Fragment odcinka S6 niedaleko Koszalina 

Będzie odcinek S6 ze Słupska do Sławna

Pomorski oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformował, że kontrola Urzędu Zamówień Publicznych, dotycząca przetargu na wybudowanie 23-kilometrowego odcinka drogi krajowej S6 między Słupskiem i Sławnem zakończyła się bez uwag. W tej sytuacji GDDKiA jeszcze w listopadzie planuje podpisanie umowy z wykonawcą inwestycji. To ostatnia część realizacji drogi S6 między Gdańskiem i Szczecinem, ponieważ jeszcze we wrześniu podpisano umowę na wykonanie sąsiedniego odcinka tej trasy, ze Sławna do Koszalina.
Piotr
Piesik
4.11.2022 / 11:32

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podaje, że wykonawca odcinka drogi między Słupskiem i Sławnem przygotuje projekty wykonawcze, potem przeprowadzi roboty budowlane, jego zadaniem będzie też uzyskanie pozwolenia na użytkowanie drogi. Na opracowanie projektów wykonawca mieć będzie 10 miesięcy, na realizację 19 miesięcy, z wyłączeniem miesięcy zimowych. Decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej została już wydana w sierpniu ubiegłego roku. 

Droga ze Słupska do Sławna to odcinek 22,9 km, będzie omijać częściowo Sławno od strony południowej i biec do Słupska. Planowana jest budowa czterech węzłów drogowych - Sławno, Warszkowo, Wrześnica i Sycewice. Przebudowane zostaną też połączenia z drogami krzyżującymi się z S6, budowa dróg dojazdowych, wjazdów i przejazdów awaryjnych. 

Za najkorzystniejszą ofertę spośród złożonych w przetargu uznano przedstawioną przez firmę Stecol. Opiewa na kwotę 701,6 mln złotych.

Jak podkreśla GDDKiA, droga ekspresowa S6 z Gdańska do Szczecina powstaje w bardzo intensywnym tempie. Od 2015 roku powstawały odcinki między Goleniowem i Koszalinem, od roku 2019 można łącznie korzystać ze 130 km nowej drogi. Od lipca ubiegłego roku trwają prace przy obwodnicy Koszalina i Sianowa. Prowadzona jest również budowa drogi S6 na odcinku 40 km od Bożepola Wielkiego do Obwodnicy Trójmiasta, która powinna być gotowa jeszcze w tym roku.

Zakończenie realizacji pozostałych odcinków drogi S6 - zarówno w województwie pomorskim jak i zachodniopomorskim - planowane jest w roku 2025. Całość szosy z Gdańska do Szczecina to 300 km.

Wesprzyj nas,

aby mieć wybór, alternatywę i dostęp do obiektywnej, wiarygodnej i rzetelnej informacji.
BEZ PROPAGANDY

Zawsze Pomorze Logo

 

ZAPRENUMERUJ E-WYDANIE

Zaprenumeruj

Komentarze