla Pomorza EFS+ zostanie stworzonych: 

  • 20 miejsc pracy na cały etat, z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy - w kwocie 32 400 zł (miesięcznie 2700 zł). Łącznie więc na utworzenie i utrzymanie miejsca pracy na pełen etat pozyskano środki w wysokości 63 629 zł;
  • 50 miejsc pracy na 3/4 etatu z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy - w kwocie 24 300 zł (miesięcznie 2025 zł). Łączna kwota: 55 529 zł;
  • 50 miejsc pracy na 1/2 etatu, z dofinansowaniem na utworzenie miejsc pracy w kwocie 31 229 zł, oraz dodatkowo na utrzymanie miejsc pracy łącznie przez 12 miesięcy - w kwocie 16 200 zł (miesięcznie 1350 zł). Łączna kwota: 47 429 zł.

Po okresie wsparcia każde miejsce pracy musi być utrzymane przez kolejnych 6 miesięcy. Każde Przedsiębiorstwo Społeczne może otrzymać środki na utworzenie do 10 nowych miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Łącznie na utworzenie i utrzymanie miejsc pracy zostanie przekazanych 6 420 480 zł - na terenie Gdańska, powiatu gdańskiego, kartuskiego oraz nowodworskiego.


Podziel się
Oceń

Napisz komentarz
Komentarze
Reklama
Reklama
Reklama