Uniwersytet Gdański

(fot. Uniwersytet Gdański) 

Będą nowe kierunki studiów na Uniwersytecie Gdańskim

Chętni do studiowania na Uniwersytecie Gdańskim w języku angielskim będą mieli do wyboru więcej kierunków. Będzie też dodatkowy kierunek inżynierski. Internetowa Rekrutacja Kandydatów rozpocznie się 1 czerwca.
Małgorzata
Gradkowska
25.04.2022 / 11:17

W nowym roku akademickim 2022/2023 na Uniwersytecie Gdańskim będzie można studiować na 89 kierunkach - na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich. Wśród nich będzie kilka nowości.

- Oferta będzie poszerzona o kolejne studia w języku angielskim - mówi Beata Królczyk, szefowa Biura Rekrutacji UG. - Będą to dwie nowe specjalności na studiach stacjonarnych II stopnia: Digital Chemistry na Wydziale Chemii oraz Logistics and Mobility na Wydziale Ekonomicznym. Dodatkowo, osoby zainteresowane kierunkiem Gospodarka przestrzenna będą mogły w tym roku wybrać, czy wolą podjąć kształcenie na studiach licencjackich, czy inżynierskich.

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Aplikacja pomoże w zwiedzaniu wystaw na UG

Dotychczas Uniwersytet Gdański posiadał w ofercie dwa kierunki, na których można uzyskać tytuł inżyniera: Biznes chemiczny oraz Hydrografia morska. Od tego roku studia inżynierskie będą dostępne również na kierunku Gospodarka przestrzenna.

W ofercie UG będzie więc 11 kierunków w języku angielskim:

  • na Wydziale Chemii – kierunek Chemia, specjalność Digital Chemistry - studia stacjonarne II stopnia;
  • na Wydziale Ekonomicznym – kierunek Ekonomia, specjalność Logistics and Mobility – studia stacjonarne II stopnia;
  • Wydział Ekonomiczny proponuje osobom, chcącym studiować w języku angielskim także kierunek: Międzynarodowe stosunki gospodarcze, specjalność International Business;
  • na Wydziale Prawa i Administracji kierunek Criminology and Criminal Justice - studia stacjonarne I stopnia;
  • na Wydziale Filologicznym kierunek Cultural Communication - studia stacjonarne I stopnia;
  • na Wydziale Matematyki Fizyki i Informatyki kierunek Quantum Information Technology – studia stacjonarne II stopnia;
  • na Wydziale Zarządzania: kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność Financial Analyst - studia stacjonarne I stopnia; na Wydziale Zarządzania: kierunek Finanse i rachunkowość, specjalność Finance and Accounting - studia stacjonarne II stopnia,
  • na Wydziale Zarządzania: Zarządzanie, specjalność Management - studia stacjonarne II stopnia,
  • na Wydziale Zarządzania: Zarządzanie, specjalność Business Informatics - studia stacjonarne II stopnia.
  • W ubiegłym roku do oferty UG wprowadzona została nowa forma studiowania na Międzydziedzinowych Indywidualnych Studiach Humanistycznych i Społecznych MISHiS), która pozwala studentowi na wybór własnej ścieżki kształcenia i ułatwia uzyskanie dyplomu z dwóch kierunków studiów.

Tegoroczna rekrutacja na Uniwersytet Gdański ruszy 1 czerwca. - Prowadzona będzie internetowo w systemie IRK (Internetowej Rekrutacji Kandydatów). Wszyscy będą mogli się zarejestrować od 1 czerwca – mówi Beata Królczyk. - Konieczne będzie wpisanie wyników, stanowiących kryterium kwalifikacyjne na danym kierunku. Oznacza to, że tegoroczni maturzyści będą mieli możliwość zapisu na kierunek dopiero po otrzymaniu świadectw maturalnych.

Uczelnia przygotowała niemal 9 tysięcy miejsc na studiach stacjonarnych i 2,5 tysiąca miejsc na studiach niestacjonarnych.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze